RASFF Nedir?

13.08.2019


Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) Nedir ?

AB, gıdaların tüketiciler için güvenli olmasını sağlayan katı AB mevzuatı düzenlemelerine sahiptir ve bu sayede dünyadaki en yüksek gıda güvenliği standartlarından birine sahiptir.

RASFF, AB tarafından kullanılan, gıda zincirinde halk sağlığına yönelik riskler tespit edildiğinde hızlı tepki verilmesine yönelik bilgi akışını sağlayan kilit bir araçtır.

1979'da oluşturulan RASFF, bilgilerin üyeleri arasında etkin bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu üyeler AB Üye Devleti ulusal gıda güvenliği otoriteleri, Komisyon, EFSA, ESA, Norveç, Lihtenştayn, İzlanda ve İsviçredir ve sorumlu her ülke acil olmasını sağlamak için 24 saat hizmet vermektedir. Bildirimler sisteme topluca ve verimli bir şekilde gönderilir, alınır ve yanıtlanır. Bugüne kadar RASFF sayesinde, Avrupalı tüketicilere zarar vermeden önce birçok gıda güvenliği riski önlenmiştir.

· RASFF Portalı, etkileşimli bir aranabilir çevrimiçi veri tabanına sahiptir.

· RASFF Tüketici Portalı ise, tüketicilerin Haziran 2014’ ten bu yana kullanılması için hazırlanmıştır.

RASFF da ürün Tipi: Gıda, Yem veya Gıda ile Temas Eden Madde şeklinde üç gruba ayrılır.

RASFF da bildirim sınıflandırması şu 3 başlıktan oluşur: Uyarı, Bilgi ve Sınır Reddetme

Ve bildirimin temelinde ne tür kontrol, rapor veya soruşturmanın yer aldığı açıklama bölümü ise şu başlıklardan oluşur:

· Sınır kontrolü- konsinye yayınlandı: bildirim için sınırda alınan bir örnek yoluyla bildirim başlatıldı, ancak konsinye piyasaya sürüldü;

· Pazardaki resmi kontrol: İç pazarındaki resmi kontrol;

· Şirketin kendi kontrolü: kendi kontrolünün sonucunu yetkili makama bildiren bir şirket aracılığıyla başlatılan bildirim;

· Tüketici Şikayeti: Tüketici görüşü yoluyla yetkili makam ile bir şikayette bulunan bildirim;

· Gıda zehirlenmesi: Gıda zehirlenmesine yol açan gıdalardaki bir riskin bildirilmesine yol açan gıda zehirlenmesi raporları.

Ve RASFF aracılığı ile paylaşılan bilgiler, ürünlerin piyasadan geri çağrılmasına neden olabilir.

Kaynak: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en   Türkiye’ den doğan uluslararası bir platform olan fstdesk.com da tüm gıda sektör profesyonellerinin ihtiyacı olan soru, network, meslek gelişim uygulamaları için seni de aramızda görmek isteriz.