E200- E300: Gıda Koruyucuları

E200: Sorbik asit
Genel Bilgi: Sorbik asit, Avrupa dağ- ağacının meyvesinde doğal olarak bulunur (Sorbus aucuparia). Ticari olarak birçok farklı kimyasal yollarla üretilir. Sorbik asit özellikle mantar ve mayalara karşı, bir koruyucudur. Bakterilere karşı etkili değildir. En iyi aktivitesi 6.5 ‘in altındaki pH değerlerindedir (asidik ve az asidik gidalar). Kulllanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Yalnızca insanların çok küçük bir yüzdelik oranı hafif yalancı – alerjik reaksiyonlar gösterirler. Kabul edilebilir günlük alım miktarı
25 mg/kg vücut ağırlığına kadardır.
Ürünler: Sorbik asit geniş aralıktaki ürünler için kullanılmaktadır, örnegin yoğurt ve diger fermente süt ürünleri, meyve salataları, tatlı; pasta; şekerleme ve bunun gibi ürünler, limonata, peynir, çavdar ekmeği, kekler ve fırında pişirilen ürünler, pizza, kabuklu deniz hayvanı, limon suyu, şarap, elma şarabı ve çorbalar.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- sorbatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler.

E201: Sodyum sorbat / Sorbik asit sodyum tuzu
Genel Bilgi: Sorbik asitin sodyum tuzu (E200), Avrupa dağ- ağacının meyvesinde (Sorbus aucuparia) doğal olarak bulunur , ardından asit isimlendirilir.Ticari olarak birçok farklı kimyasal yollarla üretilir. Sorbik asit özellikle mantar ve mayalara karşı, bir koruyucudur. Bakterilere karşı etkili değildir. En iyi aktivitesi 6.5 ‘in altındaki pH değerlerindedir (asidik ve az asidik gidalar). Sodyum sorbat sıklıkla kullanılır, çok daha iyi çözünür olduğu gibi, aktivitesi sorbik asit ile benzerdir. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 25 mg/kg vücut ağırlığına kadardır. Kulllanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Yalnızca insanların çok küçük bir yüzdelik oranı hafif yalancı – alerjik reaksiyonlar gösterirler.
Ürünler: Sodyum sorbat,sorbik asit gibi aynı aralıktaki gıdalarda kullanılır, örneğin, yoğurt ve diğer fermente süt ürünleri, meyve salataları, şekerlemeler, limonata, peynir, çavdar ekmeği, kekler ve diğer fırında pişirilen gıdalar, pizza, kabuklu deniz hayvanı, limon suyu, şarap, elma şarabı ve çorbalar.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- sorbatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler.

E202: Potasyum sorbat / Sorbik asit potasyum tuzu
Genel Bilgi: Sorbik asitin potasyum tuzu (E200), Avrupa dağ- ağacının meyvesinde (Sorbus aucuparia) , doğal olarak bulunur ardından asit isimlendirilir.Ticari olarak birçok farklı kimyasal yollarla üretilir. Sorbik asit özellikle mantar ve mayalara karşı, bir koruyucudur. Bakterilere karşı etkili değildir. En iyi aktivitesi 6.5 ‘in altındaki pH değerlerindedir (asidik ve az asidik gidalar). Kabul edilebilir günlük alım miktarı 25 mg/kg vücut ağırlığına kadar. Kulllanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Yalnızca insanların çok küçük bir yüzdelik oranı hafif yalancı – alerjik reaksiyonlar gösterirler
Ürünler: Birçok ürün
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- sorbatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler.

E203: Kalsiyum sorbat / Sorbik asit kalsiyum tuzu
Genel Bilgi: Sorbik asitin kalsiyum tuzu (E200), Avrupa dağ- ağacının meyvesinde (Sorbus aucuparia) doğal olarak bulunur. Ticari olarak birçok farklı kimyasal yolla üretilir. Sorbik asit, özellikle mantar ve mayalara karşı bir koruyucudur. Bakterilere karşı etkili değildir. En iyi aktiviteyi 6.5 ‘in altındaki pH değerlerinde gösterir (asidik ve az asidik gıdalar). Kalsiyum sorbat başlıca süt ürünlerinde kullanılır; aktivitesi sorbik asitinkine benzerdir. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 25 mg/kg vücut ağırlığdır. Kulllanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Yalnızca insanların çok küçük bir yüzdelik oranı hafif yalancı – alerjik reaksiyonlar gösterirler.
Ürünler: Kalsiyum sorbat başlıca süt ürünlerinde ve çavdar ekmeğinde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- Sorbatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler.

E210: Benzoik asit
Genel Bilgi: Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur. Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır. Benzoik asit ve benzoatlar asidik gıdalarda ,hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır. Bakterilere karşı çok etkili değildirler ve pH 5 in üzerindeki ürünlerde ( zayıf asidik veya nötr ) etkisizdirler. Yüksek konsantrasyonları sonucunda ekşi tat ortaya çıkar, bu uygulamaları sınırlandırır. Daha iyi çözünebilmesine bağlı olarak, benzoatlar sıklıkla hazırlanır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 5 mg/kg vücut ağırlığı şeklindedir. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit ve benzoatlar histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur.
Ürünler: Benzoik asit ve benzoatlar geniş bir aralıktaki asidik ve zayıf asidik ürünlerde kullanılır.

