E500- E600: Farklı Fonksiyonlardaki Katkı Maddeleri

E500: Sodyum karbonatlar
Kaynağı: Denizsuyu yada tuzdan üretilir. Doğal minerallerdir. Bilinen yan etkisi yoktur.
Asitlik düzenleyici, alkali ve yükseltici ajandır.
Ürünler:Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, E500 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E501: Potasyum karbonatlar
Kaynağı: Potasyum klorürden üretilir, doğal bir mineraldir. Asitlik düzenleyici, alkali ve hacim arttırıcı ajandır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, E501 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E503: Amonyum karbonatlar
Kaynağı: Amonyum sülfat ve kalsiyum karbonattan üretilir, doğal minerallerdir. Sindirimden sonra midede gaz oluşturması dışında bilinen yan etkisi yoktur.Asitlik düzenleyici, alkali, ve hacim arttırıcı ajandır.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, E503 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E504: Magnezyum karbonatlar
Kaynağı: Magnezyum hidroksitten üretilir, fakat doğal bir mineral gibi de meydana gelebilir.
Asitlik düzenleyici, alkali ve topaklanmayı engelleyici ajandır. Yüksek konstrasyonların rol oynadığı laksatif etki dışında bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kabul edilebilir günlük alım miktarı : Belirlenmemiştir.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, E504 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E507: Hidroklorik asit
Kaynağı: Doğal asit, midedeki normal asit. Tuz ve sülfirik asitten üretilir. Bilinen yan etkisi yoktur.Asitlik düzenleyicidir.
Ürünler: Peynir, bira.
Kullanımındaki sınırlamalar: E507 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E508: Potasyum klorür
Kaynağı: Doğal tuz, deniz tuzu ve kaya tuzundan ayrılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok tuzsuz/sodyumsuz/düşük sodyumlu ürünler.
Kullanımındaki sınırlamalar: E508 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E509: Kalsiyum klorür
Kaynağı: Doğal tuz, deniz tuzu ve kaya tuzundan ayrılır. Bilinen yan etkisi yoktur.Asitlik düzenleyici, meyve ve sebzelerde dayanıklılığı arttırmak, metalleri bağlamak şeklinde görevleri vardır.
Ürünler: Birçok ürün, besin tamamlayıcılarda kalsiyum kaynağı olarak da kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: E509 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.     

