Organik Tarımda Antibiyotik Kullanılıyor mu?

05.05.2018

   Organik Tarımda Antibiyotik Kullanılıyor mu? Tarımda Antibiyotik Kullanımının Zararları Neler?

   Dünyada antibiyotiklerin %15’i insanlarda, %85’i hayvanlarda kullanılıyor. Konvansiyonel tarımda hastalığı önlemek için bol miktarda kullanılan antibiyotikler, organik tarımda oldukça kısıtlı uygulanmaktadır. Tarımda aşırı antibiyotik kullanımı sonucunda, E. coli, salmonella, campylobacter gibi hastalık yapıcı bazı bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiği düşünülmektedir. Bakterilerin antibiyotiklere direnç geliştirmesinin sonucu olarak antibiyotikler artık bu hastalık etmenlerine karşı hayvanları ve insanları koruyamamakta ve bunun sonucunda daha güçlü antibiyotiklerin üretimine ihtiyaç duymaktadır.

   Antibiyotiklerin güçlenmesi, bakterilerin de daha dirençli hale gelmesine yol açabilmektedir. Tarımda bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucunda, gıda yoluyla antibiyotik alınabilmktedir. Ancak antibiyotikler bakterilere karşı mücadelede faydalı olsa da, bağırsak florasına zarar verebilmektedir.

   Organik tarımda ise antibiyotikler koruyucu amaçla değil, sadece hastalık durumunda tedavi için verilmektedir. Veteriner hekim kontrolünde, Organik Tarım Kanunu’nda adı geçen bazı antibiyotikler, izin verilen ölçülerde kullanılabilmektedir. Bir hayvana verilen tıbbi ürünlerin son uygulandığı tarihle, bu hayvanlardan organik ürün elde edilme tarihi arasındaki süre, organik yetiştiricilikte konvansiyonelin iki katı olmaktadır. Kalıntı arınma süresi belirtilmemiş hallerdeyse bu süre 48 saat olmaktdır.