Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği

09.09.2018

   Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği

   Okulların açıldığı bu günlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da, okul yemekhaneleri ve okul kantinlerinde satılan gıda maddeleri, gerek yasaklanan gıdalar anlamında, gerekse hijyen ve çocuklarımızın sağlığı anlamında gündem oluşturacaktır.

   İzmir ilinde Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü verilerine göre; 29 bin 451 derslikli 2 bin 565 okul bulunmakta ve bu okullarda 786 bin 355 öğrenci okumaktadır. 5996 sayılı kanun ve 05.02.2013 tarih, 28550 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” gereği okul kantinlerindeki gıda denetimleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Yani Bakanlık yetkilileri okul kantini denetimlerini standart gıda işletmeleri denetim prosedürü yanı sıra 33 madde ve buna bağlı 150 alt maddeden oluşan hükümlerine göre yapmaktadır. Ancak mevcut denetçi sayısı ile hali hazırdaki tüm gıda işletmelerinin denetlenmesi bile mümkün değilken, ek olarak okul kantinlerini de etkin şekilde denetlemeleri mümkün görülmemektedir.
Kamuoyunun dikkatine sunmak istediğimiz bir diğer konu ise, yukarıda belirtilen yönetmeliğin 31. Maddesi (2) bendine göre “Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda eğitimli personeli tarafından yapılan denetimlerde gıda işletmelerinde tespit edilen gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarında eksiklikler var ise, gıda işletmelerinin en kısa sürede kontrol edilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamak için, okul ve kurum yöneticileri Bakanlık ve ilgili olması durumunda Sağlık Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine bilgi verir.” denilmektedir. 

   Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 10.03.2016 tarih ve 90757378-10.06-E.2852893 sayılı Okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi konulu bir genelge yayınlamıştır. Bu madde ve genelgelerle, uzmanlık alanı gıda güvenliği olmayan bir personelin gıda güvenliği ve hijyen şartlarıyla ilgili bir konuda denetim yapmasının önü açılmaktadır. Bu durum kantinlerdeki gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini zafiyete uğratmaktadır. Bakanlık dışındaki denetim ihtiyacının, uzmanlık alanı gıda güvenliği olmayan meslek gruplarınca yapılması yerine bu alanda uzman olan Gıda Mühendisleri tarafından karşılanması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Gıda Mühendisleri istihdam edilmelidir. Mevcut durumda bu maddeye dayanarak yapıldığı belirtilen denetimlerin etkinliği sorgulanmalıdır.

   Burada velilere, okul aile birliklerine, ve bilinç düzeyi bu konuyu anlayabilecek yaştaki öğrencilere iş düşmektedir. Bu anlamda, öncelikle gıda maddelerinin kantinde muhafaza ve sunum koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra kantin temizliğinin ve personel temizliğinin yeterli düzeyde olması da en önemli noktalardan biridir. Ayrıca kantinlerde satılan ambalajlı ürünlerin, etiketlerinde bulunan, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi bilgilerin incelenerek satın alınması gerekmektedir. Ambalajsız satılan her türlü gıda maddesinin doğru sıcaklıkta ve uygun koşullarda muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır.

   Denetimlerin öneminin yanı sıra tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi de gerekmektedir. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, konunun öneminin farkındalığıyla 2003 yılından beri ilk ve orta öğretim öğrenci ve velilerine “Bilinçli Gıda Tüketimi” eğitimleri vermekteyiz. Bu konudaki çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve özveriyle 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde de sürdürmeye devam edeceğimizi bildirerek konunun önemini kamuoyunun ve ilgili mercilerin dikkatine sunarız.
   Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.