E211: Sodyum benzoat / Benzoik asit sodyum tuzu
Genel Bilgi: Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur. Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır. Benzoik asit ve benzoatlar asidik gıdalarda ,hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır. Mantarlara karşı çok etkili değildirler ve pH 5 in üzerindeki ürünlerde ( zayıf asidik veya nötr ) etkisizdirler. Yüksek konsantrasyonları sonucunda ekşi tat ortaya çıkar, bu uygulamayı sınırlandırır. Daha iyi çözünebilmesine bağlı olarak, benzoatlar sıklıkla tercih edilirler. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit ve benzoatlar histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 5 mg/kg vücut ağırlığı kadardır.
Ürünler: Benzoik asit ve benzoatlar geniş bir aralıktaki asidik veya zayıf asidik ürünlerde kullanılırlar.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit ve benzoatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E212: Potasyum benzoat / Benzoik asit potasyum tuzu
Genel Bilgi: Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur. Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır. Benzoik asit ve benzoatlar asidik gıdalarda ,hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır. Mantarlara karşı çok etkili değildirler ve pH 5 in üzerindeki ürünlerde ( zayıf asidik veya nötr ) etkisizdirler. Yüksek konsantrasyonları sonucunda ekşi tat ortaya çıkar, bu uygulamayı sınırlandırır. Daha iyi çözünebilmesine bağlı olarak, benzoatlar sıklıkla tercih edilirler. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 5 mg/kg vücut ağırlığı kadardır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit ve benzoatlar histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur.
Ürünler: Benzoik asit ve benzoatlar geniş bir aralıktaki asidik veya zayıf asidik ürünlerde kullanılırlar.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit ve benzoatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E213: Kalsiyum benzoat / Benzoik asit kalsiyum tuzu
Genel Bilgi: Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur. Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır. Benzoik asit ve benzoatlar asidik gıdalarda ,hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır. Mantarlara karşı çok etkili değildirler ve pH 5 in üzerindeki ürünlerde ( zayıf asidik veya nötr ) etkisizdirler. Yüksek konsantrasyonları sonucunda ekşi tat ortaya çıkar, bu uygulamayı sınırlandırır. Daha iyi çözünebilmesine bağlı olarak, benzoatlar sıklıkla tercih edilirler. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 5 mg/kg vücut ağırlığıdır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit ve benzoatlar histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur.
Ürünler: Benzoik asit ve benzoatlar geniş bir aralıktaki asidik veya zayıf asidik ürünlerde kullanılırlar.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit ve benzoatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E214: Etil-p-hidroksibenzoat
Genel Bilgi: Benzoik asitin sentetik etil esteri. Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur. Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır ve daha sonra esterleştirilir. Benzoik asit ve benzoatlar hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır. Bakterilere karşı çok etkili değillerdir. Aktivitesi asitliğe bağlı değildir. Benzoik asit esterleri oldukça az çözünürdürler , ki bu uygulamayı sınırlandırır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 10 mg/kg vücut ağırlığıdır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit esterleri histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur. E214'ün kozmetiklerde bulunması gıda uygulamalarında yaygın olmayan temas allerjilerini ortaya çıkarabilir.
Ürünler: Benzoik asit esterleri geniş bir aralıktaki gıda ürünlerinde ve kozmetiklerde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit esterleri bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E215: Etil-p-hidroksibenzoat sodyum tuzu
Genel Bilgi: Benzoik asitin sentetik etil esteri. Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur.Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır ve daha sonra esterleştirilir. Benzoik asit ve benzoatlar hem mayalara hem de mantara karşı koruyucudur. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 10 mg/kg vücut ağırlığıdır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit esterleri histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur. E215'in kozmetiklerde bulunması gıda uygulamalarında yaygın olmayan temas allerjilerini ortaya çıkarabilir.
olarak kullanılır. Bakterilere karşı çok etkili değillerdir. Aktivitesi asitliğe bağlı değildir. Benzoik asit esterleri oldukça az çözünürdürler , ki bu uygulamayı sınırlandırır.
Ürünler: Benzoik asit esterleri geniş bir aralıktaki gıda ürünlerinde ve kozmetiklerde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit esterleri bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E216: Propil-p-hidroksibenzoat