E510: Amonyum klorür
Kaynağı: Doğal tuz, deniz tuzu ve kayatuzunun parçasıdır. Hidroklorik asit ve amonyaktan hazırlanır. Asitlik düzenleyici, ekmek gibi mayalı fermente ürünlerde maya için lezzet verici ve besin maddesidir. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok ürün, fakat güçlü tadından dolayı kullanımı sınırlıdır.
Kullanımındaki sınırlamalar: 510 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E511: Magnezyum klorür
Kaynağı: Doğal tuz, deniz tuzu ve kaya tuzunun parçasıdır. Asitlik düzenleyicidir. Laksatif olarak rol oynar.
Ürünler: Sterilize sebzeler.
Kullanımındaki sınırlamalar: E511 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E512: Kalay klorür
Kaynağı: Kalay ve hidroklorik asitten hazırlanır. Stabilizördür. Kabul edilebilir günlük alım miktarı, vücut ağırlığı üzerinden 2 mg/kg dır. Gıdalarda kullanıldığı zaman bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Bezelye ve kuşkonmaz konservesi.
Kullanımındaki sınırlamalar: E512 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E513: Sülfürik asit
Kaynağı: Sülfür dioksit, oksijen ve sudan hazırlanır. Asit ve asitlik düzenleyicidir. Gıdalarda kullanıldığı zaman bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Bira ve peynir ürünleri.
Kullanımındaki sınırlamalar: E513 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E514: Sodyum sülfat
Kaynağı: Tuz ve sülfirik asitden hazırlanır. Dolgu ajanı, stabilizördür. Gıdalarda kullanıldığı zaman bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Sakız, renklendirici.
Kullanımındaki sınırlamalar : E514 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E515: Potasyum sülfat
Kaynağı: Potasyum tuzları ve sülfirik asitden hazırlanır. Doğal mineraldir. Mayalanma için kullanılan suyun muamelemesi için kullanılır; tuz ikamesidir. Gıdalarda kullanıldığı zaman bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Bira, düşük sodyumlu ürünler.
Kullanımındaki sınırlamalar: E515 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E516: Kalsiyum sülfat
Kaynağı: Kalsiyum ve sülfirik asitten hazırlanır. Doğal mineraldir. Stabilizör, metal bağlayıcı ajan, ekmekte maya için besindir. Gıdalarda kullanıldığı zaman bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok ürün, eczacılıkla ilgili preperatlar içerir.
Kullanımındaki sınırlamalar: E516 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E517: Amonyum sülfat
Kaynağı: Amonyum tuzları ve sülfürik asitten hazırlanır. Doğal mineraldir. Stabilizör, tampon, ekmek hacmi arttırıcıdır. Gıdalarda kullanıldığı zaman bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Fırın ve şekerleme ürünleri.
Kullanımındaki sınırlamalar: E517 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E518: Magnezyum sülfat
Kaynağı: Magnezyum tuzları ve sülfirik asitten hazırlanır. Doğal mineraldir. Besin takviyesi; sebze konservelerinde dayanıklılığı arttırır. Gıdalarda kullanıldığı zaman bilinen yan etkisi yoktur, güçlü bir laksetiftir
Ürünler: Bira, gıda takviyesi, sebze konservesi.
Kullanımındaki sınırlamalar: 518 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E520 : Alüminyum sülfat
Kaynağı: Doğal mineralden saflaştırılmış ticari ürün. Alüminyum sülfat, proteinlerin çöktürülmesinde, örneğin biranın mayalanması işlemi süresince kullanılır. İşlem süresince sebzelerin yapılarının kuvvetlenmesinde de kullanılır. Alüminyum, B vitaminlerinin yükseltgenmesini engeller. Yüksek konsantrasyonları karaciğer fonksiyonlarını dahi etkileyebilir. Bununla beraber E520'nin kullanılan konsantrasyonları çok düşüktür.
Ürünler: Bira, sebze turşuları, proteinler (deodorant, anti-bakteriyel ajan gibi).
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E520 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E521 : Alüminyum sodyum sülfat
Kaynağı: Doğal alüminyum sülfattan hazırlanır. İşlem süresince sebzelerin yapısının güçlendirir. Asit düzenleyici ve unda ağartıcı ajan olarak kullanılır. Alüminyum, B vitaminlerinin yükseltgenmesini engeller. Yüksek konsantrasyonları karaciğer fonksiyonlarını dahi etkileyebilir. Bununla beraber E521'nin kullanılan konsantrasyonları çok düşüktür.
Ürünler: Un, peynir, şekerleme.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, E521 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E523 : Alüminyum amonyum sülfat
Kaynağı: Doğal alüminyum sülfattan hazırlanır. Yüksek sıcaklıkta pişirilen fırın ürünleri için, kabartma tozlarında asit kaynağı olarak kullanılır. Hem de renklendirici stabilizördür . Kabul edilebilir günlük alım miktarı(ADI), vücut ağırlığı üzerinden 0,6 mg/kg dır. Aluminyum, B vitaminlerinin yükseltgenmesini engeller. Yüksek konsantrasyonları karaciğer fonksiyonlarını dahi etkileyebilir. Bununla beraber E523'nin kullanılan konsantrasyonları çok düşüktür.
Ürünler: Endüstriyel fırın tozları.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E523 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E525 : Potasyum hidroksit
Kaynağı: Doğal tuz, potasyum klorürden hazırlanır. Güçlü alkali, asitlik düzenleyici olarak kullanılır. Endüstride meyvelerin kabuklarının soyulmasını arttırıcı olarak ve siyah zeytinlerde dahi kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Fırın ürünleri, kakao ürünleri, siyah zeytin ve renklendirici.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E525 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E526 : Kalsiyum hidroksit
Kaynağı: Doğal tuz, kalsiyum oksitden hazırlanır. Güçlü alkali, asit düzenleyici olarak kullanılır, örneğin şarapta. Kalsiyum hidroksit çözeltisi, yumurtalarda koruyucu olarak kullanılabilir. Kalsiyum hidroksit çözeltisi ve şeker (1:3), donmuş ürünlerde asitlik düzenleyici olarak kullanılır. İşlem süresince sebzelerin yapılarını kuvvetlendirir. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Peynir, kakao ürünleri, şarap, hindistancevizi, tatlı donmuş ürünler, kurutulmş balık.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E526 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E524 : Sodyum hidroksit
Kaynağı: Doğal tuzdan hazırlanır. Güçlü alkali, asitlik düzenleyici olarak kullanılır. Endüstride meyvelerin kabuklarının soyulmasında, siyah zeytin ve karamel hazırlanmasında dahi kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok ürün, fırın ürünleri içerir, kakaolu ürünler, kahve kreması ayırıcı, siyah zeytin.
Kulanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E524 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E527 : Amonyum hidroksit
Kaynağı: Amonyak ve sudan hazırlanır. Güçlü alkali, asitlik düzenleyici olarak kullanılır. Karamel üretiminde dahi kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Yumurta ve kakao ürünleri, renklendirici.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E527 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E530 : Magnezyum oksit
Kaynağı: Farklı minerallerden hazırlanır. Asitlik düzenleyici ve topaklanmayı engelleyici olarak kullanılır. Magnezyum, yüksek konsantrasyonlarda laksatif rol oynar.
Ürünler : Kakao ürünleri, fırın ürünleri.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E530 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E529 : Kalsiyum oksit
Kaynağı: Kireçtaşından hazırlanır. Asitlik düzenleyici olarak kullanılır. Şeker imalatında safsızlıkların uzaklaştırılmasında, fırın ürünlerinde stabilizör ve mayalar için besin olarak da kullanılır. Ayrıca, sosisler için kılıf hazırlamada kullanılır (koruyucu olarak, dolgu değil).
Ürünler: Kakao ürünleri, fırın ürünleri, bağırsaklar.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E529 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E535 : Sodyum ferrosiyanit
Kaynağı: Hidrojen ferrosiyanit ve sodyum hidroksitten hazırlanmıştır. Metal bağlayıcı ve topaklanmayı engelleyici ajan olarak kullanılır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkisi yoktur. Güçlü sarı renginden dolayı kullanımı çok sınırlıdır.
Ürünler: Tuz.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E535 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E536 : Potasyum ferrosiyanit
Kaynağı: Hidrojen ferrosiyanit ve potasyum hidroksitten hazırlanmıştır. Topaklanmayı engelleyici ajan olarak ve kırmızı şaraptan bakırın uzaklaştırılmasında kullanılır. Bakır, üzümlerde fungusit olarak kullanılır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkisi yoktur.
Ürünler : Tuz.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E536 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E538 : Kalsiyum ferrosiyanit
Kaynağı: Hidrojen ferrosiyonit ve kalsiyum hidroksitten hazırlanır. Topaklanmayı engelleyici ajan olarak kullanılır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkisi yoktur.
Ürünler: Düşük sodyumlu tuz .
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E538 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E539 Sodyum tiyosülfat
Kaynağı: Sentetik bileşikler. Antioksidant olarak kullanılır, özellikle patates ürünlerinde kahverengileşmeyi önler. Thiosülfat, sülfit yerine geçer ve benzer yan etkilere sahiptir
Ürünler: Patates ürünleri.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. 539 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E544 : Kalsiyum polifosfat
Kaynağı: Isıtılmış kalsiyum fosfattan üretilir. Emülgatör ve stabilizör olarak kullanılır. Polifosfatlar, yüksek konsantrasyonlarda sindirim enzimlerini inhibe edebilirler
Ürünler: İşlem görmüş peynir.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. 544 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E550 : Sodyum silikatlar
Kaynağı: Isıtılmış silisyumdioksit (quartz, kum) ve sodyumkarbonattan üretilir. Topaklanmayı engelleyici ajan, yumurtaları koruma, ve şeftalinin mekaniksel olarak kabuğunın soyulması. Aromaların taşınmasında dahi kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Konserve şeftali, muhafaza edilmiş yumurta, vanilya tozu.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. 550 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E551 : Silisyum dioksit
Kaynağı: Kumdan üretilir. Topaklanmayı engelleyici ajan, bira ve şarap üretiminde maya ve proteinlerin uzaklaştırılması ve köpüklenmeyi önleyici ajan.
Ürünler: Birçok kurutulmuş ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E551 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E552 : Kalsiyum silikat
Kaynağı: Kireçtaşı ve özel kumdan üretilir. Topaklanmayı engelleyici ajan olarak kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok kurutulmuş ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E552 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E554 : Sodyum alüminyum silikat
Kaynağı: Farklı doğal minerallerden üretilir. Topaklanmayı engelleyici ajan olarak kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Birçok kurutulmuş ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E554 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E557 : Çinko silikat
Kaynağı: Mineral çinko silikattan üretilir, silisyumoksit (quartz) ve çinko oksitten dahi üretilir. Topaklanmayı engelleyici ajan olarak kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Kurutulmuş ürünler, fakat nadiren kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. 557 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.
E558 : Bentonit
Kaynağı: Volkanik kaynaklı doğal kil çeşitleri. Topaklanmayı engelleyici ajan ve emülgatör olarak kullanılır. Meyve suyu preperatlarında durultma ajanı olarakta kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Meyve suları, aromalar. Bununla beraber çoğunlukla kozmetikte kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E558 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E559 : Alüminyum silikat
Kaynağı: Genellikle alüminyum minerallerinin (feldspar gibi) hava tesiriyle oluşturduğu beyaz kil formu. Topaklanmayı engelleyici ajan ve aroma taşıyıcı olarak kullanılır. Bilinen yan etkisi yoktur.
Ürünler: Hazır kahve, süt tozu, aromalar. Bunula beraber kozmetik ve eczacılıkla ilgili preperatlarda kullanılır (asit giderici).
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E559 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E570 : Yağ asitleri
Kaynağı: Katı yağın bir parçasıdır. Ticari olarak pamuk tohumu yağından hazırlanır, fakat hayvansal kaynaklardan elde edilemez. Topaklanmayı engelleyici ajan ve sakızda plastisizer olarak kullanılır. Lezzet verici olarak da kullanılır.
Ürünler : Sakız, tereyağı aroma/lezzet verici, fırın ürünleri. Kozmetik ve eczacılıkla ilgili preperatlarda da kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Her ne kadar stearik asit ve stearatlar ticari olarak bitkisel kaynaklı olsada hayvansal yağlarda (domuz eti ve sığır eti içerir) kullanılabilmektedir. Sadece üretici, kaynağı hakkındaki bilgiyi sağlayabilir. Etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar ve yalnızca et yemeyen vejeteryanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve Hindular tarafından kullanılması önerilmemektedir.

E571 : Amonyum stearat
Kaynağı: Stearik asidin amonyum tuzudur.Topaklanmayı engelleyici ajan ve şeker üretiminde köpüklenmeyi önleyici ajan.
Ürünler: Şeker, fakat çoğunlukla kozmetikte kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Her ne kadar stearik asit ve stearatlar ticari olarak bitkisel kaynaklı olsada hayvansal yağlarda (domuz eti ve sığır eti içerir) kullanılabilmektedir. Sadece üretici kaynağı hakkındaki bilgiyi sağlayabilir. Etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar ve yalnızca et yemeyen vejeteryanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve Hindular tarafından kullanılması önerilmemektedir.

E572 : Magnezyum stearat
Kaynağı: Stearik asidin magnezyum tuzudur.Topaklanmayı engelleyici ajan ve emülgatör olarak kullanılır.
Ürünler: Şekerleme. Çoğunlukla kozmetikte kullanılır (bebek pudrası).
Kullanımındaki sınırlamalar: Her ne kadar stearik asit ve stearatlar ticari olarak bitkisel kaynaklı olsada hayvansal yağlarda (domuz eti ve sığır eti içerir) kullanılabilmektedir. Sadece üretici, kaynağı hakkındaki bilgiyi sağlayabilir. Etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar ve yalnızca et yemeyen vejeteryanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve Hindular tarafından kullanılması önerilmemektedir.

E576 : Sodyum glukonat
Kaynağı: Glukonik asidin sodyum tuzudur.Birçok üründe sequestrant (metal bağlayıcı). Mayalar için besin olarak da kullanılır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI), Vücut ağırlığı üzerinden 50 mg/kg dır.
Ürünler: Birçok farklı ürün .
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E576 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.     

E577 : Potasyum glukonat
Kaynağı: Glukonik asitin potasyum tuzudur.Birçok üründe sequestrant (metal bağlayıcı). Maya için besin olarak dahi kullanılır.
Ürünler: Puding tozu, muhallebi.
Kullanımındaki sınırlamar: Yoktur. E577 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir.

E578 : Kalsiyum glukonat
Kaynağı: Glukonik asitin kalsiyum tuzudur.Topaklanmayı engelleyici ajan ve konserve sebzelerde yapı güçlendirici.
Ürünler : Puding tozu, muhallebi, konserve sebzeler, fırın ürünleri.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. E578 bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir

E585 : Ferrolaktat
Kaynağı: Laktik asitin demir tuzudur. Kabul edilebilir günlük alım miktarı;
vücut ağırlığı üzerinden 0.8 mg/kg dır.
Ürünler: Bebek maması formülasyonları.
Kullanımındaki sınırlamar: Yoktur, laktik asit ve laktatlar, bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir. İsminde süt geçmesine rağmen sütten yapılmamıştır, dolayısıyla süte alerjisi olanlar ve laktoz intoleransı olan kişilerde sorun yaratmaz.   

Paylaşımlar