Temmuz Ayı Tarım Takvimi

12.07.2022

Marmara Bölgesi

 • Bölgenizde ikinci mahsul bitkilerinin ekimini yapabilirsiniz. 
 • Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işlerine temmuz ayında da devam edilir. 
 • Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır. Hastalık ve zararlılarla mücadele, her tarımsal ürün için yılın her ayında dikkat edilmesi gereken bir husustur.
 • Bu ayın ilk haftasında arpa hasadı yapılabilir. Ayın ortalarına doğru ise buğday hasadına başlanmalıdır.
 • Ayçiçeğinde bu dönem süt olum dönemidir. Bu zamanlarda bir sulama yapmanız önerilir.
 • Çeltikte sapa kalkma döneminde olduğumuzdan ay ortasına kadar üçüncü azotlu (amonyum sülfat) verilmelidir.
 • Çeltikte yabancı ot kontrolleri ve mücadeleye devam etmeniz önerilir. Yapılan kontrollere göre tedbirler alınmalıdır. 
 • Ot alma ve çapalama işleri devam eder ve sulama miktarı ihtiyaca göre arttırılabilir. 
 • Tohumların ekimini yapıp sebzeleri sık sık sulayın. 
 • Ay boyunca çapalamaya devam edin. 
 • Temmuz ayının ortalarında durgun göz aşılarına başlayınız.
 • Yüksek terbiye sisteminde kurulmuş bağlarda, asmaları tele yatırın.
 • Filiz alma işlemini yapın.
 • Ağaç gövdelerine badana yapın.
 • Domates fideleri son turfanda şaşırtılır.
 • Yazlık sebzelerin hasadına devam edin.
 • Bitkinin yeşil aksamının canlılığını koruyabilmesi için sulama yapmaya devam edin ve sulama öncesinde az miktarda azotlu gübre verin.
 • Lahana ve karnabahar sebzelerinin ekimini yapın. Ekimin erken yapıldığı yerlerde ise şaşırtma işleminlerine başlayabilirsiniz.
 • Sarımsak tohumlarını toplayıp nemsiz yerlerde muhafaza edin.
 • Tüm zirai mücadele ilaçları, reçete ile satın alınarak uygulayınız.
 • Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uymaya dikkat edin.
 • Kasımpatı çiçeklerinde koltuk alma yapılarak herek verilir.
 • Mercimek ve nohut hasadını yapabilirsiniz.
 • Fasulyelerde, pancarda sulama yapabilirsiniz.
 • Salkım güvesine karşı üçüncü ilaçlamayı yapın.
 • Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böceklere,  biber ve domateslerde yeşilkurt; domateslerde mildiyö mücadelesine devam edin ve tedbirleri alın.


Ege Bölgesi

 • Hasadı yapılan hububat tarlalarında toprak işlemesini yapın.
 • İkinci mahsul bitkilerinin ekimlerini tamamlayın.
 • Her türlü bakım işlemine (çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama vs.) devam edin.
 • Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.
 • Hasat ve harman işlerine ay boyunca devam edin.
 • Ayın ortasında hıyar ekili seralarda ürün değişimi başlar. Yani önceden dikilmiş sebze fidelerini söküp yerine yenilerini dikin.
 • Sebzeleri sık sık sulayın. Ay boyunca çapalamayı devam ettirin. Gübre verin.
 • Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işlerini yapın.
 • Sebzelerin hasadı, ambalajı, pazara sevki ve ürün değerlendirmesine devam edin.
 • Yeni zeytinliklerde 15-20 gün arayla sulamaya devam edin. Yabancı ot olmamasına dikkat edin.
 • Zeytin ağacı gövdelerine badana yapın.
 • Zeytin güvesi için (her üç nesli için geçerli) organik fosfatlıları yazlık beyaz yağlarla birlikte verebilirsiniz.
 • Bu ay zeytin sineğine karşı ilaçlama yapın. (Tanelerde vuruk varsa, hasattan bir ay öncesine kadar, 15-20 gün arayla organik fosfatlıları vermelisiniz.)
 • Seralarda da sulama, çapalama ve ot alma gibi bakım işlemlerine devam edin.


