Gıdalar Nasıl Bozulur ?

27.10.2017

   Gıdalarda bozulmalara sebep olabilen veya gıdalarla tüketicilere bulaşarak hastalık yapan mikroorganizmalar; hava, su, hayvanlar, doğrudan insanlar, ekipman vb. çeşitli etmenlerle bulaşabilirler. Gıda hazırlama alanlarına veya gıdalara doğrudan veya çapraz kontaminasyonla (bulaşma) geçen riskler, gıda güvenliği açısından çok önemli sorunlar doğurabilir. Gıdalara bulaşarak sorun yaratabilen en önemli mikroorganizmalar da virüsler, bakteriler ve küflerdir.

   Gıdalara bulaşan mikroorganizmaların tümü zararlı olmayabilir. Ancak bulaşma tipi, kaynakları, türleri ve düzeyleri ile bulaşma sonrası koşullar, gelişebilecek risklerin boyutu ve şiddetini etkileyebilmektedir.

   Mikroorganizmalar canlı oldukları için gelişme ve çoğalmaları iç ve dış koşullarla etkileşim göstermektedir.