Genel Bilgi: Benzoik asitin sentetik etil esteri. Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur.Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır ve daha sonra esterleştirilir. Benzoik asit ve benzoatlar hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır. Bakterilere karşı çok etkili değillerdir. Aktivitesi asitliğe bağlı değildir. Benzoik asit esterleri oldukça az çözünürdürler , ki bu uygulamayı sınırlandırır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit esterleri histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur. E216' nın kozmetiklerde bulunması gıda uygulamalarında yaygın olmayan temas allerjilerini ortaya çıkarabilir.
Ürünler: Benzoik asit esterleri geniş bir aralıktaki gıda ürünlerinde ve kozmetiklerde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit esterleri bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E217: Propil-p-hidroksibenzoat sodyum tuzu
Genel Bilgi: Benzoik asitin sentetik etil esteri. Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur.Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır ve daha sonra esterleştirilir.Benzoik asit ve benzoatlar hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır. Bakterilere karşı çok etkili değillerdir. Aktivitesi asitliğe bağlı değildir. Benzoik asit esterleri oldukça az çözünürdürler , ki bu uygulamayı sınırlandırır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 10 mg/kg vücut ağırlığı kadardır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit esterleri histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur. E217'nin kozmetiklerde bulunması gıda uygulamalarında yaygın olmayan temas allerjilerini ortaya çıkarabilir.
Ürünler: Benzoik asit esterleri geniş bir aralıktaki gıda ürünlerinde ve kozmetiklerde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit esterleri bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E218: Metil-p-hidroksibenzoat
Genel Bilgi: Benzoik asitin sentetik etil esteri. Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur.Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır ve daha sonra esterleştirilir. Benzoik asit ve benzoatlar hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır.Bakterilere karşı çok etkili değillerdir. Aktivitesi asitliğe bağlı değildir. Benzoik asit esterleri oldukça az çözünürdürler , ki bu uygulamayı sınırlandırır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit esterleri histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur. E218'in kozmetiklerde bulunması gıda uygulamalarında yaygın olmayan temas allerjilerini ortaya çıkarabilir.
Ürünler: Benzoik asit esterleri geniş bir aralıktaki gıda ürünlerinde ve kozmetiklerde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit esterleri bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E219: Metil-p-hidroksibenzoat sodyum tuzu
Genel Bilgi: Benzoik asitin sentetik etil esteri. Benzoik asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerin çoğunda, özelliklede kirazda bulunur.Kızılcık benzoik asitin oldukça zengin bir kaynağıdır. Meyvelere ek olarak, benzoatlar mantarlarada, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde ( bakteriyel fermentasyon sonucu) doğal olarak bulunurlar. Ticari amaçlar için, benzoik asit toluenden kimyasal olarak hazırlanır ve daha sonra esterleştirilir. Benzoik asit ve benzoatlar hem mayalara hem de mantara karşı koruyucu olarak kullanılır.Bakterilere karşı çok etkili değillerdir. Aktivitesi asitliğe bağlı değildir. Benzoik asit esterleri oldukça az çözünürdürler , ki bu uygulamayı sınırlandırır. Kullanılan konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur. Bazı insanlarda benzoik asit esterleri histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı - alerjik reaksiyonlara neden olur. E219'un kozmetiklerde bulunması gıda uygulamalarında yaygın olmayan temas allerjilerini ortaya çıkarabilir.
Ürünler: Benzoik asit esterleri geniş bir aralıktaki gıda ürünlerinde ve kozmetiklerde kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – benzoik asit esterleri bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E220: Sülfür dioksit
Genel Bilgi: Sülfür çok yaygın bir elementtir. Sülfür dioksit sülfürün yakılması ile üretilir.Çok eski tarih ile birleştirilen koruyucu olarak kullanılır. Roma imparatorluğunda ve eski Mısırda yaygın olarak kullanılırmış. Renksiz bir gazdır, koruyucu olarak kullanılır. Ürünlerin enzimatik ve bakteriyel bozulmalarını engeller. Sülfür dioksit ürünün sıvı fazında çözünür; bu reaksiyondan çıkan asit aktiv bir etmendir. Böylece asit ve zayıf asit gıdalarda en çok etkilidir. Nötr pH'ta etkisizdir. Ağartma etkisi ile bir oksitlleme etmeni gibi de davranır.Kullanımı sınırlandırılmış gıdalarda (doğal) renkleri oksitlemesine rağmen un da ağartma etmeni olarak da kullanılır. Sonuç olrak, beyaz şarabın renksizleşmesini önler ve ürünlerdeki C vitaminini dengede tutar. Isıtmak, ürünlerden gaz olarak sülfür dioksit'i ayırır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 0.7 mg/kg vücut ağırlığı şeklindedir. Oksitleme etkisine bağlı olarak , ürünlerdeki vitamin içeriğini azaltabilir. Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Bununla birlikte astımlı hastalarda solunum problemlerine neden olabilir. Yüksek konsantrasyonlarda (normal olarak gıdalarda kullanılanın üstünde) bazı insanlarda mide rahatsızlıklarına neden olabilir.
Ürünler: Sülfür dioksit çok geniş bir asidik ürün aralığında kullanılabilir.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir

E221: Sodyum sülfit
Genel Bilgi: Sülfürik asitin sodyum tuzudur.Sodyum sülfat oluşturmak için oksijen ile reaksiyona giren beyaz,kararsız tozdur. Bir koruyucudur,asidik koşullarda sülfürik asit oluşturur. Renksizleşmeyi ve bozulmayı önlemek için en az oksitleyici ve ağartıcı etmenler kadar iyi bir koruyucu olarak kullanılır.Renksizleşme ile nitelenen bakteriyel bozulmayı maskelediği gibi, et ürünlerinde kullanılmasına izin verilmemesine rağmen et içerisinde kararmayı önler.Ekmeğin yoğurma kapasitesini geliştirmede bir parça işlev arttırıcı olarak kullanılır. Oksitleme etkisine bağlı olarak , ürünlerdeki vitamin içeriğini azaltabilir. Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Alkolle birleşmesiyle mahmurluk (akşamdan kalmışlık) semptomlarını arttırır. Doğal sülfata karşı toleranssız olan insanlar eklenen sülfatlardan da sakınmalıdırlar.
Ürünler: Yumurta sarısı ve yumurta sarılı ürünler, salatalar, bira, ekmek, karamel 

Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E222: Sodyum hidrojen sülfit
Genel Bilgi: Sülfürik asitin mono- sodyum tuzudur. Sodyum sülfat oluşturmak için oksijen ile reaksiyona giren beyaz,kararsız tozdur. Asidik koşullarda, koruyucu gibi davranan sülfürik asit oluşturur. Sülfürik asitin mono- sodyum tuzu bazı ürünlerde koruyucu olarak kullanılır ve belki bir ağartıcı olarak kullanılabilir. Oksitleme etkisine bağlı olarak , ürünlerdeki vitamin içeriğini azaltabilir. Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Doğal sülfata karşı toleranssız olan insanlar eklenen sülfatlardan da sakınmalıdırlar.
Ürünler: Korunmuş soğanlar, alkollu içecekler, süt ürünleri, meyve suları, patates püresi, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E223: Sodyum disülfit
Genel Bilgi: Sülfürik asitin sodyum tuzudur. Sodyum sülfat oluşturmak için oksijen ile reaksiyona giren beyaz,kararsız tozdur. Asidik koşullarda, koruyucu gibi davranan sülfürik asit oluşturur. Sülfürik asitin sodyum tuzu bazı ürünlerde koruyucu olarak kullanılır ve belki bir ağartıcı olarak kullanılabilir. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 0.7 mg/kg vücut ağırlığıdır. Oksitleme etkisine bağlı olarak , ürünlerdeki vitamin içeriğini azaltabilir. Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Doğal sülfata karşı toleranssız olan insanlar eklenen sülfatlardan da sakınmalıdırlar.
Ürünler: Korunmuş soğanlar, alkollu içecekler, fırında pişirilen ürünler, meyve suları, patates püresi, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar:
Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E224: Potasyum disülfit
Genel Bilgi: Sülfürik asitin potasyum tuzu. Potasyum sülfat oluşturmak için oksijen ile reaksiyona giren beyaz,kararsız tozdur. Asidik koşullarda, koruyucu gibi davranan sülfürik asit oluşturur. Sülfürik asitin potasyum tuzu meyvelerde ve meyve ürünlerinde koruyucu olarak kullanılır ve belki bir ağartıcı olarak kullanılabilir. Oksitleme etkisine bağlı olarak , ürünlerdeki vitamin içeriğini azaltabilir. Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Doğal sülfata karşı toleranssız olan insanlar eklenen sülfatlardan (E221-228) da sakınmalıdırlar. Kalıntı etkisini hafifletir.
Ürünler: Korunmuş soğanlar,şarap, korunmuş meyveler, kabuklu deniz hayvanı, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E225: Potasyum sülfit
Genel Bilgi: Sülfürik asitin potasyum tuzudur. Potasyum sülfat oluşturmak için oksijen ile reaksiyona giren beyaz, kararsız tozdur. Asidik koşullarda, koruyucu etki yapan sülfürik asit oluşturur. Sülfürik asitin kalsiyum tuzu koruyucu olarak kullanılır ve belki şeker üretiminde bir ağartıcı olarak kullanılabilir. Sülfitkaramel (E150d) üretimi için kullanılır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 0.7 mg/kg vücut ağırlığıdır. Oksitleme etkisine bağlı olarak , ürünlerdeki vitamin içeriğini azaltabilir. Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Doğal sülfata karşı toleranssız olan insanlar eklenen sülfatlardan (E221-228) da sakınmalıdırlar.
Ürünler: Bira
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E226: Kalsiyum sülfit
Genel Bilgi: Sülfürik asitin kalsiyum tuzudur. Kalsiyum sülfat oluşturmak için oksijen ile reaksiyona giren beyaz,kararsız tozdur.Asidik koşullarda, koruyucu etki yapan sülfürik asit oluşturur. Sülfürik asitin kalsiyum tuzu koruyucu olarak kullanılır ve şeker üretiminde ağartıcı olarak kullanılabilir. Konserve sebzelerin katılığını (sıkılığını) artırır ( kalsiyuma bağlı olarak ). Kabul edilebilir günlük alım miktarı 0.7 mg/kg vücut ağırlığıdır. Oksitleme etkisine bağlı olarak , ürünlerdeki vitamin içeriğini azaltabilir. Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Doğal sülfata karşı toleranssız olan insanlar eklenen sülfatlardan (E221-228) da sakınmalıdırlar.
Ürünler: Elma şarabı, seker, meyve suları, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E227: Kalsiyum hidrojen sülfit
Genel Bilgi: Sülfürik asitin kalsiyum tuzudur. Yeşilimsi bir akışkandır, kalsiyum sülfat ile reaksiyon verir.Asidik şartlarda sülfürik asit oluştur, bir koruyucu gibi davranır. Bira üretiminde koruyucu olarak kullanılır.Konserve sebzelerin katılığını (sıkılığını) artırır ( kalsiyuma bağlı olarak ). Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Doğal sülfata karşı toleranssız olan insanlar eklenen sülfatlardan (E221-228) da sakınmalıdırlar.
Ürünler: Bira
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . 

E228: Potasyum hidrojen sülfit
Genel Bilgi: Sülfürik asitin potasyum tuzudur. Potasyum sülfat oluşturmak için oksijen ile reaksiyona giren beyaz,kararsız tozdur.Asidik koşullarda, koruyucu etki yapan sülfürik asit oluşturur. Karaciğerde zararsız sülfata indirgenir ve idrarla vücuttan atılır. Doğal sülfata karşı toleranssız olan insanlar eklenen sülfatlardan (E221-228) da sakınmalıdırlar.
Ürünler: Asit koruyuculu meyveler , şarap, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – sülfür dioksit ve sülfitler bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . 

E230: Difenil
Genel Bilgi: Benzenden sentezlenmiştir. Beyaz , suda çözünmeyen toz, turunçgillerin üzerinde büyüyen Penicillium mantarına karşı baskın olarak kullanılır. Konteynırları ve turunçgil meyvalarının ambalajlarını dezenfekte etmek için kullanılır. Bazen meyveler difenil çözeltisinin içerisine daldırılır, yavaşca kabuktan içeri nufuz eder ve meyvenin içerisinde kendiliğinden bulunabilir. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 0.05 mg/kg vücut ağırlığıdır. Böbrekler tarafından değiştirilmemiş olarak vücuttan atılır.Çok sevkedilen turunçgil meyvelerine elle temas eden insanlar için hassasiyet rapor edilmiştir (gemi, kamyon).Bir başka deyişle yan etkileri yoktur.
Ürünler: Turunçgil meyveleri
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – bifenil bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . 

E231: Fenilfenol
Genel Bilgi: Fenil eterden sentezlenir. Beyaz , suda çözünmeyen toz, turunçgil meyvelerinin, elmaların,armutların üzerinde yetişen Penicillium mantarına karşı kısmen baskın olarak kullanılır. Yavaşca kabuktan içeri nüfuz eder ve meyvenin içerisinde kendiliğinden bulunabilir. Yan etkisi olmaksızın böbrekler tarafından değiştirilmemiş olarak vücuttan atılır.
Ürünler: Turunçgil meyveleri, elmalar, armutlar.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – fenilfenol bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . 

E232: Fenilfenol sodyum tuzu
Genel Bilgi: Fenilfenol'un sodyum tuzu , fenilether den sentezlenmiştir. Beyaz toz özellikle turunçgillerin , elmaların , ve armutların üzerinde büyüyen Penicillium mantarına karşı kullanılır. Su içerisinde oldukça çok çözünürdür ve meyvelere püskürtmekte veya meyveleri daldırmakta kullanılır. Yavaşça deriden içeri nüfuz eder ve meyvelerin içinde kendiliğinden olabilir. Normal yıkama ile kolayca temizlenir.Yenilen kalıntılar böbrekler tarafından değiştirilmeden vücuttan atılır ve ters olmayan reaksiyonları harekete geçirir.
Ürünler: Turunçgil meyveleri, elmalar, armutlar
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur - fenilfenolat bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . 

E233: Tiabendazol
Genel Bilgi: Sentetik mantar öldürücüdür. Kısmen meyvelerin üzerinde, yaygın olarak kullanılan mantar öldürücüdür.Çoğunlukla meyvelerin üzerine püskürtülür; meyveler sulu bir çözeltinin içine daldırıldığında, tiabendazole sulu bir çözeltinin bileşeni de olabilir.Yalnızca meyvelerin dış yüzeylerinde kullanılabilir. Karaciğerde hidrolize edilir ve böbreklerden dışarı atılır.Belirlenen kabuledilebilir konsantrasyonlarda yan etkileri yoktur.
Ürünler: Meyveler
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- thiabendazole bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . 

E234: Nisin
Genel Bilgi: Nisin Lactococcus lactis bakterisi tarafından üretilen bir polipeptid ( kısa protein ) antibiyotiktir, normalde peynir üretiminde kullanılır. Nisin Gram-pozitif gıda maddelerini bozan (çürüten) bakterilere karşı bir koruyucu olarak kullanılır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 33000 birim/kg vücut ağırlığıdır. Bir protein olduğu gibi, vücut tarafından da öyle muamele görür, ve ince bağırsakta sindirilir.
Ürünler: Peynir, krema,konserve meyveler, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar:
Yoktur – nisin bütün dini gruplar, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryenlar ve yalnızca et yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir.

E 236: Formik asit
Genel Bilgi: Formik asit doğal olarak karıncalarda bulunur, fakat birçok meyvenin içerisinde ( örneğin elmalar, çilekler ve ahududular ), bal ve ısırganotlarında da bulunur. Ticari olarak sülfürik asit, sodyum hidroksit ve karbon monoksitten üretilir. Birçok mikro-organizmalara karşı koruyucu olarak kullanılır.Kokusuna bağlı olarak, kullanımı oldukça sınırlıdır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 3 mg/kg vücut ağırlığıdır. Karaciğerde metabolize edilir ve vücuttan atılır. Yüksek konsantrasyonlar diüretik dir. Belirlenmiş kabuledilebilir konsantrasyonlarda yan etkisi yoktur. Yüksek konsantrasyonlarda bölgesel olarak alerjik reaksiyonlar oluşabilir ( örneğin karınca ısırıkları ve ısırgan otlarıyla temas ).
Ürünler: İçecekler,tatlılar, fırında pişirilen ürünler, dondurma.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- formik asit ve formatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E237: Formik asit sodyum tuzu
Sodyum format
Genel Bilgi: Ticari olarak sodyumhidroksit ve karbonmonoksitten sentezlenir.Formik asit şeklinde doğal olarak bulunur. Mikroorganizmalara karşı koruyucu olarak kullanılır. Karaciğerde metabolize edilir ve vücuttan atılır. Yüksek konsantrasyonlar diüretik dir. Belirlenmiş kabuledilebilir konsantrasyonlarda yan etkisi yoktur. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 3 mg/kg vücut ağırlığıdır.
Ürünler: Meyve suları, alkol içermeyen içecekler, korunmuş sebzeler v.b.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- formik asit ve frmatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler . 

E238: Formik asit kalsiyum tuzu -Calcium formate
Genel Bilgi: Ticari olarak kalsiyum hidroksit ve karbon monoksitten sentezlenmiştir. Doğada formik asit olarak bulunur ( bak 236) . Mikroorganizmalara karşı koruyucu olarak kullanılır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 3 mg/kğ vücut ağırlığıdır. Karaciğer tarafından metabolize edilir ve vücuttan atılır.Yüksek konsantrasyonları diüretikdir (idrar söktürücü ) .
Ürünler: Meyve suları, alkolsüz içecekler, korunmuş sebzeler, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – formik asit ve formatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir .

