Alerjide Probiyotiklerin Rolü

Seray GÜR | 25.04.2020

ALERJİ DE PROBİYOTİKLERİN ROLÜ

Alerjik reaksiyonların ana sebebi bağışıklık sisteminin doğru çalışmamasından  kaynaklanmaktadır. Bağışıklık sistemimizin rolü, yabancı proteinlere yani antijenlere antikor üreterek onları zararsın hale getirip hastalık etmenlerini ortadan kaldırmak.  Alerjik reaksiyonlarda ise insan sağlığına zararı bulunmayan maddeleri bağışıklığımız yabancı olarak nitelendirip, fazla miktarda immünoglobulin E antikoru üretmeye başlamaktadır.  Bu durum beraberinde alerjik semptomlardan;göz yaşarması veya kaşınması , burun akıntısı, astım, kaşınan cilt ve/veya cilt döküntüsü, karın ağrısı ve/veya ishal gibi durumları ortaya çıkartmaktadır.

Alerji nedenlerine balıca; polen, ev tozu, küf mantarları, hayvan kılları ve kokusu,böcek zehirleri, gıda, bu etkiler verilebilir.

Çocuk yaşta başlayan bu alerjik durum, ileriki yaşlanda bronşit enfeksiyonlara ve astıma neden olabilmektedir.

Alerjik etkinin ana sebebinin IgE antikorunun fazla üretilmesi ile olduğunu belirtmiştik. Bunun beraberinde gelen durumda ise IgE antikorunun histamin seviyesini arttırmasıdır. Alerjik semptomların başlıca maddesi histamindir. Kullanılan alerji ilaçlarınında ana özellikleri anti-histamin içerikleridir. Bu etkileri
sebebiyle vücudumuzda yükselen histamin seviyesi düşürülür.

Tabi normal koşullarda, histamin seviyesinin düşürülmesinde görev alan enzimler bağırsaklarımızda bulunmaktadır. Ve bağırsak floramızın bozulması, probiyotik bakteri varlığının düşmesi ile bağışıklık sistemimizde ve vücudun doğal dengesinde bozulmalar meydana gelmektedir. Yapılan bir çok araştırmada
probiyotiklerin alerjik semptomlarda özellikle astımda iyileşmelere sebep olduğu kanıtlanmıştır.

Burdaki temel amaç bağışıklık hücrelerimizin %70inin bağırsaklarda bulunması ile bağırsaklarımızı güçlendirmemizle beraberinde alerji etmeni madde olan histamin seviyesini vücudumuzun doğal dengesi ile düşürerek alerjik yan etkileri minimum düzeye indirgemektir.KAYNAKÇA:

Holvoet,S., Zuercher, A. W., Julien-Javaux, F., Perrot, M., & Mercenier, A. (2013).Characterization of candidate anti-allergic probiotic strains in a model of
Th2-skewed human peripheral blood mononuclear cells. International archives of allergy and immunology161(2),142-154.

Kinaciyan, T.,Alerji Broşürü, Dermatoloji Bülüm , Viyana Tıp Üniversitesi. Erişim tarihi,10.04.2020.