Ekmeğin İsrafı Nasıl Önlenir ?

Havva TUTKAN | 30.08.2018

   Ekmekte İsraf !

   “Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması”na göre “israf”, ekmeğin üretim veya tüketim süreçlerinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilmektedir. Araştırma ile temel gıda olan ekmeğin israf edilmesinin hoş görülemez davranışlardan biri olduğu ancak bu durumun kötü niyetten ziyade ihmal ve bilgisizlikten kaynaklandığı tespit edilmiştir.

   Ayrıca araştırmaya göre ekmeğin insanlar tarafından tüketilmemesi yani insan gıdası olarak kullanılmaması, toplumda yaygın bir davranış biçimi olan bayatlamış ekmeklerin çöpe atılması ya da hayvanlara verilmesi “israf” olarak değerlendirilmektedir.

   Ekmek İsrafını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

  • Evlere ve kurumlara ihtiyaçtan fazla ekmek alınmamalıdır.
  • Ekmek sofralara, tüketilecek kadar ve ince dilimler halinde sunulmalıdır.
  • Kurumuş ekmekler; fırında, ekmek kızartma makinesinde veya kaynamakta olan tencerenin üzerindeki süzgece yerleştirilerek tüketime uygun hale getirilebilir.
  • Bayat ekmekler, galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi şeklinde, uygun yemeklerde kullanılarak yine insan gıdası olarak değerlendirilmelidir.
  • Fırınlarda ihtiyaçtan fazla ekmek üretilmemesi ve iade ekmek kabul edilmemelidir
  • Toplu yemek yenen yerlerdeki rol ekmeğin üstü kapalı veya ambalajlı olarak sunulmalıdır.
  • Ekmek doğru yöntemlerle muhafaza edilmelidir.
  • Ekmek üretiminde çalışanların ve tüketicilerin bu konularda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
  • Küçük gramajlarda ekmek üretimi yapılmalıdır (Anonim 2013).
  • Düşük gelir gruplarında ekmek tüketimi fazla olmasına karşın israf daha az olmakta, gelir düzeyi yükseldikçe ekmek tüketimi azalmakta ancak israf artmaktadır (İlkbahar ve Köksal 2016).