Coğrafi İşaretli Ürün Ne Demektir ?

07.02.2018

   Coğrafi İşaretli Ürün Ne Demektir ?

   Coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere denir.

   Coğrafi işaretler, ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerine verilen işaretlerdir.

   Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taş vb. diğer yörelerden farklı olabilir ve herhangi bir sebeple ün kazanmış olabilir. Coğrafi işaretli ürünlerde, ürünün kalitesi geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı bağı simgeleyen bir güvencedir.
   Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olarak 2 ayrı şekilde değerlendirilir.

    Menşe Adı Nedir ?

   Coğrafi işaret korunmasına konu edilen ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tamamı, sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan coğrafi işaretlere “menşei adı” denir. Menşe adı, menşe adına konu ürünün tamamı ile tanımlanan yerde üretilmiş olmasını gerektirir.

    Mahreç İşareti Nedir ?

    Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri, sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumdaki coğrafi işaretlere “mahreç işaret” adı verilir.

    Mahreç işaretine konu olan ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreden kaynaklanması şartıyla, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur.

Coğrafi işaretlerin diğer sinai mülkiyet haklarından farkları ise şu şekildedir:
•    Coğrafi işaretler tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü korur.
•    Çünkü coğrafi işaret alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz.

Kaynak: A’ dan Z’ ye Gıda Mevzuatı Rehberi