Ürünlerin Doğal Olduğunu Nasıl Anlarız?

20.03.2020

2020 ile beraber geçiş yaptığımız yeni etiketleme yönetmeliğine göre;


Doğal ifadesi,
🥕Tek bileşenden oluşan (katkı, aroma vb. Hic bir ilave içermeyen),
🥕Fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik işlemler dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamış,
🥕Bitki, algler, mantar, hayvan, mikroorganizma veya mineral kaynaklı
🥕Doğal yapısında önemli bir deģişikliğe sebep olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdalarda kullanılabilir.

Bir gıdanın üretiminde kullanılan tüm bileşenler doğal ise;

 "Doğal bileşenlerden üretilmiştir.",

 "Doğal bileşenler kullanılmiştır.", 

"Doğal bileşenler içerebilir." ifadeleri kullanılabilir. 


Büyük harflerle DOĞAL kelimesi veya %100 Doğal ifadeleri artık kullanılamaz.


Kaynak;

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği