Soğuk Zincir Nedir ?

İlayda KARAKAYA | 13.08.2018

   Soğuk Zincir Nedir ?

   Soğuk zincir, üretilen tüketim maddelerinin besleyici niteliklerini yitirmeden, bozulmadan tüketiciye ulaşabilmeleri için belirli sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmesi olarak tanımlanabilir. Soğuk zincirde uygulanacak sıcaklık değerleri gıdanın çeşidine göre değişim göstermektedir. Üretilen gıdalara uygun sıcaklık değerlerini belirlemek önemlidir. Bu nedenle, gıdalar içerdiği nem ve üretildiği koşullardaki sıcaklık değerlerine göre kuru, donuk, soğuk, serin ürün olarak dört ana gruba ayrılırlar.

   Soğuk Zincir Kırılması Ne Demektir ?

   Herhangi bir noktada belirlenmiş bu ısı şartlarının bozulması soğuk zincirin kırılması anlamına gelir ki bu da gıda güvenliği açısından risk oluşturur. Sıcaklık özellikle et, süt, balık ve donuk ürünlerin korunmasında çok önemlidir. Sıcaklık değişimleri ve hijyenik olmayan koşullar mikroorganizmaların üremesine neden olurlar. Ürünlerin fiziksel, duyusal ve kimyasal yapılarının bozulmaması ve mikroorganizmaların ürememesi için soğuk zincirin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda kırılmaması ve tüm operasyonun hijyenik şartlarda yapılması gerekir.