Konvansiyonel Seracılık ile Organik Seracılık Arasında Ne Gibi Farklar vardır ?

19.04.2018

   Konvansiyonel Seracılık ile Organik Seracılık Arasında Ne Gibi Farklar vardır ?

   Doğal olmayan ortam ve şartlar (kapalı alan, nem ve ısı ayarı vb.) ve birim alandan daha fazla ürün alma isteği sera üretiminin daha
maliyetli olmasını; daha çok ilaç, suni gübre, hormon ve kaliteyi değil, verimi ön plana çıkaran tohumların kullanımını beraberinde getiriyor. Konvansiyonel
seracılıkta tohumdan toprağa, kökten meyveye kadar her yerde, yoğun kimyasal tarım ilacı vb. girdiler kullanılıyor. Ama organik tarımda sadece
yönetmeliklerin izin verdiği sınırlı sayıda ve sağlığa zararlı olmayan organik zirai ilaçlar, tuzaklar ve biyolojik mücadele yöntemleri uygulanıyor. Örneğin
organik tarımda kırmızı örümcek zararlısına karşı zirai ilaç değil örümceğe zarar veren Beauveria bassianaadlı bir fungus kullanılıyor. Konvansiyonel
seracılığın riskleri arasında ciddi sayıda ve yüksek dozda ilaçlama yapılması, kullanılması gereken doza sadık kalınmaması ve ilaçlama ile hasat arasında
geçmesi gereken süreye uyulmaması gibi sakıncalı durumlardan söz edilebilir.

   Örneğin, özellikle hıyar gibi günlük hasat yapılan türler, ilaç atıldıktan bir gün sonra hasat edilip pazara götürülebiliyor. Bunun dışında serada ilaçlama yapıldıktan
sonra solunan ilaç, serada çalışan işçiler için ciddi sağlık problemleri oluşturuyor.Ayrıca malçlama ve solarizasyon için kullanılan polietilen içerikli
naylonlar, doğrudan gelen güneş ışığıyla reaksiyona girdiğinde koku yayabiliyor. Bu nedenle organik tarımda polietilen içerikli naylon bez
kullanılmıyor. Konvansiyonel üretim yapılan bir serada, yılda üç defa arka arkaya domates dikilebilse de organik üretim yapılan bir serada ekim nöbeti
şartı var. Çünkü arka arkaya aynı ürünün yetiştirilmesi o ürüne özgü zararlı ve hastalık etmenlerinin ortamda çoğalması anlamına geliyor. Konvansiyonel
seralarda hormon çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Hormon kullanımı halk arasında ürünün iriliği ile özdeşleştirilmiş olsa da kullanımının en önemli
nedenlerinden biri de, tozlanma/meyve tutumu (oluşumu). Bazılarında arılar kullanılıyor ama arı kullanılması zirai ilaç atılmadığı anlamına gelmiyor.

Kaynak: National Geographic