Organik Ürün Yetiştirmek İçin Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekiyor ?

01.05.2018

   Organik Ürün Yetiştirmek İçin Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekiyor?

   Organik tarıma başlamak isteyen üretici ya da işletmeciler öncelikle yetkilendirilmiş kuruluşlardan birine başvuruyor. Organik üretim yapabilmek için organik tarım kurallarına uyulması şartıyla– üretim alanı sınırlaması yok. Ardından kontrol ve sertifikasyon kuruluşu (KSK), başvuruyu yapan kişi ya da kuruluşa ücretlendirmeyi, firmanın prosedürlerini, karşılıklı sorumlulukları tanımlandığı bir teklif sunuyor. Teklifin kabul edilmesinin ardından üretici ya da işletme sahibiyle KSK arasında bir sözleşme imzalanıyor.
Sözleşmenin imzalanmasından önce üretici veya işletme sahibinin, KSK’nın istediği belgeleri hazırlaması gerekiyor. Sözleşmenin karşılıklı imzalanmasından sonra kontrol için bir planlama yapılıyor.

    Bu resmi prosedürlerin yanı sıra organik tarıma başlamadan önce üreticinin ürüne, üretim sürecine, bölgenin özellikleri hakkında bilgiye, bölgesel ve geleneksel girdi ve üretim bilgisine, organik tarımın genel ilke ve amaçlarına ve bunları gerçekleştirmek için gerekli donanıma sahip olması son derece önemli. Ayrıca üreticinin yönetmeliklerde tanımlı sorumluluklarını, tüm uygulama ve yasakları da bilmesi gerekiyor.


Kaynak: National Geographic