Neler Gıda Katkı Maddesi Değildir ?

19.04.2017

Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Tebliği'ne göre gıda katkı maddeleri; besleyici değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenen maddeleri kapsamaktadırBir denetim zincirinde bulunan ambalajlı gıdalar, eğer katkı maddesi içeriyorsa "içindekiler" kısmında yer verilmesi zorludur. İçindekiler listesinde yer alan bütün maddeler "katkı maddesi" tanımına girmez. Yine aynı yönetmeliğe göre aşağıdakiler katkı maddesi olarak değerlendirilmezler :

 • Monosakkaritler, disakkaritler veya oligosakkaritler ve tatlandırma özelliklerinden dolayı kullanılmış olan bu maddeleri içeren gıdalar,
 •  İki veya daha fazla gıdadan oluşmuş gıda üretiminde; aromatik, çeşni verici veya besleyici özellikleri ile birlikte ikincil olarak renklendirici etkileri nedeniyle kullanılan, aroma vericiler de dahil olmak üzere kurutulmuş veya konsantre formdaki gıdalar,
 • Gıdalarla birlikte tüketilmesi amaçlanmayan ve gıdanın bir parçası olmayan sarma veya kaplama malzemelerinde kullanılan maddeler,
 • Pektin içeren maddeler ve kurutulmuş elma posası veya turunçgillerin veya ayvaların kabuğundan veya bunların karışımından, seyreltik asit muamelesini takiben sodyum ve potasyum tuzları ile kısmi nötralizasyon sonucu elde edilen türev maddeler (sıvı pektin),
 • Sakız mayaları
 • Beyaz veya sarı dekstrin, kavrulmuş veya dekstrine edilmiş nişasta, asit veya alkali muamelesi ile modifiye edilmiş nişasta, ağartılmış nişasta, fiziksel olarak modifiye edilmiş nişasta ve amilolitik enzimlerle muamele edilmiş nişasta,
 • Amonyum klorür,
 • Kan plazması, yenilebilir jelatin, protein hidrolizatları ve bunların tuzları, süt proteini ve gluten,
 • Glutamik asit, glisin, sistein, sistin ve bunların teknolojik fonksiyonu olmayan tuzları dışındaki aminoasitler ve tuzları,
 • Kazeinatlar ve kazein,
 • İnülin 

Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı bir gıda işletmecisi; kullandığı maddenin öncelikle katkı maddesi kapsamında olup olmadığına bakmalı, katkı maddesi ise katkı maddeleri yönetmeliğindeki kurallara göre kullanmalıdır. Bir gıda işletmecisinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı ve denetlenen bir firma olup olmadığını anlamak için gıda ambalajındaki "İşletme Kayıt/ Onay Numarası" kontrol edilmelidir.

Kaynak:

Mevzuat Bilgi sistemi. Cumhurbaşkanlığı Forsu. (n.d.). Retrieved September 18, 2022, from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Mevzuat Bilgi sistemi. Cumhurbaşkanlığı Forsu. (n.d.). Retrieved September 18, 2022, from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23282&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5