Gıda Güvenliği Kültürü

27.08.2019

Gıda güvenliği kültürü;  

GFSI ( Global Food Safety Initiative), “Gıda Güvenliği Kültürü’ nü şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Bir organizasyonun bütününde ve ötesinde, gıda güvenliğine yönelik zihniyet ve davranışları etkileyen ortak değerler, inançlar ve normlar”. 

Gıda güvenliği kültürü kavramı, davranışa dayalı gıda güvenliği yönetim sistemidir. Şimdiye kadar kullanılan gıda güvenliği yönetim sistemleri; 

 • Süreçlere odaklanır.      

 • Öncelikli gıda bilimine dayalıdır    

 • Davranış değişikliğine basit bakış ile ele alır 

 • Doğrusal sebep ve sonuç ilişkisi dayanır.  

Yeni yeni karşımıza çıkan Davranışa Dayalı Gıda Güvenliği Kültürü kavramı ise;  

 • Süreçlere ve insanlara odaklanır. 

 • Gıda bilimine dayalı, davranış bilimleri ve organizasyon kültürünü temel alır. 

 • Kompleks davranış değişikliğini yönetir. 

 • Düşünce sistemleri de dahil edilir. 

 

Gıda Güvenliği Kültürünü oluşturma stratejisinde aşağıdaki başlıklar baz alınmalıdır: 

 • Gıda güvenliği kültürü performans kritelerini oluşturmak. 

 • Tüm üyeleri gıda güvenliği konusunda eğitmek. 

 • Kapsamlı bir gıda güvenliği iletişim planı geliştirmek. 

 • Gıda güvenliği performans hedefleri, hesap verebilirlik ve ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

 • Gıda güvenliği performansı ve davranışı için tutarlı sonuçlar geliştirmek. 

 

Gıda Bilgi Size Bu Konuda Nasıl Yardımcı Olur ? 

Gıda Bilgi ailesi olarak gıdaya dair güvenilir ve yeni nesil bir iletişimin sorumluluğunu alarak markaların şirket içi ve halkla iletişimi başlığında firma özeline görsel ve metin içerikleri üretmekte, sosyal medya yönetimlerini yapmaktayız. Detaylı bilgi için [email protected] adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. 

 Kaynak: