Ürünler, Organik Sertifikası Verilmeden Analiz Ediliyor mu ?

29.04.2018

   Ürünler, Organik Sertifikası Verilmeden Önce Analiz Ediliyor mu?

   Tarlalar arasındaki mesafeler bulaşma riski oluşturuyor. Bir ürünün ihraç edilecek olması, konvansiyonel tarım yapan komşu çiftçinin alet ve malzemesini kullanılma riski, birçok küçük çiftçinin tek sertifika altında bir arada olduğu projeler ve Türkiye’de bir ürün grubunda ruhsatlı olmayan zirai ilacı başka bir üründe kullanma alışkanlığı bu analizleri gerekli kılıyor. Ancak asıl olan üreticinin etik değerlere sahip olup olmaması, kontrolü yapan kişinin ve kontrol kuruluşunun profesyonelliği. Ürün grubuna, bölge ve iklim koşullarına göre doğru zamanda araziye çıkmadan; toprağın, ağacın, bitkinin, yabani otların durumuna göre, komşu arazi ile organik arazinin farklarını analiz etmeden; bölgedeki hastalıkları, zararlıları, konvansiyonel ürünlerden elde edilenverimi bilmeden; zararlılar, hastalık ve yabancı otlarla nasıl mücadele edildiğini, toprak verimliliğinin ve üründeki verimliliğin nasıl sağlandığını sorgulamadan; tohumdan organik mücadeleye kadar her türlü girdinin belge ve faturalarını, kutularını kontrol etmeden; üreticisine, komşusuna, muhtara, çalışanına, aileden diğer kimselere aynı soruları sormadan; depoları, stokları denetlemeden yapılan analiz tek başına yeterli değil.

   Ne Tür Analizler, Hangi Sıklıkta Yapılıyor?

   Çeşitli ürün gruplarında farklı analizler yapılabiliyor. Yapılan analizin türü ve ürün grubu kontrolör tarafından belirleniyor. Organik tarım yöntemiyle yetiştirilen ürünlerde, balda antibiyotik analizi, şeker saflık analizi; bal ve balmumunda naftalin analizi; sebze meyvede nitrit, nitrat analizleri ile tüm gıdalarda ağır metal ve pestisit analizi vb. yapılabiliyor. Pestisit analizleri istenirse çok detaylı olabiliyor ve 200’den 700’e kadar aktif maddenin kontrolü yapılabiliyor.

   Ağır metal analizlerinde de en çok cıva ve çinko ile egzoz gazından kaynaklı olabilecek kurşun oranlarına bakılıyor.Analiz sıklığı pek çok etkene bağlı olarak değişebiliyor: Kontrol firmasının uygulamaları; kontrolörün gözlem ve tespitleri; üretici, ürün ve ürün deseni/çeşitliliği; komşu arazilerin durumu; sera ürünü olup olmaması; ihracata gidip gitmemesi; karışık ekim olup olmaması; çok üreticili bir proje olup olmaması; bölgedeki hastalık ve zararlıların yoğunluğu; arazinin otoyola yakınlığı; otoyoldan geçen araç sayısı gibi etkenlere göre analiz sıklığı değişiyor.Genellikle doğru zamanlama ile birçok ürünün ve arazinin farklı yerlerinden alınan yaprak örneklerinin analizi, üreticinin ürün yelpazesine göre yılda bir–iki defa yapılabiliyor. Kontrol firması uzun zamandır organik tarım yapan ve sadece narenciye üreten bir üreticisine güveniyor ise sadece kış sezonuna girmeden önce bir defa yaprak numunesini yeterli bulabileceği gibi, çok sayıda üreticinin bir arada olduğu, yaz–kış üretim yapan bir projede bir yıl içinde iki–üç kez çok sayıda üreticiden birçok farklı numune alarak da analiz yaptırabiliyor. Yaprak analizinin yanı sıra, ürünün hasat edileceği dönemde, ürünlerden numune alıp analize gönderdikten sonra alınacak sonuca göre satışa izin verildiği durumlar da olabiliyor.


Kaynak: National Georaphic