E239: Heksametilen tetramin
Heksamin; methenamin
Genel Bilgi: Ticari olarak formaldehid ve amonyaktan sentezlenmiştir. Mantara karşı bir koruyucu olarak kullanılır. Karaciğer tarafından metabolize edilir ve vücuttan atılır.Yüksek konsantrasyonlarının önemli yan etkileri vardır bununla birlikte gıdalarda bu konsantrasyonlara asla ulaşılamaz , tada bağlı olarak bu bildirilir.
Ürünler: Havyar, peynir, ringa balığı, korunmuş balık, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – E239 bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . 

E240: Formaldehid
Methanal; formalin
Genel Bilgi: Formaldehid normal olarak proteince zengin gıdaların ısıtılması veya tütsülenmesi ile oluşur. Ticari olarak metanolden sentezlenir. Formaldehid bakterilere karşı koruyucu olarak kullanılan bir gazdır.Formaldehid gıdaların içerisinde kullanılmaz, fakat gıda endüstrisinde conteynırları, boruları ve kapları dezenfekte etmek için kullanılır. Kozmetiklerde yaygın olrak kullanılır. Gaz gibi oldukça güçlü yan etkileri vardır ( gıdalarda yok ) Kabul edilebilir günlük alım miktarı 0.15 mg/kg vücut ağırlığıdır.
Ürünler: Yok (yalnızca kozmetikler)
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur. 

E242: Dimetilkarbonat - DMDC
Genel Bilgi: Kimyasal olarak sentezlenir. İçeceklerin içinde( soguk-sterlizasyon ) koruyucu olarak kullanılır.
Ürünler: Hafif içecekler.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur - DMDK bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir. 

E249: Potasyum nitrit
Genel Bilgi: Doğal oluşan mineral. Madenden çıkarılabilir veya kimyasal olarak sodyum nitrattan üretilebilir. Et ürünlerinde clostridium botulinuma (botulizime neden olan bir bakteri) karşı koruyucu olarak kullanılan beyaz tozdur. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 0.06 mg/kg vücut ağırlığına kadardır. Nitritler nitroaminlerin ( muhtemelen kansorojenik) öncüleridirler, miğdede nitritler ve proteinlerden oluşurlar.Yüksek konsantrasyonları hemoglobin ile reaksiyona girebilir. 1 yılın altındaki çocuklar için olan gıdalarda kullanılmasına izin verilmez. Küçük çocuklar farklı çeşitlerde hemoglobine sahiptirler, bu hemoglobin nitritlere karşı normal hemoglobinden çok daha fazla reaktiftir.
Ürünler: Et ve balık ürünleri
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – nitritler ve nitratlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E250: Sodyum nitrit
Genel Bilgi: Doğal oluşan mineral. Madenden çıkarılabilir veya kimyasal olarak sodyum nitrattan üretilebilir. Et ürünlerinde clostridium botulinuma ( botulizime neden olan bir bakteri) kar ş ı koruyucu olarak kullanılan beyaz tozdur . Kabul edilebilir günlük alı m miktarı 0.06 mg/kg vücut ağı rlığına kadardır. Nitritler nitroaminlerin ( muhtemelen kanserojenik) öncüleridirler, miğ dede nitritler ve proteinlerden oluşurlar.Yüksek konsantrasyonla rı hemoglobin ile reaksiyona girebilir. 6 haftanın altındaki çocuklar için olan gıdalarda kullanılmasına izin verilmez.Küçük çocuklar farklı çeşitlerde hemoglobine sahiptirler,bu hemoglobin nitritlere karşı normal hemoglobinden çok daha fazla reaktiftir.
Ürünler: Et ve balı k ürünleri
Kullanımındaki sınırlamalar:
Yoktur. Nitritler ve nitratlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler.

E251: Sodyum nitrat
Genel Bilgi: Doğal oluşan mineral.Neredeyse bütün sebzelerin içerisinde de bulunur. Beyaz toz, doğal renklerin solmasına karşı ve koruyucu olarak kullanılır. Nitratların yan etkileri yoktur ; bununla birlikte, ısıtılarak veya miğdenin içerisinde bulunduğunda nitratlar nitrite çevrilebilirler. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 3.7 mg/kg vücut ağırlığıdır.
Ürünler: Peynir, et ve et ürünleri, pizza, v.s.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – nitritler ve nitratlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E252: Potasyum nitrat
Genel Bilgi: Doğal oluşan mineral.Neredeyse bütün sebzelerin içerisinde de bulunur. Beyaz toz, doğal renklerin solmasına karşı ve koruyucu olarak kullanılır. Nitratların yan etkileri yoktur,fakat ısıtılarak veya miğdenin içinde nitrit'e (E250) dönüştürülebilir. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 3.7 mg/kg vücut ağırlığıdır.
Ürünler: Peynir, et ve et ürünleri, pizza
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur – nitritler ve nitratlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E260: Asetik asit
Genel Bilgi: Doğal bir asit, birçok meyvenin içerisinde bulunur. Bakteriyal fermentasyonla üretilir ve böylece tüm fermente ürünlerin içerisinde bulunur.Ticari olarak seker, melas, veya alkolden bakteriyal fermentasyon ile veya asetaldehitten kimyasal sentez ile üretilir. Asetik asit bakteri ve mantarlara karşı koruyucu olarak kullanılır. Mayonez içerisine Salmonella' nın inaktivasyonunu arttırmak için eklenir. En yüksek aktivitesi düşük pH değerlerindedir. Asidik gıdalarda buffer olarak da kullanılır. Bir aroma bileşeni olarak da kullanılır. Yan etkileri yok, asetik asit tüm vücut hücreleri için normal bileşendir. Yalnızca (çok nadiren) sirkeyi tolere edemeyen insanlar tarafından sakınılınmalıdır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı limitsizdir.
Ürünler: Birçok farklı (asidik) ürünler
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, asetik asit ve asetatlar bütün din grupları, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryenler ve yalnızca et yemeyen vejetaryenler tarafından tüketilebilirler. Asit alkolden üretilebilmesine rağmen, hiç alkol içermez

