Gıdalarda Fipronil Zehri nedir ?

Pelin ATBAŞ | 08.08.2017

   Gıdalarda Fipronil Zehri Nedir ?

   Fipronil maddesi hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan bir böcek ilacıdır. Maddenin, kümes hayvanları gibi insanların tükettiği hayvanlarda kullanımı yasaktır.

   Bu tip hayvanlara temas etmesi durumunda tüy ve deri tarafından emilen madde yumurtalara bulaşabilmektedir.

   Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini “orta derecede tehlikeli” olarak tanımlamakta ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerine ciddi etkileri olabileceğini belirtmektedir.