Aralık Ayı Tarım Takvimi

05.12.2022

Marmara Bölgesi:

 • Yeni kurulacak bahçeler için şimdiden kurulum düzenleme işlemlerine başlanmalıdır. ​

 • Sahil kesimlerinde kış ilaçlamasına ay sonunda başlanmalıdır.

 • Sebzede hasada devam edilmelidir. Yazlık sebze fideliklerinin yerleri hazırlanmalıdır.

 • Gerektiği durumda çiftlik gübresi ve fosforlu gübreler verilebilir.

 • Serada yetiştiricilik için toprak hazrılama ve sera onarımı gibi hazırlıklara başlanmalıdır.

 • Örtü altı yetiştiricliğinde bakım işlerine, sulamaya, çapalama ve boğaz doldurma işlemlerine devam edilmelidir.

 • Taze soğan ekimlerine başlanmalıdır.

 • Fasulye ve bamya zararlısı olan pirecik zararlısı ile tekniğine uygun olarak mücadele edilmelidir.

 • Kışlık hububat ekimleri tamamlanmış olmalıdır.

 • Bakla ekimine başlanmalıdır.

 • Pancar sökümü işlemi tamamlanmalıdır. Pancar yerlerinde hububat ekilmek üzere hazırlık yapılmalıdır.

 • Tarla faresine karşı kontroller gerçekleştirilmelidir.

 • Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı uygulaması yapılmalıdır.

 • Bağlarda ve meyve bahçelerinde kış dinlenmesine girildiği için herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Sadece bağda kış budaması yapılmalıdır. Toprak tavlı olduğundan dolayı sürüm ve çiftlik gübresi uygulaması da yapılmalıdır.

 • Serada yetişen sebzelerin hasat,ambalajlama ve değerlendirme işlemleri yapılmalıdır.

Ege Bölgesi:

 • Hava durumuna bağlı olarak toprak sürümlerine devam edilmelidir. 

 • Tarım aletleri dezenfekte edilerek muhafaza edilmelidir.

 • Tohum ve ambar zararlıları ürün kaybı açısından tehlike oluşturması sebebi ile tekniğine uygun olarak bu zararlılarla mücadele edilmelidir. Ambarlar dezenfekte edilmelidir.

 • Seralarda yetiştirilen kıvırıcıkların hasadına başlanmalıdır. 

 • Meyve bahçelerinde budama yapılmalıdır.

 • Zeytinde teras onarımına devam edilmelidir. Toprak işleme uygulması tamamlanmalıdır.

 • Zeytin hasadına başlanmalıdır.

 • Bahar ekimleri için şimdiden toprak sürülmelidir.

 • Kışlık sebze hasatları bu ayın ortalarına kadar tamamlanmış olmalıdır.

 • Zabrus ve tarla farelerine karşı kontroller sağlanmalıdır.

 • Yabancı ot kontrolleri sağlanmalıdır.

 • Bağlarda ve meyve bahçelerinde kış dinlenmesine girildiği için herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Sadece bağda kış budaması yapılmalıdır. 

Akdeniz Bölgesi:

 • Ay sonuna doğru patates dikimlerine başlanmalıdır.

 • Lahana, havuç, turp, ıspanak, pırasa, marul gibi kışlık sebzelerin hasadına devam edilmelidir.

 • Serada fidelikler hazırlanmalıdır. Yazlık çeşitlerin tohum ekimleri gerçekleştirilmelidir.

 • Zeytin, bağ ve meyve türlerinde zararlı etmenlerin takip edilmesi önemlidir. Etmenler takip edilmeli ve zararlarına karşı mücadele edilmelidir.

 • Bağda kış budaması yapılmalıdır.

 • Gübreleme iklim ve türe özgü analiz gibi parametreler göz önünde bulunarak yapılmalıdır.

 • Ay sonuna kadar tahıllar ekilmiş olmalıdır. Mümkün olduğu takdirde tarlalarda ikileme ve sürüm işlemi tavsiye edilir.

 • Baklagil için tarla alanları hazırlanmalıdır.

Turunçgilde: 

 • Kış ilaçlaması için hazırlık yapılmalıdır. 

 • Dökülen meyveler mutlaka toplanıp bahçe dışına çıkarılmalıdır. 

