Laktozsuz Süt Neden Daha Tatlıdır?

19.04.2022

Laktozsuz süt üretiminde genellikle laktoz yapıtaşları olan glukoz ve galaktoza, laktaz enzimi yardımıyla parçalanır. 

Dolayısıyla üretilen laktozsuz sütlerde, laktoz yerine yapıtaşları olan glukoz ve galaktoz bulunur. Glukoz, laktozdan 3 kat daha tatlı olduğu için bu yöntemle üretilen sütlerin daha tatlı algılanması normaldir. Aynı zamanda glukozun glisemik indeksi yani kan şekerini yükseltme etkisi 100 kabul edilirken laktozun 45'tir.

Sonuç olarak; laktozsuz sütteki tatlılık süte şeker vb. ilave edildiği için değil, laktozun yapıtaşlarının laktozdan daha tatlı algılanmasından dolayıdır.

Kaynaklar: 

Rehman, S. U. (2009). Reduced lactose and lactose-free dairy products. Advanced Dairy Chemistry3, 98-104. 

Damodaran, S., Parkin, K. L., & Fennema, O. R. (Eds.). (2007). Fennema's food chemistry. CRC press. 114-116