E100- E200: Gıda Renklendiricileri

E100: Kurkumin
Genel Bilgi: Doğal renk pancardan ve Yellowroot'un gövdesinden (Curcuma longa ve Curcuma domestic) izole edilir. Turmerik ham ekstrakt iken kurkumin saf bileşiktir. Köri tozundaki sarı rengi verir.Gıda renklendiricisi, pH'ya (asitlik) bağlı olarak renk sınıfı sarıdan kırmızıya. Suda çok çözünmez. Kurkumin için vücut ağırlığı üzerinden 1 mg/kg, ve turmerik için 0.3 mg/kg dır. Gıdalarda kullanılan konsantrasyonlarda bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler : Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; bütün din grupları, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar ve yalnızca et yemeyen vejeteryanlar tarafından E100 tüketilebilir.

E101: Riboflavin
Genel Bilgi : Doğal renk süt, yumurta, karaciğer ve sebzeler gibi birçok gıda da mevcuttur. Ticari olarak mayalardan hazırlanır böylece sentetik olarak üretilir. Sarı gıda renklendiricisi. Suda çok çözünmez. Kabul edilebilir günlük alım miktarı, vücut ağırlığı üzerinden 0.5 mg/kg dır. Gıdalarda kullanılan konsantrasyonlarda bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler : Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E101 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir. Sütten üretilmesine rağmen, bu ticari olarak yapılmaz.

E102: Tartrazin
Genel Bilgi : Sentetik azo boyasıdır. Sarı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Tartrazine bir azo boyasıdır. Salisilatlara (aspirin, dut, meyveler) intoleransı olan insanlar hariç saf tartrazinin bilinen yan etkisi yoktur; bu sorundan dolayı, tartrazin intolerans semptonlarına dahi neden olur. Benzoatlarla kombinasyonları sonucunda tartrazin, çocuklarda ADHD sendromu (hiperaktivite) vakalarının büyük bir yüzdesini oluşturur. Tartrazinin tüketimini takiben astım benzeri belirtiler gözlenmiştir, histamini serbest bırakan ajan olarak bilinir.
Ürünler : Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E102 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E104: Kinolin sarısı
Genel Bilgi : Sentetik olmayan azo boyasıdır. Sarı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Histamin serbest bırakıcısı olarak rol oynamasına rağmen, kullanılan konsantrasyonlarda yan etkisi bilinmemektedir.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E104 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E107: Sarı 2G
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Sarı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, E107 alerjilere, hiperaktiviteye ve astıma yol açar. Kullanımı sınırlandırılmıştır ve bu renklendirici yakın gelecekte yasaklanabilir.
Ürünler: Mayonez.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E107 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E110: Sunset yellow FCF
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Sarı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür.
Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir.
Ürünler : Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E110 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E120: Karmin, Karminik asit, Kosinal
Genel Bilgi: Doğal kırmızı gıda renklendiricisi, etli bitkilerin farklı türlerinde yaşayan Dactylopius coccus böceklerden ekstrakte edilir. E120 (i) saf renklendiriciyken E120 (ii) ham ekstraktır. K ırmızı gıda renklendiricisi. Suda çok çözünür. Gıdalarda kullanılan konsantrasyonlarında yan etkisi yokter. Bazı durumlarda hiperaktiviteyi arttırdığı rapor edilmiştir. En çok bilinen alerji kozmatikler kullanıldığında olan alerjidir.
Ürünler : Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Böceklerden ekstrakte edildiği için, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve bazı din grupları tarafından E120 tüketilmez.

E122: Azorubin
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Kırmızı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir.
Ürünler : Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E122 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E123: Amarant
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Kırmızı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir. Sıçanlarda tümör ve yabani kadife çiçeği arasında bağlantı olduğu tespit edilmiştir , fakat insanlarda denenmemiştir. Bununla birlikte, kullanımı bazı testlerle sınırlandırılmıştır ve ADI'li 0.5 mg/kg' indirilmiştir.
Ürünler: Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E123 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.     

