Ülkemizin GDO Politikası ve Mevzuatı Nedir ?

12.04.2017

   Ülkemizin GDO Politikası ve Mevzuatı Nedir ?

   Türkiye'de mevzuat çalışmalarıGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

   Biyogüvenlik Kanunu, 26 Mart 2010tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de 5977 sayılı kanun olarak yayımlandı. Bu kanuna göre; GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi, GDO ve ürünlerinin, Kurul kararlarına aykırı olarak kullanılması veya kullandırılması, Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi, GDO ve ürünlerinin Kurul tarafından piyasaya sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı, GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaklanmıştır.Bakanlık, GDO'lu gıda ve yemlerin ithalat ve ihracat kapılarıyla ilgiligerektiğinde düzenleme yapabilir.

   Ülkemizde GDO içeren gıda üretimine ve ithalatına izin verilmezken, izin verilen genleri taşıyan genetiği değiştirilmiş bitkileri toplamda %0.9 oranında içeren yemlere izin verilmektedir.

   GDO ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra, Kurul kararında belirtilen koşullara uyulup uyulmadığı Bakanlık tarafından kontrol edilir ve denetlenir. Analiz işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir. Olumsuzluk tespit edilmesi durumunda 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılmaktadır.