Zeytinyağı Ambalajındaki İlk Soğuk Sıkım İfadesi Ne Demektir?

26.04.2023

İlk soğuk sıkım veya baskı, ifadesi sadece 27 ˚C’nin altında zeytin hamurunun ilk mekanik sıkılmasından elde edilen natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağları için kullanılabilir. Peki natürel sızma ve natürel birinci ne anlama gelir?

Zeytinyağının kalitesini ve fiyatını belirleyen faktörlerden biri içerisindeki oleik asit miktarıdır. Oleik asit ise tekli doymamış bir omega-9 yağ asididir. Natürel sızma zeytinyağı tanımına göre serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan doğrudan tüketime uygun yağları ifade eder. Natürel birinci zeytinyağı ise serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan doğrudan tüketime uygun yağ anlamına gelir.

İlk soğuk sıkım yöntemiyle üretilen natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağları, yüksek sıcaklıktan zarar gören bileşiklerin korunmasını sağladığı için daha yüksek kaliteye ve besleyici özelliklere sahiptir.

Kaynakça

Jimenez-Lopez, C., Carpena, M., Lourenço-Lopes, C., Gallardo-Gomez, M., Lorenzo, J. M., Barba, F. J., Prieto, M. A., & Simal-Gandara, J. (2020). Bioactive Compounds and Quality of Extra Virgin Olive Oil. Foods (Basel, Switzerland), 9(8), 1014. https://doi.org/10.3390/foods9081014

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. (n.d.). Retrieved April 26, 2023, from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170917-9.htm