E124: Ponso 4R
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Kırmızı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir.
Ürünler : Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E124 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E127: Eritrosin
Genel Bilgi: Sentetik iyodin içeren kırmızı boya. Kırmızı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Gıdalarda kullanılan konsantrasyonlarında bazı yan etkileri vardır. Birkaç olayda hiperaktiviteyi yükselttiği rapor edilmiştir, mutajenlerle bağlantılı olma olasılığı vardır. Eritrosin güneş ışığına duyarlılığı ile insanlarda ışığa duyarlılığın yükselmesine neden olur. Eritrosinin yüksek konsantrasyonları iyot metabolizmasıyla zarar verir. Bununla beraber, bu konsantrasyonlara gıdanın direkt komposizyonlarında ulaşılamaz.
Ürünler : Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E127 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E128: Kırmızı 2G
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Kırmızı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlara karşı intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir. Bununla birlikte, Kırmızı 2G anemiyi beraberinde getirebilir ve mutajenik olabilir. Sonuç olarak, kullanımı çok sınırlıdır ve ADI'li düşüktür.
Ürünler: Şekerleme ve et ürünlerinde kullanımı sınırlıdır .
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E128 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E129: Alura Kırmızısı
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Kırmızı gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir. Karışımlardaki bileşiklerin bazıları mutajenik olabilir; bu nedenle kullanımı birkaç ürünle sınırlıdır. Parçalanma ürünlerinden biri yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu zaman hayvanlarda mesane kanserine sebep olur.
Ürünler : Şekerleme ve et ürünlerinde kullanımı sınırlıdır.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E129 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E131: Patent Mavi V
Genel Bilgi: Sentetik mavi renk. Mavi gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Gıdalarda kullanılan konsantrasyonlarında nadiren yan etkileri görülür. Seyrek olarak alerjik reaksiyonlar tanımlanmıştır, bunlar renklendiricinin (vücut) proteinlere bağlanması yüzündendir. Histaminin serbest bırakılmasından sorumludur.
Ürünler : Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E131 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E133: Parlak Mavi FCF
Genel Bilgi: Sentetik mavi boya. Mavi gıda renklendiricisi. Suda çok çözünür. Kullanılan konsantrasyonlarda nadiren yan etki meydana gelir. Bazı alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir.
Ürünler : Dondurma ve bazı diğer gıda ürünleri, fakat çoğunlukla kozmetik ürünler.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; bütün din grupları, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar ve yalnızca et yemeyen vejeteryanlar tarafından E133 tüketilebilir.

E140: Klorofil
Genel Bilgi: Bütün bitkilerde ve alglerde mevcut olan doğal yeşil renktir. Ticari olarak ısırgan, çim ve yoncadan ekstrakte edilir. Yeşil, suda çözünen gıda renklendiricisi. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E140 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E141: Klorofil Bakır Kompleksleri
Genel Bilgi: Klorofilin sentetik bakır kompleksi (E140), bütün bitkilerde ve alglerde bulunan doğal yeşil renklendiricidir. E141 ticari olarak ısırgandan, çimenden ve yoncadan ekstrakte edilir. Klorofilin deesterifikasyonundan dolayı phaeophytine formundadır. Yeşil gıda renklendiricisi. E141 (i) suda çözünürken E141 (ii) yağda çözünür. Bilinen yan etkisi yoktur. E141 ısıltıldığı zaman bakır serbest kalır; bununla beraber, bakırın bu bileşik içindeki bakır konsantrasyonu toksik seviyelere ulaşmaz.
Ürünler : Birçok ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E141 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E142: Parlak yeşil BS
Genel Bilgi: Sentetik yeşil renk. Yeşil gıda renklendiricisidir. E142 suda çözünür, fakat asit ve alkali çözeltilerde karalı değildir. Bilinen birkaç yan etkisi vardır. Bazı durumlarda alerji ve anemi rapor edilmiştir.
Ürünler : Birçok ürün
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E142 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E150 Karamel
Genel Bilgi: Kahverengi karışımı, alkali, amonyak, sülfat veya bunların kombinasyonları varlığında şekerin kuru ısıtılması ve yakılması ile oluşur. Kahverenginden siyaha renklendiriciler. Suda çözünür ve spesifiktir, bazen acı tadı vardır. E150c ve E150d'nın kullanılmasıyla yan etkileri belirlenmiştir, fazla miktarlarda yenilmesinden sonra bağırsaklarda problemler meydana gelebilir. Karışımlarının kompleks çeşitleri yüzünden toksikoloji testlerinde hala incelenmektedir.
Ürünler : Birçok ürün.

