Organik Bal Üretiminde Nelere Dikkat Ediliyor ?

Beyza KOZLUCA | 16.05.2018

   Özellikle Balda Ciddi Oranda Sahtecilikten Söz Ediliyor. Organik Bal Üretiminde Nelere Dikkat Ediliyor? Organik Arıcılığın Kuralları Neler ?

   Organik bal üretiminde oldukça katı kurallar uygulanıyor.

   Örneğin, kovanların, kirlenmeye yol açabilecek kent merkezleri, otoyollar, sanayi bölgeleri, atık merkezleri, atık yakma merkezleri gibi tarım dışı üretim
kaynaklarından uzak olması gerekiyor, ilkbahar döneminde arı kolonilerinin beslenmesinde organik bal kullanılıyor. Üretim sezonu sonunda arıların kışı
geçirebilmesi için kovanlarda yeterli miktarlarda bal ve polen bırakılıyor.

   Kovanların arılar için yeterli miktarda doğal nektar, balözü/polen kaynağına ve suya erişim imkânının olduğu bir yerde bulunması gerekiyor. Bununla birlikte üretim bölgesinin 3 kilometre yarıçapı içinde bulunan nektar ve polenlerin, organik ürünlerden, doğal veya arıcılık ürünlerinin organik olma niteliğini etkilemeyecek bitki örtüsünden oluşması gerekiyor. Aynı üretici 3 kilometre yarıçap içinde organik ve konvansiyonel bir diğer arıcılık faaliyetinde bulunamıyor.