Koşer Gıda Nedir ?

16.03.2017

   Koşer Gıda Nedir ?

   Musevilerin dini inançlarına uygun olan gıdalardır.
   Bu inanışa göre, et ve süt aynı öğünde tüketilmez ve domuz, kabuklu deniz ürünleri ile yüzgeçsiz ve pulsuz balıklar yenmez. İnek, koyun, keçi gibi geviş getiren hayvanların etleri ile yüzgeçli ve pullu balıklar yenebilir. Et haham rutbesini taşıyan kasaplarca hazırlanmalı, suda bekletilerek, tuzlanarak ve yıkanarak temizlenmelidir.