Organik Gıdalar Üzerindeki İlaç Kalıntılarından Korkmalı mıyız ?

29.04.2018

   Organik Pazarlarda Bazı Sebze ve Meyvelerin Üzerinde İlaç Kalıntılarına Rastlanıyor. Tüketiciler Bu Durumu Nasıl Algılamalı?

   Organik tarımda bazı çevre dostu ilaçların kullanımına izin verilebiliyor (örneğin kükürt, bakırlı bileşikler, bazı killer ve bazı bitki kökenli tarım ilaçları). Bu maddelerin çevreye etkileri çok düşük düzeyde. Yani söz konusu etkiler ekosistem tarafından hızla onarılabiliyor.

   Organik ürün üzerinde görülen bazı lekeler yaprağa yapılan uygulamaların kalıntıları olabilir. Mavi lekeler genellikle bakır içerikli uygulama yapıldığını (organik tarımda bakır kullanımına sadece limitler dahilinde izin veriliyor), sarı lekeler genellikle kükürt içerikli uygulama yapıldığı, yeşil tonlar da genellikle deniz yosunu ve potasyum kullanıldığını gösteriyor.

   Ürünler üzerinde bu lekelerin kalmasının iki temel nedeni var. Birincisi bu organik girdiler konvansiyonel girdiler gibi geniş spektrumlu,etki gücü yüksek, değdiği veya solunduğu an etki yapan girdiler değil. Uygulamanın başarılı olabilmesi için, ürünün üstünü kaplaması gerekiyor. Bunun için pekmez, şeker veya reçineden elde edilmiş yapıştırıcı özelliği olan ek maddeler kullanılıyor. İkincisiyse, bu ilaç ya da yöntemlerin etki gücü ve süresi az olduğu için zararlılarla ya da hastalıklarla mücadelede sıkıntı yaşanabiliyor ve bu da organik girdilerin sık kullanılmasına ve/veya yıkanmadan hasat edilerek satılmasına neden olabiliyor. Ancak yapılan uygulamanın yasal,
insan ve çevre sağlığına duyarlı uygulamalar olduğunu bilen üretici bunu saklama/yıkama gereği duymayabiliyor. Bu tip lekelerin sera ürünlerinde daha sık görülmesi, yağmurla, doğal olarak yıkanmamasından kaynaklanıyor.