E151: Parlak siyah BN
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Siyah gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır, ve astım semptomlarını yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir. Bağırsaklarda, bakteriler tarafından zararlı bileşenlere dönüştürülebilir, bu nedenle ADI'li çok düşük ve kullanımı sınırlıdır.
Ürünler : Kullanımı sınırlıdır, fakat geniş ürün dağılımı vardır.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E151 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E153: Bitkisel karbon
Genel Bilgi: Doğal element, sebzelerin yanması ile üretilir. Siyah, suda çözünmeyen renklendiricidir. Bu yüzden filtrasyon ajanı olarak kullanılır. Kullanılan konsantrasyonlarda bilinen yan etkisi yoktur. Anti-diarrhoeal ajanı olarak tıpta kullanılır.
Ürünler : Birçok ürün, fakat suda çözünmemesi nedeniyle kullanımı sınırlıdır.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E153 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E154 Kahverengi FK
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasının karışımıdır. Kahverengi gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır, ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir. Karışımlardaki bileşiklerin bazıları mutajenik olabilir; bu nedenle kullanımı birkaç ürünle sınırlıdır.
Ürünler : Bazı balık ürünleri ile sınırlı.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E154 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E155: Kahverengi HT
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır. Kahverengi gıda renklendiricisidir. Suda çok çözünür. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Benzoatlarla kombinasyonlar halinde, çoçuklarda hiperaktiviteye dahi yol açabilir.
Ürünler : Şekerleme ve fırın ürünleri ile kullanımı sınırlı.
Kullanımındaki sınırlamalar : Yoktur; E155 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E160a: Karotenler
Genel Bilgi: Doğal renk çeşitli bitkilerden izole edilir; bununla birlikte, ticari olarak havuçtan elde edilir. Karotenler, kimyasal olarak benzer seriler içeren isomerlerden oluşur. Gerçek yapısı bitki türleri arasında farklılık gösterir. Suda çözünen, ekstraksiyonda kullanılan çözücüye bağlı olarak sarıdan turuncuya kadar renkleri bulunan gıda renklendiricisidir. Gıdalarda kullanılan konsantrasyonlarda bilinen yan etkisi yoktur.yüksek konsantrasyonları deride sararmayla sonuçlanır. Karoten A vitamini kaynağı olduğundan (2 kısım karoten 1 kısım vitamin A'ya eşittir), yüksek konsantrasyonları vitamin A toksititesi belirtilerine yol açar.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E160a bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E160c: Paprika ekstraktı
Genel Bilgi: Doğal renk dolmalık biberden (Capsicum annuum) izole edilmiştir. Bu karışım temelde kapsantin ve kapsorubin içerir. Koyu kırmızı gıda renklendiricisi olduğu gibi lezzet verici ajandır. Yan etkisi bilinmemektedir.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E160c bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E160d: Likopen
Genel Bilgi: Birçok sarı ve kırmızı bitkide bulunan doğal renklendiricidir. Ticari olarak domatesden izole edilir. Koyu kırmızı gıda renklendiricisidir.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E160d bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E160e: ß-Apo-8'-karotenal
Genel Bilgi: Birçok bitkide bulunan doğal renklendiricidir. Ticari olarak karoten'den yapılır veya bitkilerden izole edilir. Yalnız yağda çözülebilen, koyu kırmısı gıda boyasıdır. Gıdalarda kullanılan konsantrasyonlarda bilinen yan etkisi yoktur. Yüksek konsantrasyonları deri renginin sararmasıyla sonuçlanabilir. A vitamini kaynağı olarak E160e, yüksek konsantrasyonlarında vitamin A toksikasyonu belirtilerine neden olabilir.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E160e bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E160f: Etil-ß-apo-8'-karotenat (etil ester of ß-apo-8'-karotenik asid)
Genel Bilgi: Birçok bitkide bulunan doğal renklendiricidir. Ticari olarak E160e 'den yapılır veya bitkilerden izole edilir. Suda bir miktar çözülen, koyu kırmızı gıda boyasıdır.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E160f bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

