Organik Hayvancılıkta Hayvanlar Nasıl Besleniyor ?

Beyza KOZLUCA | 02.06.2018

   Organik Hayvancılıkta Hayvanlar Nasıl Besleniyor ?

   Hayvanlar organik sertifikalı olarak üretilmiş kaba ve kesif yemlerle besleniyor ve zorlama ile beslenmesi yasak. Yavruların beslenmesi öncelikle ana sütüyle sağlanıyor. Hayvan beslenmesinde antibiyotikler, koksidiyostatikler, tıbbi ürünlerle büyümeyi veya üretimi artırıcı diğer maddeler kullanılmıyor. Kanatlı hayvanlar da organik olarak üretilmiş kaba ve kesif yemlerle besleniyor. Yemlerin genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) veya bunlardan elde edilmiş ürünler kullanılarak üretilmemiş olması gerekiyor.

   Önceden konvansiyonel üretim yaptığını bildiğimiz ancak daha sonra organik sertifikalı üretime geçmiş bir çiftliğin üretimine ne kadar güvenebiliriz?

   Konvansiyonelden organik üretime geçiş süreci hayvansal et üretiminde; büyükbaş hayvanlar için 12 ay, küçükbaş hayvanlar ve domuzlar için 6 ay. Süt üretimi için yetiştirilen hayvanlar için geçiş süreci de 6 ay. Ancak organik süt sığırcılığı işletmelerinde sürüden et elde etmek amacıyla ayrılacak hayvanlar için bu süre, hayvanın yaşam süresinin dörtte üçü olarak belirlenmiş durumda. Konvansiyonel çiftlikten organik çiftliğe getirilen, et üretimine yönelik kanatlının ise geçiş sürecine alınabilmesi için, en fazla üç gün önce doğmuş olması gerekiyor. Bu şartlarda geçiş süreci et üretiminde 10 hafta, yumurta üretiminde altı hafta olarak kabul ediliyor.