Bir Üründe Kalıntı Çıkmaması O Ürünün Organik Olduğunu Gösterir mi ?

07.04.2018

   Bir Üründe Kalıntı Çıkmaması O Ürünün Organik Olduğunu Gösterir mi?

   Hayır göstermez. Çünkü organik tarım sadece analize dayalı bir uygulama değil. Eğer sadece analize dayalı bir üretim şekli olsaydı, uluslararası boyutta bir kontrol ve sertifikasyon sistemine gerek kalmaz, analize tabi tutulan ürünler stok takibiyle kontrol edilebilirdi. O zaman, üretim aşamasında ve geriye dönük izlenebilirlikte hiçbir kontrole gerek kalmazdı. Kimyasalların yapılarına göre belli yarılanma ömürleri vardır.

   Yarılanma ömrü, “bir maddenin içindeki kimyasalların, başlangıçtaki miktarın yarısına düşmesi için gereken zaman” şeklinde tanımlanabilir. Bu süre maddeye göre farklılık gösterir. Analizini yaptırdığımız aktif madde bir süre sonra laboratuvar ortamında tespit edilemeyebilir ama bu, tamamen temizlendiğini göstermez. Organik ürünler ppm dediğimiz “milyonda 1 parçacık” veya mg/kg düzeyinde ölçüm yapan akredite (ISO 17025) laboratuvarlarda analize tabi tutulsa da, önemli olan kontrolörün araziye doğru zamanda gitmesi, bölgenin koşullarına hakim olması, hangi zararlının hangi dönemde zarar verdiğini bilmesi, bölgedeki bitki hastalıklarını ve ilaçlama dönemlerini sorması, komşu arazilerle karşılaştırmalı gözlem yapması, faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirmesidir.

   Analizi yapılan kimyasalların etkinliklerinin düşmesi nedeniyle organik tarımda, doğru zamanlama ve yaprak analizlerinin yapılmasına önem verilir. Deneyimler gösteriyor ki, aynı tarlada, aynı üründen farklı zamanlarda alınan yaprak örneklerinde kalıntı çıkarken, tezgâhtaki sebze ya da meyveden alınan numuneden aynı zirai ilaç kalıntısı çıkmayabiliyor.


   Kaynak: National Geographic