Akdeniz Bölgesi:

 • Bazı bölgelerde duruma göre toprak işlemesine devam edilebilir. 
 • Dikim yoktur (Isparta).
 • Genel olarak durgun göz aşısı başlar.
 • Su buharlaşmasını önlemek için filiz alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama işlemlerini yapın. 
 • Sık sık sulama yapıp gübre şerbetlerini de verin.
 • Ot alma ve çapalama işlerine devam edin.
 • Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böcek; biber ve domateslerde yeşilkurt; domateslerde mildiyö mücadelesine bu bölgede de devam edilir.
 • Yazlık sebzelerin hasadına devam edin. 
 • İhtiyaca göre az miktarda azotlu gübre verebilirsiniz
 • Lahana ve karnabahar sebzelerinin ekimi yapılır. Ekimin erken yapıldığı yerlerde ise şaşırtma işlemine başlanır.
 • Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yeşilkurt, danaburnu, mildiyö ve küllemenin yoğunluk durumuna göre, mücadeleye devam edilir. 
 • Toprak altı zararlıları, sebze ve bostanlarda beyaz sinek, yaprak biti, kırmızı örümcek, yeşilkurt soğan mildiyösü, külleme, bostanlarda antraknoz ve domates mildiyösü kültürel,mekanik,biyolojik ve kimyasal mücadelesini yapın.
 • Pırasa, karnabahar lahana fidelerini hazırlanan yerlere dikin.
 • Meyve ağaçlarında sürgün göz aşılarına başlanabilir. Sulama işleri aynı şekilde devam eder.
 • 2. ürün mısır ekimi gecikilen yerlerde ekime devam edilir. Erken ekim yapılan yerlerde bitkinin durumuna göre; I ve II. sulamalar, ara çapası, boğaz doldurma işlemleri yapılır.
 • Koçan kurdu, mısır kurduna karşı ilaçlama yapın.
 • Mısır Yaprak yanıklığına karşı mücadele ve tedbirleriniz gözden geçirin. Yabancı ot kontrolünü yapın.
 • Bölgenizde turunçgil yetişen şehirlerde sulamaya devam edilir. Ot mücadelesi de kesintisiz olarak devam etmelidir.
 • Ağaç gövdesinin güneş zararından, kireç badanası tatbik ederek ya da kağıt sararak korunmasına devam edilir. Yosun ve liken oluşumlarına %1 'lik bordo bulamacı sürülür yada püskürtülür.
 • Yere dökülen meyvelerde taşlaşma (Impietretura) virüs hastalığı var mı diye kontrol edilmelidir.


Karadeniz Bölgesi:

Fındık için;

 • Bahçelerdeki yoğunluk durumuna göre fındık yeşil kokarcasına karşı bir ilaçlama yapın.
 • Dalkırana karşı yapılan ilaçlamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapabilirsiniz. Kitlesel tuzakların kontrolüne devam edebilirsiniz.
 • Yabancı ot mücadelesi yapmanız zararlı ve hastalıklara konukçuluk yapmasını engellemek bakımından önemlidir.
 • Analiz için yaprak örneklerinin bu ayın ikinci yarısında alınması gerekir. Toprak örnekleri ise bu dönemden Aralık ayı sonuna kadar olan dönemde alınabilir.

Ceviz için; 

 • Ot alma ve sulama işlerine devam edin.
 • Azotlu ve potasyumlu gübrelemeye devam edin.
 • Zararlılara karşı mücadele işlerini sürdürün.
 • Çöğür tavalarını sulayın ve yapılan göz aşılarını kontrol edin. 
 • Bitki besleme kullanılan gübre oranlarının tespiti ve gelecek yılki gübreleme rasyonu için yaprak analizi yaptırılır.(Yani birinci yaprak analize gönderilir.)


 • Hasadı yapılan hububat tarlalarında balya işleri de tamamlanır ve toprak işleme yapılır.
 • İkinci mahsul olan bitkilerde ekimler tamamlanır.
 • Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işlerine devam edin.
 • Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapın.
 • Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işlerini yapın. Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele alıp tedbirli olun.
 • Her çeşit sebze hasadı, ambalajı, pazara sevki ve ürün değerlendirmesine devam edilir. Çay bahçelerinde 2.kesim çay hasadına başlayın.
 • Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz budamasına başlayın.
 • Erkenci armutlarda hasada başlayın.
 • Bu ay genel olarak durgun göz aşısı başlar.
 • Ot alma ve çapalama işlerine devam edin. 
 • Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütmeye devam edin.
 • Fındık koşnili ve her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele etmeye devam edin.


İç Anadolu Bölgesi:

 • Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre ihtiyacı nedeniyle ikileme, üçleme yapın.
 • İkinci mahsul olan bitkilerin ekimini yapın.
 • Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işlerine devam edin.
 • Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapın.
 • Bu ayın ilk haftasında arpa hasadı yapın ve ay ortasında ise buğday hasadına başlayın.
 • Ayçiçeğinde süt olum dönemi olan bu zamanlarda bir sulama yapılabilir.
 • Hububat hasadından hemen sonra gölge tavında tarlaların sürümüne başlamalısınız.
 • Çeltikte sapa kalkma dönemi olan bu zamanda ay ortasına kadar üçüncü azotlu (amonyum sülfat) verilmelidir.
 • Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesine devam edin.
 • Çeltikte yabancı ot kontrolleri ve mücadele çalışmalarına devam edin.
 • Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadele tedbirleri alın.
 • Meyve bahçelerinde görülebilecek zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edin.
 • Hasat zamanı gelen tarımsal ürünlerin paketlenme ve pazarlama işleri başlar.
 • Sık sık sulamanızı yapın. Ot alma ve çapalama işlerine devam edin.
 • Mayıs ayı içerisinde tarlaya dikilen sebze fidelerinin hasadına başlayın
 • Sonbahar turfandası olarak ekilecek sebzeler için soğuk yastık hazırlayın. Tohumların ekimini yapın.


Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Antep fıstığında:

 • Capnodis mücadelesi yapın.
 • Fidanları güneşten korumak için taşlarla çevirin (evcik yapılması).
 • Sulamaya ihtiyaç oldukça devam edin.
 • İlk haftaya kadar aşıya devam edin.
 • Temmuz ayı içerisinde aşı bağlarını gevşetin (15 gün sonra).


 • Genel olarak yabancı ot temizliği ve sulama işlerine devam edin.
 • Yüksek terbiye sisteminde kurulmuş bağlarda, asmalar tele yatırılır. Filiz alma yapılır.
 • Bağda salkım güvesi zararlısına karşı üçüncü ilaçlama yapılır.
 • Meyve bahçelerinde ot alma ve sulama işlerine devam edilir.
 • Elma içkurdu, kırmızı örümcek, yaprak galerileri ve diğer zararlılara karşı ilaçla mücadeleyi sürdürün.
 • Çeltiklerde gübreleme ve yabancı ot mücadelesini yapın.
 • Sarımsak tohumlarını toplayıp, nemsiz yerlerde muhafaza edin.
 • Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yeşilkurt, danaburnu, mildiyö ve küllemenin yoğunluk durumuna göre, mücadeleye devam edin.


Doğu Anadolu Bölgesi:

 • Sebze hasadına devam edin. Bir yandan yabancı ot mücadelesini sürdürün.
 • Zeytin, bağ, sert ve yumuşak meyve türlerinde zararlılara dikkat edilir.
 • Sulama işlerine devam edilir.
 • Ürünler ambalajlanıp pazara hazırlanır.
 • Hububatta süne ve çekirge mücadelesini tamamlayın.
 • Hububatta hasat ve harman işleri başlar, biçerdöver ve diğer hasat ekipmanlarının  kontrollerini sağlayın.
 • Sebzelerde çapalama, sulama ve hasat işlemlerine devam edin.
 • Mısır, patates, fasulye, çeltik vb. bitkilerde sulama, çapa, yabancı ot kontrolü ve üst gübreleme işlerini ihtiyaca göre yapın.
 • Kışlık sebzeler için yastık hazırlığı ve ekim çalışmaları yapın.
 • Bostanlardaki hastalık ve zararlılarına (kavun sineği, telli böcek, yaprak bitleri) karşı mücadele çalışmaları yapın.
 • Ayçiçeğinin çapalama, sulama, seyreltme işlemlerini yapın.
 • Şeker pancarında tarla faresi ve kör fare ile mücadele için önlem alın.


Hazırlayan: Ayşe Orhan

Kaynakça:

 • https://kocaeli.tarimorman.gov.tr/Menu/16/Tarim-Takvimi
 • https://amasya.tarimorman.gov.tr/Menu/58/Tarim-Takvimi
 • https://bolu.tarimorman.gov.tr/Menu/40/Tarim-Takvimi
 • https://denizli.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=35
 • https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/18990#description
 • https://adana.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=70
 • https://kirikkale.tarimorman.gov.tr/Menu/19/Tarim-Takvimi
 • https://yalova.tarimorman.gov.tr/Menu/29/Yalova-Tarim-Takvimi
 • https://mugla.tarimorman.gov.tr/Menu/84/Tarim-Takvimi
 • https://corum.tarimorman.gov.tr/Menu/34/Tarim-Takvimi
 • https://arastirma.tarimorman.gov.tr/findik/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=35
 • https://samsun.tarimorman.gov.tr/Link/7/Tarim-Takvimi
 • https://artvin.tarimorman.gov.tr/Menu/24/Tarim-Takvimi-Artvin
 • https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/1909
 • https://nigde.tarimorman.gov.tr/Link/7/Tarim-Takvimi
 • https://isparta.tarimorman.gov.tr/Link/10/Tarim-Takvimi
 • https://kayseri.tarimorman.gov.tr/Menu/36/Tarim-Takvimi
 • https://cankiri.tarimorman.gov.tr/Haber/254/Tarim-Takvimi
 • https://bingol.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=11
 • https://mus.tarimorman.gov.tr/Menu/14/Tarim-Takvimi
 • https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/Mardin-%C4%B0li-Tar%C4%B1m-Takvimi-11.01.2013.pdf
 • https://sirnak.tarimorman.gov.tr/Menu/25/Tarim-Takvimi
 • https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/1889/Description
 • https://kilis.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=68