Avrupa Gıdalardaki Pestisit Kalıntılarını Nasıl Gözlemliyor ?

17.09.2020

EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) İzlanda ve Norveç ‘in dahil olduğu tüm Avrupa Birliği üyesi devletlerinden alınan bilgilerin gözlenmesine dayanarak gıdalardaki pestisit kalıntıları hakkında yıllık bir rapor yayınlamaktadır. Rapor, AB genelinde gıdalarda bulunan pestisit kalıntılarına genel bir bakışın yanı sıra, tüketicilerin beslenme yoluyla maruz kaldıkları kalıntıları da değerlendirmektedir.

Ayrıca EFSA komisyona üye devletler tarafından sunulan hayvanlardan toplanmış verilere dayanarak gıdalardaki veteriner ilaç kalıntıları hakkında yıllık bir raporun hazırlanmasında Avrupa Komisyonu'nu desteklemektedir. [1]

Avrupa Gıdalardaki Pestisit (Tarım İlacı) Kalıntılarını Nasıl Gözlemliyor? 

•    Pestisitler (Tarım İlaçları) Neden Kullanılır?
Ekinlerin böcek ve hastalıklarla zarar görmesinden, tahribe uğramasından korumak ve ürün verimliliğinin sürdürülmesi için.

•    Pestisit Kalıntıları Nelerdir?
Bu kalıntılar pestisitlerin kullanımı sonucu hasat sonrası meyve, sebze ve tahıllarda kalan ölçülebilir miktarda kimyasallardır.

Gıdalardaki Pestisit Seviyelerinin Güvenli Olduğundan Emin Olmak

EFSA pestisitlerin nasıl güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belirlemek için bağımsız risk değerlendirmeleri uygular.
Avrupa birliği düzeyinde pestisit kullanımı minimum miktarda sınırlandırılarak pestisitlerin görevlerini verimli bir şekilde yapmasına izin verirken gıdanın tüketim güvenliliğini garanti etmektedir.
EFSA nın tavsiyesine göre, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler gıdalardaki kalıntılar için yasal limitler belirler ve pestisitleri onaylar. Buna örnek Maximum kalıntı seviyesi olarak bilinen (MRLs) söylenebilir.

Pestisit Kalıntıları İçin Avrupa Çapında İş Birliği

1-    Üye devletler, izlanda ve Norveç 75,000 den fazla gıda örneğini analiz eder ve EFSA ya gönderir.
2-    EFSA verileri analiz eder ve yasal limitlerle kalıntı seviyeleri içeren örneklerin yüzdeliklerini detaylandırarak yıllık bir rapor yayınlar. Avrupa birliği karar mercileri bu verileri gelecek için bir temel olarak kullanır. Faaliyetlerin izlenmesi, MRL kurulması gibi.
3-    Süren gözlemler sonucunda güvenlik standartlarında başarısız olan pestisitlerin büyük bir kısmının Avrupa marketlerinden çıkarılmasına öncülük eder.

2018 De Uygulanmış Pestisit Kalıntı Analizi Ulusal Raporu Özeti

AB mevzuatına göre (Madde 32, 396/2005 sayılı (AT) Yönetmeliği) EFSA, Avrupa pazarındaki gıdalardaki pestisit kalıntı düzeylerini analiz eden yıllık bir rapor sunar. Analiz, AB Üye Devletleri, İzlanda ve Norveç tarafından gerçekleştirilen resmi ulusal kontrol faaliyetlerinden elde edilen verilere dayanmaktadır ve bir rastgele örnekleme stratejisi kullanan AB koordineli kontrol programından elde edilen bir veri alt kümesini içermektedir. 2018 için, analiz edilen toplam 91.015 örneğin % 95.5'i maksimum kalıntı seviyesinin (MRL) altına düştü ,% 4.5'i bu seviyeyi aştı; bunların% 2.7'si uyumlu değildi, yani ölçüm belirsizliği göz önünde tutulup MRL'yi aşan örneklerdir. AB koordineli kontrol programının bir parçası olarak analiz edilen 11,679 örneğin alt kümesi için,% 1,4’ü MRL'yi aşmış ve % 0,9’ u uyumlu değildir. Üzüm ve dolmalık biber, MRL'leri en sık aşan gıda ürünleri arasındaydı. Tüketici sağlığı üzerindeki keskinlik ve devamlılık riskini değerlendirmek için, pestisit kalıntılarına beslenme yoluyla maruz kalma, sağlığa dayalı öncü değerler ile tahmin edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bulgular, analiz edilen gıda ürünleri için değerlendirilen seviyelerin tüketici sağlığı için endişe yaratma olasılığının düşük olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Avrupa kontrol sistemlerinin (örneğin izlenebilirliği optimize etme) verimliliğini arttırmak, dolayısı ile tüketici korunmasını uzun dönemde yüksek bir seviyede garanti eden bir dizi öneri tasarlanmıştır.[3]

Kaynaklar :
[1]^^https://www.efsa.europa.eu/en/data/chemical-residues-data
[2]^^https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/interactive_tools/efsapesticides11.png
[3]^^https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6057

Çeviren: Esma Nur KAVRUT