 • Fare gibi kemirgenlerle mücadele edilmelidir.

 • Limonda Phytophtora citrophtpora hastalık etmeninin neden olduğu gövde ve dalda zamklanmalara karşı kontroller gerçekleştirilmeli ve gereken mücadele yapılmalıdır.

Karadeniz Bölgesi: 

 • Hububat ekimleri tamamlanmalıdır.

 • Mısır, çeltik,nohut ve fasulyede kurutma ve muhafaza işlemlerine devam edilmelidir.

 • Meyve bahçesi tesis edilecekse şimdiden alanda derin sürüm yapılmalıdır.

 • Meyve bahçelerinde sonbahar gübresi uygulanmalıdır.

 • Şeftali ağaçları budanmaya başlanmalıdır.

 • Ekilemeyen kışlık hububat ekimleri bu ayın ilk yarısında tamamlanabilmektedir.

 • Tarla faresi ve yabani domuz mücadelesine devam edilmelidir.

 • Çeltikte harmanlama yapılmalıdır.

 • Bahar ekimleri için toprak sürülmeli ve hazırlanmalıdır.

 • Tütün depoları ambar zararlılarına karşı ilaçlanmalıdır.

 • Çay bahçelerinde budama işlemleri tamamlanmalıdır.

 • Zeytin hasadı bitirilmelidir.

 • Hava koşulları uygunsa sert çekirdekli meyve ağaçlarında budama yapılabilmektedir.

 • Kışlık sebze hasatları bu ayın ortalarna kadar tamamlanmış olmalıdır.

 • Cevizde fidan dikimine hava koşulları göz önünde bulundurularak başlanmalıdır.

Fındıkta: 

 • Budama kök sürügünlüğü temizliğine devam edilmelidir.

 • Hastalıklı yaşlı dallar ayıklanmalıdır.

 • Dalkıran zararı görülen dallar hastalığın tekrar görülmesini engellemek amacıyla yakılarak yok edilmelidir

 • Gerektiği durumda göztaşı ve kalsiyum polisülfür uygulaması yapılabilmektedir.

 İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

 • Toprakta derin kış sürümü yapılmalıdır.

 • Ağaçlarda soğuk olmayan günlerde kuru dallar ayıklanmalıdır.

 • Bağ tesisi kurulacak yerlere kirizma işlemi yapılmalı ve dikim çukurları açılmalıdır. Bölge ılıman ise hava koşullarının elverişli olduğu bir günde açılan bu çukurlara şimdiden asma dikimi yapılabilir.

 • Bağlarda budanma işleminden sonra phoma hastalığına karşı tedbirler alınıp mücadele edilmelidir.

 • Bağlarda sonbahar mevsiminde çiftlik gübresi verilmeyen yerlerde çiftlik gübresi verilmelidir.

 • Yapraklar döküldükten sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı uygulaması yapılmalıdır.

 • Bakla ekimi yapılacak tarlalarda toprak hazırlığı ve ekim yapılmalıdır.

 • Nohut, mercimek ve fasulye ekimi yapılacak yerlerde toprak sürülmelidir.

 • Bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılmalıdır.

 • Bu ayın ortalarına kadar kışlık sebze hasadı tamamlanmış olunmalıdır.

 • Tarlalarda yabancı ot kontrolleri gerçekleştirilip gereken tedbirler alınmalıdır.

 • Meyveler kış dinlenmesine girdiği için herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

 • Antep fıstığında:

​- Yanmış çiftlik gübresi ve fosforlu gübre verilmelidir.

- Toprak tavına ve durumuna toprak işlenmelidir.

- Ağaçlara aşılama işlemi ve şekil budaması yapılmalıdır.

 • Bağda kış budaması yapılmalıdır. Toprak tavlı olduğu için gerektiği durumda sürüm ve çiftlik gübresi uygulanmalıdır. 

 • ​Bakla ekimine başlanmalıdır.

 • ​Kışlık hububat ekimleri tamamlanmalıdır.

 • Hava koşullarının uygun olduğu durumda çilek dikiminde geç kalındıysa dikime devam edilebilmektedir. Çilek çapasına devam edilmelidir.