E261: Potasyum asetat
Genel Bilgi: Asetik asitin potasyum tuzu, doğal bir asit, birçok meyvenin içerisinde bulunur. Bakteriyal fermentasyonla üretilir ve böylece tüm fermente ürünlerin içerisinde bulunur.Ticari olarak seker, melas, veya alkolden bakteriyal fermentasyon ile veya asetaldehitten kimyasal sentez ile üretilir. Asetatlar koruyucu ve buffer olarak kullanılırlar. Kabul edilebilir günlük alım miktarı limitsizdir. Yan etkileri yok, asetatlar tüm vücut hücreleri için normal bileşenlerdir. Yalnızca (çok nadiren) sirkeyi tolere edemeyen insanlar tarafından sakınılınmalıdır.
Ürünler: Birçok farklı ürün.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, asetik asit ve asetatlar bütün din grupları, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryenler ve yalnızca et yemeyen vejetaryenler tarafından tüketilebilir. Asit alkolden üretilebilmesine rağmen, hiç alkol içermez. 

E262: Sodyum asetat
E262(i) sodyum asetat, E262(ii) sodyum diasetat
Genel Bilgi: Asetik asitin sodyum tuzu, doğal bir asittir, birçok meyvede bulunur.Bakteriyal fermentasyon sonucu üretilir ve böylece tüm fermente ürünlerde bulunur.Ticari olarak seker ,melas veya alkolün bakteriler tarafından fermentasyonu ile yada acetealdehyde dan kimyasal sentez ile üretilir. Asetatlar koruyucu ve buffer olarak kullanılırlar. Yan etkisi yok, asetatlar tüm vücut hücreleri için normal bileşenlerdir. Yalnızca (çok nadir) sirke tolere edemeyen insallar tarafından sakınılmalıdır.
Ürünler: Birçok farklı ürün
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, asetik asit ve asetatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . Asit alkolden üretilebilmesine rağmen, hiç alkol içermez. 

E263: Kalsiyum asetat
Genel Bilgi: Asetik asitin kalsiyum tuzu, doğal bir asit, birçok meyvenin içerisinde bulunur. Bakteriyal fermentasyonla üretilir ve böylece tüm fermente ürünlerin içerisinde bulunur.Ticari olarak seker, melas, veya alkolden bakteriyal fermentasyon ile veya asetaldehitten kimyasal sentez ile üretilir. Asetatlar koruyucu ve buffer olarak kullanılırlar. Kalsiyum asetat özellikle ekmeğin içerisinde bazı spor – oluşturan organizmalara karşı kullanılır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı limitsizdir. Yan etkileri yok, asetatlar tüm vücut hücreleri için normal bileşenlerdir. Yalnızca (çok nadiren) sirkeyi tolere edemeyen insanlar tarafından sakınılınmalıdır.
Ürünler: Ekmek ve fırında pişirilen ürünler
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, asetik asit ve asetatlar bütün din grupları, etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryenler ve yalnızca et yemeyen vejetaryenler tarafından tüketilebilir. Asit alkolden üretilebilmesine rağmen, hiç alkol içermez. 

E270: Laktik asit
Genel Bilgi: Fermente gıdaların içerisinde bakteriler tarafından üretilen doğal asittir. Tüm fermente gıdalar laktik asitçe çok zengindir.Ticari olarak nişasta ve melas üzerinde bacterial fermentasyon ile üretilirler.Yerleşik bakteriler tarafından kalın bağırsakta da büyük miktarlarda üretilir. Laktik asit ve laktatlar başlıca mayalara ve mantarlara karşı koruyucu olarak kullanılırlar. Patates ürünlerinin stabilitesini de artırmak için kullanılır, anti-oksidantları ve pektinleri arttırır ve dengeler. Kabul edilebilir günlük alım miktarı Limitsizdir. Yetişkinlerde yan etkileri yoktur. D- veya DL- laktatlar (stereoisomers) bebeklere ve küçük çocuklara verilmemelidir, henüz laktatın bu formlarını metabolise edebilecek uygun enzimler karaciğerde gelişmemiştir.
Ürünler: Geniş aralıktaki (asidik) ürünler.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, laktik asit ve laktatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir. İsim sütü işaret etmesine rağmen, çoğunluğu sütten yapılmıştır ve böylece süte alerjisi olan veya laktoz tolere edemeyen insanlar için uygundur. 

