Amerika'da Gıda Zehirlenmesi ile Karşılaşıldığında Neler Oluyor ?

25.12.2019

Patojen Mikroorganizmalar Gözetim Aracı- CDC 

Mikroorganizmalar ve bunların aktiviteleri, Dünya'daki hemen hemen tüm süreçler için hayati öneme sahiptir ve hayatımızın her alanını etkilemektedirler.
Gıda zehirlenmesi zararlı mikroorganizmalarla veya bunların oluşturduğu toksinlerle bulaşık gıda maddelerinin tüketimi sonucu ortaya çıkan hastalıklardır.

CDC belirli patojenlere ilişkin verileri görüntülemek için oluşturduğu online bir program bulunmaktadır. Geçmiş tüm verileri, hangi mikroorganizmanın hangi yıl daha aktif olduğunu şu sayfadaki grafiklerden inceleyebilirsiniz: FoodNetFast. Bu program ile, Amerika Birleşik Devletleri nufüsunun yaklaşık %15’ ini kapsayan Gıda kaynaklı hastalıkları özel aramalar oluşturarak veya verileri indirerek de elde edebilirsiniz.

Bu verilerin nasıl elde edildiğine baktığımızda ise aşağıdaki yöntemlerin kullanıldığını görmekteyiz :

Gıda kaynaklı bir hastalık salgını tespit edildiğinde, halk sağlığı ve düzenleyici yetkililer, neyin neden olduğunu bulmak için mümkün olduğunca çok bilgi toplamak için hızlı bir şekilde çalışırlar, böylece daha fazla insanın hastalanmasını önlemek için adım atılmış olunur. Bu soruşturma sırasında, sağlık görevlileri 3 tür veri toplar ; 

•    Epidemiyolojik
•    Geri İzleme
•    Gıda ve Çevre Testi

Sağlık görevlileri, salgının olası kaynağını bulmaya çalışmak için tüm bu tür verileri birlikte değerlendirir. Bu veri inceleme sonrasında, hastalığı kontamine olmuş bir yiyeceğe bağlayan açık ve inandırıcı bilgiler olduğunda halkı uyarmak için harekete geçer.

Epidemiyolojik Veriler : Hastalıkların coğrafi dağılımındaki desenler, insanların hastalandığı zaman dilimleri ve aynı mikrobu içeren geçmiş salgınların araştırmaları yer alır.
Aynı restoranda yemek yiyen, aynı markette alışveriş yapan veya örneğin aynı etkinliğe katılan insanlardan hasta kümeleri oluşturulur.

Geri İzleme Verileri: Dağıtım zincirinde, hasta insanların yemek yediği veya alışveriş yaptığı restoranlardan ve mağazalardan toplanan kayıtların gözden geçirilmesiyle tanımlanan ortak bir kontaminasyon noktasının incelenmesidir.
Gıda güvenliği tesislerini tanımlayan gıda üretim tesislerinde, çiftliklerde ve restoranlarda çevresel değerlendirme bulguları incelenir.

Gıda ve Çevresel Test Verileri: Hasta bir kişinin evinden, perakende satış yerinden veya gıda üretim ortamından toplanan bir gıda maddesinde bulunan hastalığa neden olan mikropların analiz edilmesidir.

Sağlık görevlileri her salgını çözemez. Bazen salgınlar, olası kaynağı tanımlamak için yeterli bilgi toplanmadan önce sona erebilmektedir.


Kaynak : 

https://wwwn.cdc.gov/foodnetfast/?deliveryName=USCDC_485_DM15504 

www.atgidalab.com