Organik Ürünlerin Doğal Ürünlerden Farkı Nedir ?

13.02.2017

   Organik ürünlerin doğal ürünlerden farkı nedir?

   Doğal ürün olarak adlandırılan gıdaların resmi veya genel bir tanımı, kriteri, standardı ve yönetmeliği bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir yoruma açıktır.

   Herhangi bir denetime ve belgeye tabi olmayan doğal ürünlerin gerçek olup olmadığı, tamamen kişisel bilgiye, deneyime ve güvene dayalıdır. Oysa organik ürünlerde sentetik kimyasal girdilerin kullanılıp kullanılmadığı, üretimden son kullanıcıya ulaşana kadar her aşamada kontrol edilerek belgelendirilmekte, yani sertifikalandırılmaktadır. Organik ürünler, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak organik tarım esaslarına göre yetiştirmekte, işlenmekte, depolanmakta, ambalajlanmakta, etiketlenmekte ve pazarlanmaktadır.

   Kaynak: National Geographic