Organik Ürün Pazarına Girerken Dikkat Edilecekler

07.04.2018

   Organik Ürünlerin Pazarlanmasıyla İlgili Temel Kurallar Nelerdir?

   İşlenmemiş taze sebze ve meyve gibi ürünlere toptan ürün sertifikası veriliyor. Her bir satışta, satış miktarı ürün sertifikasının suretine üretici tarafından not düşülüyor ve imza altına alınıyor. Böylece üreticinin satış miktarlarını kayıt altına alması sağlanıyor. İşlenmiş ürünlerde de ürün sertifikası düzenleniyor. Bu tür ürünler el değiştirdiğinde yeni bir işleme tabi tutulmuyorsa ve etiket bilgileri değişmiyorsa yeniden sertifika düzenlenmiyor. Üretici, ürün sertifikasının onaylı fotokopisi üzerine faturanın numarasını yazıyor. Satış miktarları KSK’ ya bildiriliyor ve stok takibini KSK yapıyor.

   Organik ürün pazarlayan satış noktaları bu ürünlerle organik olmayan ürünleri bir arada aynı bölümde/rafta pazarlayamaz. Pazarlama noktalarında organik ürünler ve konvansiyonel ürünlerin tüketiciyi yanıltmayacak biçimde farklı bölümlerde/raflarda ayrı olarak satılması gerekiyor.

   Organik semt pazarlarında da organik ürün sertifikası olmayan ürünlerin satışı yasak. Belediyelerce organik pazar ilan edilmiş semt pazarlarında iyi tarım ürünleri ve konvansiyonel ürünler satılamıyor.


   Kaynak: National Geographic