 E161a Flavoksantin
Genel Bilgi: Birçok bitkide bulunan doğal renklendiricidir. Ticari olarak düğün çiçeğinden (Ranunculus sp.) hazırlanır. Sarı gıda boyası. Suda bir miktar çözülür.
Ürünler: Nadiren kullanılır. Yalnız şekerlemede kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E161a bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E163 Antosiyan(in)ler
Genel Bilgi: Antosiyaninler ve antosyanidinler doğal renklendiricilerin geniş bir grubudur. Bu renklendirici meyvelerde, çiçeklerde, dutlarda, antosiyaninler ve antosyanidinlerin kombinasyonlarını içerir. Antosiyaninler her zaman karbonhidrat molekülü içerir, bunun yanında antosyanidinler de bu moleküllerden çok az bulunur. Bireysel bileşenler farklı türlerden ekstrakte edilir. E163(i)-(iii) karışımdır.
E163a sianidin; kırmızı
E163b delfinidin; mavi
E163c malvidin; pembe
E164d pelargonidin; turuncu
E164e peonidin; kırmızı-kahverengi
E165f petunidin; koyu kırmızı
Ürünler Geniş ölçüde kullanılır, fakat nadiren renk kararsızdır. Sıcaklık, ışık ve pH rengi etkileyebilir.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; tüm bileşikler, bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E170 Kalsiyum karbonat
Genel Bilgi: Doğal metaldir. Yüzey kaplamak için beyaz renk; anti-katılaştırma ajanı, dolgu ajanı (eczacılıkla ilgili), konserve meyvelerde stabilizördür.
Ürünler: Geniş ölçüde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E170 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E171 Titanyum dioksit
Genel Bilgi: Doğal beyaz mineraldir. Yüzey kaplamak için beyaz renk; üründe katmanları ayırmak için kullanılır; diş macununda beyazlatıcı ajandır.
Ürünler: Geniş ölçüde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E171 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.
E172 Demir oksitler
Genel Bilgi: Doğal mineraller, fakat ticari olarak demir tozundan yapılır. Sadece yüzey kaplamak için kullanılır.
Ürünler: Geniş ölçüde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E172 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E173 Alüminyum
Genel Bilgi: Doğal metaldir. Gümüş gri renkli. Sadece yüzey kaplamak için kullanılır. Katkı maddesi olarak yan etkisi bilinmemektedir. Doğal gıda kaynaklarından günlük alınan alüminyum miktarı katkı maddesi olarak alındığından daha fazladır. Alüminyumun yüksek konsantrasyonları insanda çeşitli yan etkilere neden olur.
Ürünler: Geniş ölçüde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E173 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E174 Gümüş
Genel Bilgi: Doğal metaldir. Gümüş gri renklidir. Sadece yüzey kaplamak için kullanılır.
Ürünler: Nadiren kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E174 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E175 Altın
Genel Bilgi: Doğal metaldir. Altın renklidir. Sadece yüzey kaplamak için kullanılır.
Ürünler: Nadiren kullanılır .
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E175 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E180 Litholrubin BK
Genel Bilgi: Sentetik azo boyasıdır, alüminyum ve kalsiyum iyonları içerir. Kırmızı renklidir. Sadece peynirlerde yüzey kaplaması olarak kullanılır.
Ürünler: Peynirler
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; E180 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

181 Tanenler
Genel Bilgi:Doğal karışımlarda kompleks yapıda. Ticari olarak meşe palamudundan yada sentetik olarak elde edilir. Sarı-beyaz renkte, fakat temel olarak lezzet için kullanılır; örneğin, tereyağı yada fındık lezzetinde. Katkı maddesi olarak (çok sınırlı kullanılır) yan etkisi bilinmemektedir. Yüksek konsantrasyonları mide problemlerine yada arterlerde daralmaya neden olabilir.
Ürünler: İçecekler ve şekerleme
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur; 181 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

Paylaşımlar