Ürünlerin Doğal Olduğunu Nasıl Anlarız?

20.03.2020

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne göre bir ürünün doğal olarak etiketlenebilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir.

“Doğal” ifadesi,

  • tek bileşenden oluşan (katkı, aroma vb. dahil hiçbir ilave bileşen içermeyen)

  • fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik işlemler dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamış,

  • bitki, algler, mantar, hayvan, mikroorganizma veya mineral kaynaklı olan

  • doğal yapısında önemli bir değişikliğe sebep olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları tanımlamak için kullanılabilir.

Gıdanın bütün bileşenleri yönetmelikteki ilgili hükümleri karşılıyor ise söz konusu gıda için; “Doğal bileşenlerden üretilmiştir”, “Doğal bileşenler kullanılmıştır” vb. ifadeler kullanılabilir.

Doğal teriminin kullanılabileceği tüm gıdaların belirlenen koşulları karşılaması gerektiğinden, “%100 doğal”, “gerçek doğal”, “hakiki doğal”, “en doğal” vb. ifadeler kullanılamaz.

“Doğal” teriminin kullanımı için genel gereklilikleri karşılayan pastörize süt, UHT süt, siyah çay, bitki çayları, yumurta, bal, kahve, taze ve kurutulmuş, dondurulmuş meyve-sebze, yoğurt, natürel sızma zeytinyağı vb. gıdalar, üretimi için elzem olan kültür ve enzimler dışında bir bileşen kullanılmamış olan sade/aromalandırılmamış süt ürünleri “doğal” olarak tanımlanır. Bu kapsamda yoğurt, kefir vb. süt ürünleri de doğal olarak değerlendirilir.

Kaynakça

Mevzuat Bilgi sistemi. Cumhurbaşkanlığı Forsu. (n.d.). Retrieved September 15, 2022, from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23282&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz Güncellendi. T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI. (n.d.). Retrieved September 16, 2022, from https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/433/Tgk-Gida-Etiketleme-Ve-Tuketicileri-Bilgilendirme-Yonetmeligi-Hakkinda-Kilavuz-Guncellendi