Biyobozunur Ambalaj Nedir ?

24.05.2017

   BİYOBOZUNUR AMBALAJ

   Günlük hayatımızda ambalajlı ürünlere çokça yer vermeye başladığımız son yıllarda, ambalaj malzemesinin hangi özellikleri taşıdığı da önemli olmuştur. Kullanılan ambalaj malzemelerinin artmış olması özellikle degredasyona yani parçalanmaya , ayrışmaya dayanıklı olan ve biyobozunur özellikte olmayan petrol türevi çeşitli sentetik polimerlerin çok yoğun kullanımı büyük boyutta büyük çevre kirliliğine yol açmıştır. Günümüz tüketicilerinin kullanılan ambalaj malzemelerinin ekolojik sisteme etkileri konusundaki duyarlılıkları özellikle son dönemlerde artmaya başlamıştır.

   Bugün pek çok ülkede alışveriş poşetlerinin biyo bozunur özellikte olması konusunda yasal düzenlemeler başlatılmıştır. Ülkemizde ise Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018’den itibaren yasaklanacağını belirtmiştir. Almanya ve İlgiltere gibi ülkelerde biyobozunur ambalaj kullanımını özendirmek amacı ile diğer ambalaj malzemelerinin kullanımına sınırlama getirilmekte ve yüksek atık vergisi alınmaktadır. Geri dönüşümlü ambalajların ise vergi oranları düşürülmüştür.
   Biyobozunur ambalaj ;nem, oksijen ve sıcaklık açısından uygun koşullar altında bakteriler veya mantar, alg gibi biyolojik ajanların etkisi ile daha küçük molekül ağırlıklı parçalara ayrılarak karbondioksit, metan, su ve inorganik bileşiklere ya da biyokütleye dönüşebilen malzemelerdir.

   Biyobozunma iki aşamada gerçekleşir. İlk aşama malzemenin fiziksel, ısıl veya mekaniksel olarak bozulmasıdır. Bu aşama mekanik etkilerle kırılma, ultraviyole radyasyonla kimyasal olarak ve kompost koşullarda termal olarak meydana gelebilir. İkinci aşama biyobozunmadır. Bu aşamada mikroorganizma enzimleri etkisiyle gerçekleşir ve malzeme karbondioksit , metan, su ve biyolojik kütleye dönüşerek mineralize olur.

   Kaynak: Gıda Ambalajlama Teknolojisi- Prof. Dr. Mustafa Üçüncü