Şarap Çeşitleri Nelerdir ?

29.08.2018

   Şarap Çeşitleri

   Şarap yüzyıllardır var olan kültürel bir içkidir. Her üretimin sonunda standart özellikteki şarabın üretilmesi imkansızdır diyebiliriz çünkü şarabın özellikleri üretim aşamalarına, üzümün cinsine, toprağa, iklime ve o yılki bağ bozumundaki birçok etmene göre değişim gösterir. Dünyada yüzlerce farklı özellikte şarap üretilmektedir. Genel özelliklerine göre ele alırsak dört sınıfta toplayabiliriz. Bu yazımda kırmızı, beyaz, roze ve köpüklü şarabın üretim aşamalarındaki farklılıkları ele aldım. 

   Kırmızı Şarap: Cinsi ne olursa olsun her üzüm yeşilimsi bir iç kısma sahiptir. Şarabın rengini belirleyen üzümün kabuk rengi ve bu kabuğun fermantasyon sırasında üzüm suyuyla bekleme süresidir. Üzüm kabuğu sadece şarabın rengini belirlemez aynı zamanda fermantasyon esnasında kabuktaki tanen de üzüm suyuna geçmiş olur.
Şarap üretilirken üzüm ezilip suyu çıkarıldığında kabuk hatta üzümün çekirdekleri de fermantasyon tankına konulur.
Fermantasyon sonunda tank içindeki sıvı kısım çıkarılır. Katı kısımdan kendiliğinden ayrılan şaraba serbest şarap denir. Sonrasında kalan katı kısma basınç uygulanarak daha koyu renge sahip ve tanen bakımından zengin zorlama şarap elde edilir. Serbest ve zorlama şarap karıştırılarak tanen oranı dengelenir.

   Beyaz Şarap: İstisnalar dışında tüm üzümlerin suyu renksiz olduğu için aslında beyaz şarap her üzüm çeşidinden üretilebilir. Fakat günümüzde üretilen çoğu beyaz şarap yeşil üzümlerden elde edilmektedir. Kırmızı şaraptan farklı olarak fermantasyon öncesinde üzüm suyu, çekirdek ve kabuktan ayrılarak fermantasyon tankında sadece üzüm suyu bırakılır. Bu nedenle şarap tanen içermez.

   Roze (Rosé) Şarap: Fransızcada rosé pembe anlamına gelir. Kırmızı şarap gibi roze de kara üzümlerden üretilir fakat üzüm kabukları fermantasyon süresince tankta bırakılmaz. Amaç üzüm suyunun bir parça renklenmesini sağlamaktır. Birkaç saat veya gün sonra kabuk kısmı fermantasyon tankından çıkarılır ve fermantasyon işlemi devam eder.

   Köpüklü Şarap: Beyaz üzümlerden elde edilen şarap şişelendikten sonra ağzı sıkıca kapatılır ve şişelerde ikinci bir fermantasyon işleminden geçer. Fermantasyon sonucu oluşan karbondioksit şişenin içinde kalarak şaraba karışır ve köpüklü şarap elde edilmiş olur. En ünlü köpüklü şarap şampanyadır.

    Bu şarap çeşitlerini ele aldığımızda şaraptaki farklılığı, üzümün renginin ve fermantasyon sürecinin belirlediğini görmekteyiz.