 • Kışlık sebzelerin hasadına devam edilmelidir.

 • Toprak tavı uygunsa yazlık sebze dikilecek tarlalarda derin sürümü yapılmalıdır. İhtiyaç halinde çiftlik gübresi ve fosforlu gübreler verilebilmektedir.

 • Taze soğan ekimi yapılmalıdır.

 • Koruma amaçlı fungisit uygulaması yapılmalıdır.

 • Fasulye ve bamyada görülen bir zararlı türü olan pirecik ile mücadele edilmelidir.

 • Zeytin de hasada başlanmalıdır. Toprak işleme uygulaması tamamlanmalıdır.

 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Bölgedeki iklim koşulları sebebi ile yapılacak uygulamalar sınırlı olup aşağıda hava şartları uygun olursa yapılabilecek uygulamalardan bahsedilmiştir.

 • Hububat alanlarında tarla faresi mücadelesi yapılmalıdır.

 • Meyve bahçelerinde çiftlik gübresi, derin toprak işleme gibi işlemler gerçekleştirilmelidir.

 • Bölge iklim koşulları göz önünde bulundurularak, koşullar uygunsa güzlük bağ ve meyve fidanı dikimi yapılmalıdır.

 • Kışlık sebzelerde hasat yapılmalıdır.

 • Sebzecilik ve meyvecilik faaliyetlerinde bu ay hava şartları dolayısıyla herhangi bir işlem gerçekleşmemektedir. Fakat şartların uygun olduğu durumda toprak işleme hazırlama gibi uygulamalar yapılabilmektedir.

 • Bağda  yaprakların sararıp düşmeye başlaması durumlarda aralama yapılmalıdır. Aralama budalama uygulamasından önceki ilk aşamadır. Bu uygulama ile, asma üzerinde oduna kaçan ve uzayan dallar kesilir.Asıl budama ilemi ise  daha sonraya bırakılır. Bu işlem sayesinde asmanın daha geç uyanarak ilkbahardaki  tehlikeli donlarını atlatmış olacaktır. 

 • Asma bağı eğer don tehlikesi olmayan bir bölgede ise aralama ve budama işlemi aynı anda yapılabilmektedir.

 • Koşullar uygun ise kış budaması yapılmalıdır.

Yazar: Ayşe ORHAN

KAYNAKÇA:

https://istanbul.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=30

https://kocaeli.tarimorman.gov.tr/Menu/16/Tarim-Takvimi

https://yalova.tarimorman.gov.tr/Menu/29/Yalova-Tarim-Takvimi

https://denizli.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=41

https://mugla.tarimorman.gov.tr/Menu/84/Tarim-Takvimi

https://adana.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=72

https://isparta.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=70

https://kahramanmaras.tarimorman.gov.tr/Menu/27/Tarim-Takvimi

https://www.giresunziraatodasi.org.tr/findigin-tarim-takvimi

https://samsun.tarimorman.gov.tr/Link/7/Tarim-Takvimi

https://artvin.tarimorman.gov.tr/Menu/24/Tarim-Takvimi-Artvin

https://bartin.tarimorman.gov.tr/Menu/47/Tarim-Takvimi

https://bolu.tarimorman.gov.tr/Menu/40/Tarim-Takvimi

https://cankiri.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=24

https://corum.tarimorman.gov.tr/Menu/34/Tarim-Takvimi

https://kirikkale.tarimorman.gov.tr/Menu/19/Tarim-Takvimi

https://aksaray.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Arsiv.aspx?Liste=Duyuru https://aksaray.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimTakvimi.pdf)

https://nigde.tarimorman.gov.tr/Link/7/Tarim-Takvimi

https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/GAZ%C4%B0ANTEP-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/D%C4%B0YARBAKIR-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/%C5%9E.URFA-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/BATMAN-S%C4%B0%C4%B0RT-TAR.TAK_..pdf

https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/ADIYAMAN-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/S%C4%B0%C4%B0RT-TARIM-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf

https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/Mardin-%C4%B0li-Tar%C4%B1m-Takvimi-11.01.2013.pdf

https://kilis.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=62

https://bingol.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=11

https://mus.tarimorman.gov.tr/Menu/14/Tarim-Takvimi

https://sirnak.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=15