E280: Propionik asit
Genel Bilgi: Birçok gıdanın içerisinde küçük miktarlarda bulunan doğal bir asit, bazen bakteriler tarafından fermente gıdaların içerisinde yüksek konsantrasyonlarda üretilir, örnegin İsviçre peynir çeşitleri.Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından büyük miktarlarda da üretilir.Terinde normal bir bileşenidir. Propionik asit ve propionatlar başlıca mantarlara karşı koruyucu olarak kullanılırlar.Propionik asit sıklıkla fırında pişirilen gıdalarda bakteriyal bozulmaya karşı kullanılır. Güçlü kokusuna bağlı olarak kullanımları sınırlıdır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı limitsizdir. Yan etkileri yoktur. Propionat normal küçük bir yağ asidi zinciridir ve vücutta bir çok metabolik yolda kullanılır.
Ürünler: Fırında pişirilen ürünler, et ve et ürünleri, pizza
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- propionik asit ve propionatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E281: Sodyum propionat
Genel Bilgi: Propionik asitin sodyum tuzu, birçok gıdanın içerisinde küçük miktarlarda bulunan doğal bir asit, bazen bakteriler tarafından fermente gıdaların içerisinde yüksek konsantrasyonlarda üretilir, örnegin İsviçre peynir çeşitleri.Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından büyük miktarlarda da üretilir. Propionik asit ve propionatlar başlıca mantarlara karşı koruyucu olarak kullanılırlar. Yan etkileri yoktur. Propionat normal küçük bir yağ asidi zinciridir ve vücutta bir çok metabolik yolda kullanılır.
Ürünler: Çikolata ile fırında pişirilen ürünler.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- propionik asit ve propionatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E282: Kalsiyum propionat
Genel Bilgi: Propionik asitin kalsiyum tuzu, birçok gıdanın içerisinde küçük miktarlarda bulunan doğal bir asit, bazen bakteriler tarafından fermente gıdaların içerisinde yüksek konsantrasyonlarda üretilir, örnegin İsviçre peynir çeşitleri.Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından büyük miktarlarda da üretilir. Propionik asit ve propionatlar başlıca mantarlara karşı koruyucu olarak kullanılırlar. Yan etkileri yoktur. Propionat normal küçük bir yağ asidi zinciridir ve vücutta bir çok metabolik yolda kullanılır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı limitsizdir.
Ürünler: Fırında pişirilen ürünler
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- propionik asit ve propionatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E283: Potasyum propionat
Kaynağı: Propionik asitin potasyum tuzu, birçok gıdanın içerisinde küçük miktarlarda bulunan doğal bir asit, bazen bakteriler tarafından fermente gıdaların içerisinde yüksek konsantrasyonlarda üretilir, örnegin İsviçre peynir çeşitleri. Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından büyük miktarlarda da üretilir. Propionik asit ve propionatlar özellikle mantarlara karşı koruyucu olarak kullanılırlar. Yan etkileri yoktur. Propionat normal küçük bir yağ asidi zinciridir ve vücutta bir çok metabolik yolda kullanılır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı limitsizdir.
Ürünler: Fırında pişirilen ürünler
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur - propionik asit ve propionatlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilirler. 

E284: Borik asit
Genel Bilgi: Doğal asit, fakat ticari olarak borondan üretilir. Borik asit ve boratlar ürünlerin asiditelerini kontrol etmek için buffer olarak kullanılırlar.Aynı zamanda bir mineral kaynagı gibi multi-vitamin/mineral ürünleri olarakta kullanılır. Gıdalardan kaynaklanan bilinen yan etkileri yok. Eczacılık hazırlamalarında konsantrasyonlar çok daha yüksektir ve birtakım yan etkilere neden olabilir. Kabul edilebilir günlük alım miktarı 0.1 mg/kg ‘a kadar kabul edilir.
Ürünler: Gıdalarda nadiren kullanılır, fakat eczacılıklarda sıklıkla kullanılır.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, borik asit ve boratlar bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir . 

E290: Karbon dioksit
Genel Bilgi: Normal doğal gas. Havanın bir parçasıdır ve vücut metabolizması tarafından üretilir. Karbondioksitli ( gazlı ) içeceklerde köpürme etkisi için kullanılır. Aynı zamanda modifiye atmosfer paketlemede ve gaz konteynırlarında itici güç olarak kullanılır. Kabul edilebilir günlük alım miktarı olarak bir Limit yoktur . Gıdalardan kaynaklanan bilinen yan etkileri yoktur.
Ürünler: Karbondioksitli ( gazlı ) içecekler, önceden paketlenmiş gıdalar, kaymak
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur , karbondioksit bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejetaryanlar tarafından tüketilebilir . 

E296: Malik asit
Genel Bilgi: Malik asit meyvelerin çoğunda ve sebzelerin birkaçında bulunan doğal bir asittir. Ticari olarak kimyasal sentez ile yapılır. Her canlı hücrenin metabolik yolunun bir parçasıdır. Asit, aroma bileşiği ve elma ve üzüm suyunda renk dengeleyici olarak kullanılır. Bilinen yan etkileri yok.Fazla miktarlardaki malik asiti metabolize etme kapasitesi olmayan küçük çocuklarda olduğu gib,yüksek konsantrasyonlarına bebek mamalarında izin verilmez. Kabul edilebilir günlük alım miktarı Limitsizdir.
Ürünler: Birçok farklı ürünler.
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur- malik asit bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir. 

E297: Fumarik asit
Genel Bilgi: Fumarik asit doğal bir asittir sebzelerin ve meyvelerin birçoğunda bulunur.Ticari olarak şekerin mantar tarafından fermentasyonu veya kimyasal sentezle yapılır.Bu her canlı hücrenin içindeki metabolik yollun bir parçasıdır. Geniş bir aralıktaki ürünlerde yapısal stabilizatör ( dengeleyici ) ve asit olarak kullanılır. Aynı zamanda kabartma tozunda asit kaynagı olarakta kullanılır. Bilinen yan etkileri yok. Kabul edilebilir günlük alım miktarında limit yoktur.
Ürünler: Birçok farklı ürünler
Kullanımındaki sınırlamalar: Yoktur, fumarik asit bütün dini gruplar, yalnızca et yemeyen vejeteryanlar ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryanlar tarafından tüketilebilir .
Paylaşımlar