Gıda Enfeksiyonu

Paylaşımlar


   Patojen bir mikroorganizmanın insan vücuduna girerek hastalık oluşturmasına Enfeksiyon denir.

   Enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların bulaştığı, ürediği ve çoğaldığı besinlerin tüketilmesi sonucu oluşan enfeksiyonlar da Gıda (Besin) Enfeksiyonu şeklinde adlandırılır. Enfeksiyona sebep olan bu mikroorganizmalar bağırsakta çoğalırlar.

   Kontamine gıdanın tüketilmesinden bir kaç saat ve bir kaç gün içerisinde genelde vücut susuz kalmakta, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı görülmektedir. Bir kaç gün sonra belirtiler yok olur, fakat mikrop dışkı ile atılmaya devam eder. Böyle kişiler ise sağlıklı taşıyıcı olarak adlandırılırlar. Kötü (tuvalet) hijyene sahip kişiler gıdayı ve diğer insanları kontamine edebilirler.

   Gıda enfeksiyonu olarak mikroorganizmalardan en çok salmonella, streptekok , Campylobacter ve E. coli enfeksiyonu görülür. Virüslerde aynı zamanda gıda kaynaklı enfeksiyonlara sebep olmaktadırlar. Hastalığın seyri mikrobun türüne göre değişir.

   Bakteriler nem ve uygun sıcaklıkta hızla çoğalırlar. Bakteriler için özellikle yaz ayları gelişme koşulları açısından uygundur. Bu sebeple gıda kaynaklı enfeksiyonlar çoğunlukla yaz döneminde karşımıza çıkmaktadır. Bakteriler özellikle protein içeren yiyecek maddesinde üreyip çoğalırlar, yiyecek maddesinin görünüş, tat ve kokusunu değiştirmediği için farkına varılmadan tüketilmektedirler.

   Gıdalarda zehirlenmeye yol açan en önemli bakteri türleri salmonella ve streptokoklardır. Bunların neden olduğu enfeksiyonların özellikleri tabloda verilmektedir. Çoğu durumlarda gıda enfeksiyonları hafiftir, birçok kişide sadece ishal gözlenir. Yaşlı kişiler, küçük çocuklar veya hassas kişiler çoğunlukla ciddi olarak etkilenirler. Bu enfeksiyonlar evde tükettiğimiz gıdalarla olabileceği gibi çok sayıda insanı etkileyebilecek restoranlarda da önem taşımaktadır. Gıdalara uygulanan yeterli ısısal işlem bu enfeksiyonları engelleyebilir. Mikroorganizmaların büyük çoğunluğu 72 °C üzerindeki sıcaklıklarda ölürler. Yine de evde ve restoranlarda enfeksiyonları önlemek adına belirli noktalara dikkat edilmelidir.

Paylaşımlar