Gıda Katkı Maddeleri Zararlı mıdır ?

Fatma ALCAN | 18.07.2018

   Gıda Katkı Maddeleri ve Özellikleri

   Tek başına gıda olmayan ancak gıdalara üretim,işleme,depolama veya ambalajlama gibi aşamalarda katılan madde veya madde karışımları olarak ifade edilmektedir.

   Kullanım Amaçları Nelerdir?

 • Gıdalarda raf ömrünün uzatılması ve kayıpların azaltılması
 • Gıdaların duyusal özelliklerinin düzeltilmesi ve geliştirilmesi
 • Gıda kalite karakteristiklerinin muhafaza edilmesi
 • Besleyici değerin korunması

   Gıda Katkı Maddelerinin Sınıflandırılması;

 • Koruyucular
 • Yapıyı ve hazırlama, pişme özelliğini geliştirenler
 • Aroma ve renk geliştiriciler
 • Besin değerini koruyucu geliştiriciler olarak temel başlıklar şeklinde tanımlayabiliriz.

   Gıda Katkı Maddeleri Hangi Amaçla Kullanılmamalıdır?

 • Kötü kalitede veya bozulmuş gıdayı maskeleme veya hatalı ürün elde etme tekniğini gizleme, gıdaları hatalı işleme, taklit gıda yapımı ve tüketiciyi aldatma
 • Ürünün besleyici değerini azaltma
 • İstenilen etkiyi oluşturacak teknik miktardan fazla kullanma
 • Ambalaj tekniklerinin varlığında kullanımları yasal olmayan uygulama biçimleri
   Gıda Katkı Maddeleri Zararlı Mıdır?

   Satışı artırmak için gıda katkı maddelerinin kullanımındaki artış bir çok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Gerekli denetimin olmadığı ülkelerde, insan sağlığı üzerindeki alerjik, kanser yapıcı, mutajenik ve teratojenik etkiler göz ardı edilebilmektedir.

   Bu durumda tüketici olarak ne yapabiliriz;
 a. Bilinçli bir tüketici olarak hem üreticiyi doğru gıda katkı maddeleri kullanımı konusunda hem de devleti etkin kontrol yapma konusunda daha duyarlı hale getirebiliriz.
 b. Hepimizin ve daha çok da bizden sonra gelecek kuşakların sağlıklı yaşaması için sağlıklı tohum ve damızlıklarla ülkemizde hem tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi , hem de kullanılacak kimyasalların organizmadaki durumunu değerlendirecek laboratuvarların kurulması -sadece yurtdışından gelen verilere göre maddeleri analiz yapmayıp, kendimizin de bu işte sorumluluk alması-, deney hayvanlarında doz-yanıt ilişkisine bakılması; yukarda ihmal edildiği söylenen davranışsal fizyoloji deneyleri yapılması ve gerek laboratuvar aşaması gerekse bu kimyasalların kullanım aşamasının sıkı denetim altına alınması gerekmektedir. Alınacak yeni sonuçlara göre JECFA listesinde kimyasal madde grup değiştirebilir.

KAYNAKLAR
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/arsiv/article/view/5000072632/5000066879http://dergipark.ulakbim.gov.tr/arsiv/article/view/5000072632/5000066879
Gıda Katkı Maddeleri,Prof.Dr.Tomris ALTUĞ