YASAL UYARI

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.] (“wwwgidabilgi.com") sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesine girilmesi,sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]sorumlu değildir. [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.], sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

[GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş. ], kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.] kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Bu internet sitesi [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.[GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.], bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Kullanıcıya verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük kullanıcıya aittir.

Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda veya kullanıcının [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]’ın internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, bunlardan yararlanması gibi [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]’ın internet sitesinin kötüye kullanılmasının [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.] tarafından tespit edilmesi durumunda, [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]’ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; hakkı bulunmaktadır.

[GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.] bu internet sitesi genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindekitüm bilgi, resim,www.[ GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.].com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı, [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.] sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]’ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

[GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]sitenin yapılandırılması esnasında oluşan yazım hatasından kaynaklanan aksaklıklardan hiçbir surette sorumlu değildir.

[GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.] işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

[GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.], dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Yukarıdaki uyarılar ile ilgili sorularınız ve izin işlemleri için e-posta ([email protected]) aracılığıyla [GIDABİLGİ Medya Bilişim Teknoloji A.Ş.]’ a ulaşma imkânınız bulunmaktadır.