Krill Yağının Balık Yağından Farkı Nedir ?

Merve BEKTAŞ | 10.04.2020

Krill Yağının Balık Yağından Farkı Nedir ? 


Hem balık yağı, hem de krill yağı EPA ve DHA gibi çoklu doymamış yağ asitlerini yüksek miktarlarda içermektedir. Ancak balık yağındaki EPA ve DHA trigliserit formunda iken, krill yağında bu yağ asitleri temel olarak fosfolipid formundadır. DHA değerleri hemen hemen aynı orandadır ancak EPA değeri krill yağında daha yüksektir.
Krill yağı ile balık yağı karşılaştırıldığında krill yağının daha etkili olduğu ve balık yağına kıyasla daha az miktarda tüketilmeleri durumunda da balık yağı ile aynı oranda biyoyararlanımı elde edildiği savunulmaktadır. Bu durumun sebebi krill yağının bileşenleri ile balık yağının bileşenlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Krill yağı, fosfolipidlerden (%30-65) ve trigliseridlerden oluşurken, balık yağı sadece trigliseridlerden oluşur. Kaynakça:

Kwantes JM, Grundmann O. A Brief Review of Krill Oil History, Research, and the Commercial Market. J Diet Suppl. 2015; 12(1):23–35.