Ocak Ayı Tarım Takvimi

05.01.2023

Marmara Bölgesi:

 •  Budama gibi işlemler ekolojik koşullar göz önünde bulundurularak uygun olduğu takdirde yapılmalıdır.
 • Eğer sonbahar ayında çiftlik gübresi verilmediyse bu ay mutlaka verilmelidir.
 • Hastalık ve zararlıların verdiği hasar sonucunda  kuruyan meyve ağaçları sökülmelidir.
 • Bazı zararlılar kışı meyve ağaçlarında ve tarlalarda geçirdiğinden dolayı bu zararlılara karşı şimdiden ilaçlama yapılmalıdır. Artık ürünler tarla ve bahçelerden uzaklaştırılmalıdır.
 • Klok hastalığına karşı şeftali bahçelerinde mücadele edilmelidir.
 • Asma bahçelerindeki çeliklerde oluşabilecek mantar hastalıklarına karşı , bordo bulamacı (%2’lik) ile mücadele edilmelidir. Bordo bulamacı gözlerin geç uyanmasını da sağlayarak donlara karşı koruma sağlanmış olur.
 • Köklü asma fidanlarının sökümü yapılmalıdır.
 • Ilıman iklimin daha baskın olduğu bölgelerde hava koşullarının uygunluğuna bağlı olarak daha önce açılan çukurlara asma dikimi yapılmalıdır. 
 • Asma bahçelerinde iklim elverişlilik durumuna bağlı olarak kış budamalarına devam edilmelidir.
 • Bağların budanma işleminin ardından phoma hastalığına karşı mücadele edilmelidir. 
 • Ocak ayının ikinci yarısında patates ekimine başlanmalıdır. Ekim işleminin ardından azot, fosfor ve potaslı gübrelerle gübreleme yapılır. 
 • Ocağın ikinci haftası itibari ile hasadı tamamlanmış yazlık sebze yerleri temizlenmelidir.
 • Yeni ekilecek sebzeler için toprak hazırlanmalıdır. 
 • Ocak ayının ikinci haftasında ıspanak, karnabahar, turp, kereviz, havuç lahana, marul ve pırasanın hasadına devam edilmelidir.
 • Çökerten hastalığına karşı, sebze tohumları ve fidelikler ilaçlanmalıdır. 
 • Tarla faresinin popülasyon durumuna bağlı olarak mücadelesi yapılmalıdır.
 • Bakla ekilecek tarlalarda toprak hazırlığının ardından ekim gerçekleştirilmelidir. 
 • Nohut, mercimek ve fasulye ekimi yapılacak yerlerde toprak sürümü yapılmalıdır.

Ege Bölgesi:

 • Hububat ve fiğ ekimleri tamamlanmalıdır.
 • Ayçiçeği, mısır, karpuz gibi ürünlerin ekimi için toprak hazırlığı şimdiden gerçekleştirilmelidir.
 • Örtüaltında kıvırcık hasadına devam edilmelidir.
 • Beyaz lahana, kıvırcık, pırasa, ıspanak, maydanoz, brüksel lahanası, kırmızı lahana gibi kışlık sebzelerin hasadına devam edilmelidir. 
 • Bahçelerde budama ve toprağı işlemeye devam edilmelidir.
 • Fidan dikimine devam edilmelidir.
 • Ekim-dikim programı bu ay hazırlanıp planlanmalıdır.
 • Ispanak,karnabahar,turp,lahana, marul ve pırasa  gibi sebzelerde hasada devam edilmelidir.
 • Seraların olası kar yükünden zarar görmemesi için önlem alınmalıdır.

Zeytinde:

 • Hasadın tamamlanma durumuna göre  toprak sürülmelidir.
 • İhtiyaca göre toprak için ahır gübresi verilebilir.
 • Ağır yapıdaki 5 ila 10 yıl arası denk gelecek şekilde kireç atılmalıdır.
 • Önceki yıldan kalan artıkların uzaklaştırılması zararlıarı da uzaklaştıracağından dolayı artıklar alanda bırakılmamalıdır.

