Eylül Ayı Tarım Takvimi

29.08.2022

Marmara Bölgesi:

 • Güzlük ve baharlık ekimler için toprak hazırlığı ve sürümü yapılmalıdır.
 • Varsa yabancı otlar temizlenmelidir. 
 • Sulama, çapalama gibi bakım işlerine devam edilmelidir.
 • Ambar ve depolarda karşılaşılabilecek her türlü zararlı için zararlının türüne bağlı olarak mücadele ve önlem işleri yapılmalıdır.
 • Ayçiçeği hasadına devam edilmelidir.
 • Çeltikte hastalık ya da zararlı tespiti için gerekli kontrol ve mücadeleler yapılmalı, sulama işlemi sonlandırılmalıdır.
 • Meyve bahçeleri son kez sulanmalıdır.
 • Meyve ağaçları için durgun göz aşılarına devam edilmelidir.
 • Meyve ağaçlarında ilaçlı mücadeleye tüketici sağlığı açısından, hasada en az 20 gün kala son verilmelidir.
 • Erik, şeftali, elma, armut, ceviz ve bademde hasat ve ambalajlama yapılmalıdır.
 • Yazlık sebze hasadı sona erdikten sonra, artıklar mutlaka bahçeden uzakta toplanıp yakılmalıdır.
 • Havuç, kışlık yeşil soğan, marul ve turpun fide ve tohumlarının ekim ve dikim işlemlerine devam edilmelidir.
 • Lahana kelebeği mücadelesine bu ayda dikkat edilmelidir.
 • Hasadı biten sebzelikler temizlenip kışlık sebzelerin ekimi için toprak hazırlığı yapılmalıdır. Bu işlem artıklarda varsa hastalık etmelerinin bir sonraki ürünlere geçmesini önler.
 • Kışlık sebze ekimine devam edilmelidir.
 • Sebzelerde sulamaya devam edilmelidir.
 • Bağlar, son kez sulanmalıdır.
 • Bağda salkım güvesine rastlanması durumunda mücadele teknikleri belirlenip uygulanmalıdır.

EGE BÖLGESİ

 • Güzlük ekimlere hazırlık amaçlı toprak sürümü yapılmalıdır.
 • Gübrelemeye devam edilmelidir.
 • Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadelede uygun teknikler tür ve hastalığa göre belirlenip uygulanmalıdır.
 • Sebzelerde sulama, çapalama gibi bakım işlerine devam edilmelidir.
 • Sebzelerden tohum alınmalıdır.
 • Seralarda hıyar fidelerinin bakımına devam edilmelidir.
 • Her tür sebze ve meyve hasadı bu ay yapılmalıdır.
 • Zeytin ağaçlarında eylül ayının ilk yarısında mutlaka sulama işlemi yapılmalıdır. Bu sulama, sofralık zeytinlerin kalitesini açısından önemlidir.
 • Zeytin ağaçlarının çevresi hasada hazırlık için düzeltilmeye başlanmalıdır.
 • Kışlık sebze ekimine devam edilmelidir.
 • Şaraplık ve sofralık üzümlerin hasadına devam edilmelidir.

AKDENİZ BÖLGESİ

 • Yazlık sebzelerin hasadından sonra boş kalan yerlerde toprak işlemesi yapılmalıdır.
 • Fidelikte yetişip hazır hale gelen marul fideleri tarlaya aktarılmalıdır.
 • Beyaz sinek, yaprak biti ve kırmızı örümcek gibi zararlılara karşı tekniğine göre mücadele edilmelidir.
 • Hastalıklardan yalancı mildiyö bu ay dikkat edilmesi gerekenlerden biridir. Önlem ve mücadele şekli belirlenmelidir.
 • Meyve ağaçları için toprak işleme, ekim dikim hazırlığı, fidan sökümü ve hendekleme işlemleri yapılmalıdır. Sulama işlemlerine devam edilmelidir.
 • Meyvelerde, gelecek sene yumurtadan çıkıp zarar yapacak olan zararlılara karşı şimdiden mücadele edilip önlem alınmalıdır.
 • Tahıl ekimi yapılacak tarla, sürülüp ekime hazır hale getirilmelidir.
 • Mısırda ana ürün olarak ekilmiş olan mısır hasat edilmeye devam edilmelidir. Ayın ilk haftalarında geç ekilmiş olan ikinci mısır ürünün son sulaması yapılmalıdır. 
 • Mısırda koçan kurdu,mısır kurdu ve yeşil kurt zararlılarına karşı entegre mücadele edilmelidir.
 • Turunçgillerde; Harnup güvesi, koşniller ve akarlarla zarar düzeylerini azaltmak için mücadele edilmelidir. Akdeniz meyve sineği varlığı kontrol edilmeli, fazla ise mücadele edilmelidir. Yabancı ot temizliği kimyasal yöntemlerle yapılmalıdır.
 • Minneola Tangelo’nun Alternaria hastalığı belirtilerine sahip olup olmadığı takip edilmeli ve buna göre gözlem yapılmalıdır.

KARADENİZ BÖLGESİ

 • Güzlük ekimlere hazırlık amacıyla toprak sürülmelidir. 
 • Tarla sürümü ile birlikte gübrelemeye de devam edilmelidir. 
 • Sebzelerde sulama ve çapa gibi bakım işleri yapılmalıdır. Sebzelerden tohum alınmalıdır.
 • Üçüncü kesim çay hasadına başlanmalıdır.
 • Fındıkta filiz güvesi ve mayıs böceği olan topraklarda ilaçlama yapılmalıdır. 
 • Fındıkta hasat işlemleri sona ermiştir. Hasattan sonra analiz için toprak örneği alınmalıdır.
 • Harmanlama ve kurutma işlemlerine devam edilmelidir.
 • Cevizde hasada başlanmalı ve hasattan kalan artıklar bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
 • Hasat sonrası fındıkta bahçe temizlenmelidir.
 • Trabzon hurması hasat edilmeye başlanmalıdır. 
 • Armutlarda hasada devam edilmelidir.
 • Eğer sonbahar dikimleri yapılacaksa fidan çukurları açmaya başlanmalıdır.
 • Meyve ağaçları için bazı bölgelerde durgun göz aşısı uygulamasına devam edilmelidir.
 • Meyve ağaçlarında, bir sonraki sene yumurtadan çıkarak hasar yapacak olan yaprak biti ve galeri güvelerine karşı şimdiden mücadele edilmelidir.
 • Salamura için yeşil zeytin hasat edilmeye başlanmalıdır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

 • Güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılmalıdır.
 • Gübrelemeye devam edilmelidir.
 • Sulama, çapalama gibi bakım işleri yapılmalıdır.
 • Her türlü hastalık ve zararlılarla uygun şekilde önlem alınarak mücadele edilmelidir.
 • Ayçiçeği bitkisinin hasadına devam edilmelidir.
 • Ambar ve depolarda ürünlerin zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Çeltikte hastalık ve zararlı belirtileri olup olmadığı kontrol edilerek tekniğine uygun mücadele edilmelidir.
 • Meyve bahçelerinde durgun göz aşılarına devam edilmelidir.
 • Erik, şeftali, elma, armut, ceviz ve bademlerin hasadı yapılmalıdır.
 • Meyve bahçeleri ve bağlar son kez sulanmalıdır.
 • Yazlık ekilmiş sebzelerin hasadı tamamlanmalıdır. Kalan bitki artıkları bahçelerden uzaklaştırılarak yakılmalı, imha edilmelidir.
 • Kışlık sebzeler ekilmelidir.
 • Sebzeler sulanmalıdır.
 • Seralarda, hıyar fidelerinin bakımına devam edilmelidir.
 • Şaraplık ve sofralık üzümler hasat edilmelidir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

 • Bağlarda üzüm hasadı yapılmalı ve kurutmalık üzümler serilmelidir. Hasadı tamamlanmış olan bağlarda toprak işlemesi yapılmalı ve çiftlik gübresi uygulamasına geçilmelidir.
 • Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
 • Çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır. Bazı zararlılar, kışı yaprak altı gibi yerlerde geçirebileceğinden yumurtalara karşı mücadele edilmelidir. 
 • Sonbahar dikimi için fidan çukurları açılmaya başlanmalıdır.
 • Çekirdekli tohum ekilecekse fidanlıklarda tavlara hazırlanmalıdır.
 • Meyve bahçesi için fidanlıkta bakım, sulama, çapa işleri yapılmalıdır. Bazı bölgelerde durgun göz aşısına devam edilmelidir.
 • Antepfıstığında ​Capnodis (fidan dip kurdu) zararlısına karşı mücadeleye devam edilmelidir. Hasat, kurutma ve depolama yapılmalıdır. Ağaçlarda aşı bağları çözülmeli ve anaca bağlanmalıdır.
 • Fasulye hasat edilmelidir. Baklagil yerleri sökülmeye başlanmalıdır.
 • Hasadı biten sebzelikler temizlenmelidir. Ardından kışlık sebzelerin ekimi için toprak hazırlığı yapılmalıdır.
 • Kışlık için ekilen havuçlarda seyreltme işlemi yapılmalıdır.
 • Kışlık sebzelerde ot alma ve çapalama gibi bakım işlerinin yanında gerekirse sulama yapılmalıdır. 
 • Lahana kelebeği zararlısına dikkat edilmeli ve tekniğine uygun olarak mücadele edilmelidir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

 • Buğday ve arpa ekimi için tohum temin edilmelidir. Eldeki tohumluklar selektörden geçirilerek ilaçlanmalıdır.
 • Hububat ekimleri için uygun yer ayarlanmalı, gerekli ekipmanlar edinilmeli ve toprak hazırlığı yapılmalıdır.
 • Yem bitkileri, kışlık ekimleri için toprak hazırlığı yapıldıktan sonra ekilmelidir.
 • Mısır, patates, şeker pancarı, kuru fasulye hasadına başlanmalıdır.
 • Silaj mısır hasadına devam edilmelidir ve silajı yapılmalıdır.
 • Çeltikte sulama işlemine son verilmelidir.
 • Yazlık sebze hasadına ve bitki artıklarının temizlenmesine devam edilmelidir.
 • Seralarda ikinci ürün olarak yeşil soğan, marul ve diğer yeşilliklerin ekimine başlanmalıdır.
 • Meyvelerde hasat ve pazarlama işlerine devam edilmelidir.