Akdeniz Bölgesi:

 • Patates için bu ayın ilk yarısına kadar  dikim tamamlanmış olmalıdır.
 • Erken dikilmiş patateslerin üst gübre atma ve boğaz doldurma işlemi tamamlanmalıdır.
 • Dikim yapılmayan tarlalarda toprak işlenmelidir.
 • Kışlık sebzelerde (lahana, pırasa, karnıbahar, ıspanak, havuç) hasada devam edilmelidir.
 • Seralarda fide yetiştiriciliği için sıcak yastıklara domates, biber, kabak, karpuz, hıyar, patlıcan tohumları ekilmelidir.
 • Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde alçak tünel yerleri çiftlik ve taban gübresi ile gübrelenip sürülerek hazırlanmalıdır. 
 • Ekimi yapılacak olan sebzelerin tohumları ilaçlanmalıdır. 
 • Toprak işleme ve ekim- dikim işlemleri için yer hazırlığı yapılmalıdır.
 • Tohum katlama hazırlığı yapılmalıdır.
 • Kültürel işlemler ve gerekli olan bahçelerde kış mücadelesi yapılmalıdır.
 • Genel olarak bölgede tahıl ekimin erken yapılması sebebiyle ocak ayının 2. yarısında üst gübreleme yapılmalıdır.
 • Tarla faresi zararlısı, yabani yulaf ve diğer yabancı otlarla tekniğine uygun olarak mücadele yapılmalıdır.

Turunçgil:

 • Uçkurutan (mal secco), Turunçgil dal yanıklığı (pseudomonas syringae),  Antraknoz ve kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora)'ne karşı ilaçlama yapılmalıdır.
 • Bahçede zararlı böcek tespiti yapılmalıdır. Zararlı populasyonu yüksekse hasattan sonra ilaçlama yapılmalıdır.
 • Çiftlik gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübrelerin uygulanması ihtiyaca göre devam edilebilir..
 • Meyve hasadına devam edilmelidir.
 • Dona hassas çeşitlerin hasadı bu ay bitirilmelidir. Bahçeleri dondan korumak için ısıtma aygıtları bahçeye yerleştirilmeli ve sulama sistemleri kontrol edilmelidir.
 • Budama ve kuru dal alma işlemlerine başlanmalıdır.
 • Fidanların söküm işlemleri, katlanmaları ve dağıtım işleri yapılmalıdır. 
 • Ilık iklimli bölgelerde fidan dikimlerine  başlanmalıdır. 
 • İhtiyaç halinde meyve bahçelerinde kış ilaçlaması yapılmalıdır.
 • Hava şartları uygun olduğu müddetçe fidan dikimine devam edilebilmektedir.

Karadeniz Bölgesi:

 • Hububat ve fiğ ekilişleri tamamlanmalıdır.
 • Mısır ve karpuz gibi ürünlerin ekimi için toprak hazırlığı şimdiden yapılmalıdır.
 • Tarlalarda bir önceki üretimden kalmış olan artıklar zararlılara yataklık edeceğinden dolayı toplanarak yakılmalıdır.
 • Ispanak,karnabahar,turp,lahana, marul ve pırasa gibi sebzelerde hasada devam edilmelidir.
 • Seralar düzenli olarak kontrol edilip, sulama,havalandırma ve gübreleme gibi işlere devam edilmelidir. Seraların kar yükünden zarar görmemesi için gereken tedbirler alınmalıdır.
 • Meyve bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.
 • Ayın ortalarında kivide kış budaması yapılmalıdır.
 • Eğer ocak ayı içerisinde fındık bahçelerinde fosforlu ve gübre verilmemişse kireçleme işlemine devam edilmelidir.
 • Fındık bahçelerinde fındık kozalak akarı ve dalkıran zararlısına karşı kültürel mücadele tekniklerine uygun olarak mücadele edilmelidir. 
 • Fındık  bahçeleri için ihtiyaç halinde fosforlu ve potasyumlu gübre verilebilmektedir. Ayrıca bahçelerde hava durumuu koşullarına bağlı olarak budama, kök ve dip sürgünü gibi temizlik ve düzenleme yapılabilmektedir. 
 • Ceviz ağaçlarında çiftlik gübresi sonbaharda verilmemiş ise bu ayda mutlaka verilmelidir. 


İç Anadolu Bölgesi:

 • Ambarlarda hastalık ve zararlılar için gerekli koruma ve mücadele işleri yapılmalıdır.
 • Yabancı ot kontrolleri yapılıp gerekli ilaçlamalar yapılmalıdır.
 • Bütün meyve bahçeleri ve bağlarda kabuklu bit ve torbalı koşnil zararlılarına karşı kış ilaçlaması yapılmalıdır.
 • Kışı ılık geçen bölgeler için tarlalar sürülmelidir. Ekimle beraber gübre verilmemiş tarlalara ihityacı olan gübreler belirlenip verilmelidir.
 • Yeşil gübre üretimi için güney kısımlarında bakla ekilmelidir.
 • Kabarık tarlalar loğ adı verilen yuvarlak silindir taşlarla bastırılıp toprak sıkılaştırılmalıdr. 


Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Antepfıstığı için:

 • Derin kış sürümü yapılmalıdır.
 • Hava koşullarına bağlı olarak kuru dallar ayıklanmalıdır.
 • Fosfor ve potasyum gübresi verilmelidir. 
 • Siirt fıstığında bu ay taban gübresi verilmelidir.
 • Bağlar budanmalıdır. Budama sonra phoma hastalığına karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. Köklü asma fidanları sökülmelidir.
 • Bölge ılıman ise hava koşullarının uygunluğuna bağlı olarak çukur açılıp asma dikimi yapılmalıdır.
 • İklimin elverişlilik durumuna göre kış budamalarına devam edilmelidir. Don ve kırağı düşmüşşse, yalnız aralama yapılması gerekir.
 • Çiftlik gübresi verimemiş bağlarda çiftlik gübresi verilmelidir.
 • ​Bakla ekilecek tarlalar için toprak hazırlanıp ekim yapılmalıdır.
 • Nohut, mercimek ve fasulye ekimi yapılacak yerlerde toprak sürümü yapılmalıdır.
 • Çeşitli hastalık ve zararlılardan dolayı zarar görüp kuruyan meyve ağaçları sökülüp imha edilmelidir.
 • Bazu zararlar kışı meyve agaçlarında geçirdiğinden bu zararlılara karşı mutlaka ilaçlama yapılmalıdır.
 • Şeftali bahçelerinde klok hastalığına karşı teknikler belirlenip mücadele edilmelidir. 
 • Çökerten hastalığını engellemek amaçlı sebze tohumları ve fidelikler ilaçlanmalıdır.
 • Ocak ayının ikinci haftasından itibaren, kışlık sebzelerden ıspanak , karnabahar, turp, kereviz, havuç lahana , marul ve pırasanın hasadına devam edilmelidir.
 • Hasat sonrası tarlada kalan artıklar -zararlıların bu artıkları konukçu olarak kullanmasını önlemek için- yok edilmelidir.
 • Zeytin ağaçlarında hasat işlemi tamamlanmışsa toprak sürülmelidir. Ihtiyaç halinde toprağa ahır gübresi verilmelidir. 

Doğu Anadolu Bölgesi:

 •  Ova kesiminde mevsim şartları uygunluğuna bağlı olarak bağ ve meyve fidanı dikim hazırlıkları yapılmalıdır.
 • İlkbahar ekim ve dikimi için seralar hazırlanmalıdır.
 • Karla kaplı olmayan hububat alanlarında tarla faresine rastlanması durumunda teekniğine uygun olarak mücadele edilmelidir.
 • Depolardaki tohumluklarda ambar zararlıları olup olmadığı tespit edilmelidir. Olması durumunda fumigasyon yapılmalıdır.

Ocak ayı bu bölgede kar ve don gibi hava olayları ile geçtiğinde tarımsal işlemler tam olarak gerçekleştirilememektir. 

Yazar: Ayşe ORHAN

KAYNAKÇA:

https://istanbul.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=19

https://yalova.tarimorman.gov.tr/Menu/29/Yalova-Tarim-Takvimi

https://denizli.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=30

https://mugla.tarimorman.gov.tr/Menu/84/Tarim-Takvimi

http://afyonkarahisar.ziraatodasi.org.tr/genel-tarim-takvimi

https://adana.tarimorman.gov.tr/Menu/28/Tarim-Takvimi

https://isparta.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=70

https://kahramanmaras.tarimorman.gov.tr/Menu/27/Tarim-Takvimi

https://artvin.tarimorman.gov.tr/Belgeler/ocak.pdf

https://bartin.tarimorman.gov.tr/Belgeler/2019/FINDIK%20TARIM%20TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

https://bartin.tarimorman.gov.tr/Belgeler/SolMenu/Bitkisel%20%C3%9Cretim%20ve%20Bitki%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C5%9Eubesi/CEV%C4%B0Z%20TARIM%20TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

https://bolu.tarimorman.gov.tr/Menu/40/Tarim-Takvimi

https://samsun.tarimorman.gov.tr/Link/7/Tarim-Takvimi

https://cankiri.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=24

https://corum.tarimorman.gov.tr/Menu/34/Tarim-Takvimi

https://kirikkale.tarimorman.gov.tr/Menu/19/Tarim-Takvimi

https://nigde.tarimorman.gov.tr/Link/7/Tarim-Takvimi

https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/GAZ%C4%B0ANTEP-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

/www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/D%C4%B0YARBAKIR-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/%C5%9E.URFA-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/BATMAN-S%C4%B0%C4%B0RT-TAR.TAK_..pdf

www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/ADIYAMAN-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

https://siirt.tarimorman.gov.tr/Menu/122/Siirt-Fistigi-Yetistiriciliginde-Tarim-Takvimi

www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/Mardin-%C4%B0li-Tar%C4%B1m-Takvimi-11.01.2013.pdf

https://kilis.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=63

https://bingol.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=11

https://mus.tarimorman.gov.tr/Menu/14/Tarim-Takvimi