Ağustos Ayı Tarım Takvimi

30.07.2022

Marmara Bölgesi:

 • Meyve yetiştiriciliği için temmuz ayında yapılmaya başlanmış olan durgun göz aşısı yapımı sürdürülmeli, daha önce yapılan sürgün aşılarından süren sürgünlerin rüzgardan kırılmaması için bağlama işlemi yapılmalıdır.
 • Erik, şeftali, elma ve armutların hasadı yapılmalıdır.
 • Sulama,i hava durumuna göre yapılmalıdır. Eğer kuraklık söz konusuysa sulama yapılması gerekmektedir.
 • Bağcılık faaliyetlerinde erkenci çeşitlerin üzüm hasadına başlanmalıdır. Bu ay, salkım güvesi zararlısına dikkat edilmelidir.
 • Bağda, yaprak alma işlemi yapılmalıdır.
 • Sebzecilikte yazlık ürünlerin hasadına devam edilmelidir. 
 • Zararlılarda kırmızı örümceğe dikkat edilmelidir. Bu zararlı ağustos ayında çoğalmaktadır. Kavun, karpuz, kabak, salatalık, semizotu, ve patlıcanda görülür. Özellikle patlıcanda zarar yapmaktadır. Bu zararlı ile mücadele ederken sistemik bünyeli ilaçlardan uzak durulmalıdır. Çünkü, bu tip ilaçlarda sebzede birikmesi söz konusu olduğundan insan sağlığı için tehlike arz etmektedir.
 • Kış için havuç, taze soğan ve turp ekimi yapılabilir.
 • Mercimek ve nohut yerleri sürülmelidir. Ayrıca, hasat sonu sürümleri de yapılmalıdır.
 • Pancarda hav durumuna göre sulama ya da erken sökülme yapılmalıdır.
 • Çeltik için sulamaya devam edilmelidir.

Ege Bölgesi:

 • Sebze ve diğer tarımsal ürünlerde çapa, sulama, uç alma gibi bakım işlerine bu ay da devam edilmelidir.  
 • Ağustos ayının ortalarına doğru silaj mısır hasadına başlanmalıdır.
 • Sebze ve meyve hasadına ay boyunca devam edilmelidir.
 • Anız bozumuna devam edilmelidir.
 • Sonbahar ekimleri yapılmalıdır.
 • Her türlü hastalık ve zararlıya karşı mekanik ve kültürel önlemler alınmalıdır. Hububat ve diğer tarla ürünleri hasadına devam edilmelidir.
 • Ayçiçeği çeşitlerinde erkenci olan ya da erken ekilen çeşitlerde hasada başlanmalıdır.
 • Meyve bahçelerinde, durgun göz aşısı yapmaya başlanmalıdır.
 • Bağlarda erkenci sofralık çeşitlerin hasadına başlanmalıdır.
 • Zeytinde yabancı otlar varsa mutlaka temizlenmelidir. Gövdelere badana uygulaması yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesi:

 • Sebzecilikte domates, biber, patlıcan hasadına devam edilmelidir. Hasattan sonra derin sürüm yapılmalıdır. Bu, artıkların ortadan kalkması açısından önem arz eder.
 • Zararlı olarak toprak altı zararlıları, beyaz sinek, yaprak biti, kırmızı örümcek, sebzelerde yeşil kurt; hastalık olarak külleme, bostanlarda antraknoz, yalancı mildiyösü gibi hastalık ve zararlıların mücadelesi entegre bir şekilde yapılmalıdır.
 • Meyvelerde durgun göz aşısı yapılmalıdır.
 • Sulama işlerine devam edilmelidir.
 • Sebzecilik, bağcılık, meyvecilik ve zeytinde, erken fark edilebilmesi için zararlı etmenler sürekli olarak takip edilmelidir.
 • Erken ekilen mısırlar, ayın ortasından itibaren hasat edilmeye başlanmalıdır.
 • Diğer mısırlar için ise boğaz doldurma, ikinci ya da üçüncü sulama ve gübreleme yapılmalıdır. Zararlılardan mısır kurdu, koçan yurdu ve yeşil kurda dikkat edilmeli ve mücadele edilmelidir.
 • Turunçgillerde sulamaya devam edilmeli ve zararlılara dikkat edilmelidir.
 • Gövdeyi güneş zararından korumak için kireç badanası kullanmak veya kağıt sarmak gibi önlemler alınmalıdır.
 • Gövde ve dallarda oluşabilecek yosun ve liken oluşumuna karşı %1’lik bordo bulamacı kullanılmalıdır. Kuru dallar budanmalıdır.
 • Bağcılıkta toprak işlenmesine devam edilmelidir. Yüksek sistem bir bağ ise asma kolları tellerde yatırılmalıdır. Uç almaya devam edilmelidir.
 • Erkenci çeşitlerde üzüm hasadına başlanmalıdır. Bağ yeni kurulmuşsa yaz budamasına devam edilmelidir.
 • Hastalıklardan mildiyö ve küllemeye karşı önerilen ilaçlarla mücadele yapılmalıdır.

Karadeniz Bölgesi:

 • Sonbaharda yapılacak olan ekimler için bu ay toprak işlemesi yapılmalıdır.
 • Sulama, çapalama, uç alma gibi bakım işlerine devam edilmelidir. Aynı zamanda, her türlü hastalık ve zararlı ile mücadele sürdürülmelidir.
 • Ayın ortasından itibaren yem bitkileri hasadı yapılmalıdır.
 • Hasatlara ay boyunca devam edilmelidir.
 • Kivilerde ay sonunda yaz budaması yapılmalıdır.
 • Çay bahçelerinde ikinci kesim çay hasadı tamamlanmalıdır.
 • Ayın ortasına kadar durgun göz aşısına devam edilmelidir.
 • Meyvelerde kırmızı örümcek, elma iç kurdu, küllenme, yaprak bitleri, galeri güveleri ile bağlarda küllenme ve salkım güvesine karşı, yoğunluğun fazla olduğu durumda ilaçlı mücadele yapılmalıdır.
 • Fındık için sahil kesiminden itibaren fındık hasadına başlanmalıdır. Fındık harmanlama ve kurutma işlemleri yapılmalıdır.
 • Fındıkta amerikan beyaz kelebeği zararlısında ültürel mücadele amaçlı dallarda görülen ağ yumakları toplanarak imha edilmelidir. 
 • Fındık küllemesi için kimyasal mücadele yapılmalıdır.
 • Ay sonunda gerekirse bakteriyel yanıklığa karşı ilk ilaçlama yapılabilir.
 • Cevizde azotlu ve potasyumlu gübrelemeye devam edilmelidir. Daha önce yapılan sürgün aşılarından süren sürgünlerin rüzgardan kırılmaması amacıyla bağlama işleri yapılmalıdır.

İç Anadolu Bölgesi:

 • Anız bozumuna devam edilmelidir.
 • İkinci mahsuller ile sonbahar ekimleri yapılmalıdır.
 • Her türlü bakım işlemlerine devam edilmelidir. Sulama, çapalama gibi bakımlar ihmal edilmemelidir.
 • Hububatlarda ve tarla bitkilerinde hasat süreci devam etmelidir. Ürünler bu ay ambarlanır, ambalajlanır ve pazara sevk edilir.
 • Meyvecilikte sonbahar dikimleri için toprak hazırlanmalıdır.
 • Meyve bahçelerinde sulama, çapalama ve filiz kök temizliği yapılmalıdır.
 • Ağaçlara gübre şerbeti verilmelidir.
 • Sebze ekilecek yerler hazırlanmalıdır.
 • Sebze bahçelerinde uç alma, koltuk alma, çapalama gibi bakım işlemleri tamamlanmalıdır.
 • Aynı şekilde bağlarda da uç alma, yaprak toplama ve sulama gibi işlemler devam etmelidir.
 • Her türlü hastalık ve zararlının türüne göre mücadele yöntemleri belirlenmeli, önlem alınmalıdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Antepfıstığı:

 • Antepfıstığı tarımında ay sonunda hasatlara başlanmalıdır.
 • Sulamaya devam edilmelidir.
 • Derin kış sürümü yapılmalıdır.
 • Fidanlar için çukur açılmalıdır.
 • Kuru dallar ayıklanmalıdır.
 • Gübreleme (fosfor + potasyum) yapılmalıdır.
 • Yeni kurulacak bağlarda yabancı otlar olmamasına özen gösterilmeli, varsa yabancı otlar temizlenmelidir.
 • Bağda erkenci çeşitlerin hasadı yapılmalıdır.
 • Salkım güvesi olarak bilinen zararlı sumak halindeki salkımlarda, neferiye aşamasındaki küçücük üzüm salkımlarında zararlı olmaktadır. Zaten hasat durumu olduğu için kalıcı etkisi olmayan Hektavin 50 veya Hekthion 25 W.P. gibi ilaçlar bakanlık ve bayilere danışılarak kullanılabilir.
 • Arılar olgun danalerin içini boşaltarak zarara sebep olmaktadır. Bağ çevresinde, taş kovukları veya duvarlardaki deliklerde genelde arı petekleri bulunmaktadır. Bu bölgelere ilaç uygulamak ve delikleri sıvamak gerekebilir. Hasattan bir hafta evveline kadar, Hekthion W.P. kullanılabilir. Fakat öncesinde mutlaka bayiliklere ve bakanlıklara danışılmalıdır.
 • Mercimek ve nohut yerleri sürülmelidir.
 • Hasat sonu sürümleri yapılmalıdır.
 • Havaların kurak gitmesi durumunda sulama yapılmalıdır.
 • Kabak, kavun ve karpuz için telli böcek zararlısı; biber ve domateslerde yeşilkurt; ayrıca domateslerde mildiyö hastalığı mücadelesine devam edilmelidir.
 • Sebze hasadına devam edilmelidir.
 • Bitkilerin yeşil aksamın canlılığı için sulama yapılmalıdır. Sulama öncesi az olması kaydıyla azotlu gübre verilmelidir.
 • Lahana ve karnabahar sebzelerinin ekimi yapılmalıdır. Eğer, ekimi erken yapılmış ise şaşırtma işlemine başlanmalıdır.
 • Sarımsak tohumları toplanmalıdır. Toplanan tohumlar kuru yerlerde saklanmalıdır.
 • Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yeşilkurt, danaburnu gibi zararlı böceklerin yoğunluğuna ve zarar eşiğine göre mücadeleye devam edilmelidir.

Doğu Anadolu Bölgesi:

 • Yazlık sebzelerin hasadına devam edilmelidir.
 • Tarla bitkilerinin (mısır, patates, pancar, ayçiçeği, çeltik, kuru fasulye) bakım işleri devam edilmelidir. Ay sonuna doğru Silaj Mısır hasadına başlanmalıdır.
 • Tütünde hasada devam edilmelidir.
 • Buğday ve arpada harman işlemleri tamamlanmalıdır.
 • Bağcılıkta üzüm hasadına başlanmalıdır. Ayrıca, bağda uç alma işlemine devam edilmelidir.
 • Bağ yeni kurulmuşsa yaz budaması yapılmalıdır.
 • Biçilmiş olan otların kış için muhafazası yapılmaya başlanmalıdır.
 • Kışlık sebzelerin ekim-dikim gibi işlemleri devam etmelidir.
 • Sebzelerde sulama, çapalama gibi işlemler bu ay da devam edilmelidir.
 • Kavun ve karpuz yetiştirilen yerlerde telli böcek zararlısına dikkat edilmeli, zarar düzeyi ve yoğunluğuna göre kimyasal ve kültürel mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.
 • Domateste mildiyö hastalığı için önlem alınması gerekirken biberlerde ise yeşil kurt zararlısına dikkat edilmelidir.
 • Meyve yetiştirilen bölgelerde kuraklık durumuna göre sulama ve durgun göz aşısı uygulanmalıdır.

HazırlayanAyşe ORHAN

KAYNAKÇA

 • https://kocaeli.tarimorman.gov.tr/Menu/16/Tarim-Takvimi
 • https://amasya.tarimorman.gov.tr/Menu/58/Tarim-Takvimi
 • https://bolu.tarimorman.gov.tr/Menu/40/Tarim-Takvimi
 • https://denizli.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=35
 • https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/18990#description
 • https://adana.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=70
 • https://kirikkale.tarimorman.gov.tr/Menu/19/Tarim-Takvimi
 • https://yalova.tarimorman.gov.tr/Menu/29/Yalova-Tarim-Takvimi
 • https://mugla.tarimorman.gov.tr/Menu/84/Tarim-Takvimi
 • https://corum.tarimorman.gov.tr/Menu/34/Tarim-Takvimi
 • https://arastirma.tarimorman.gov.tr/findik/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=35
 • https://samsun.tarimorman.gov.tr/Link/7/Tarim-Takvimi
 • https://artvin.tarimorman.gov.tr/Menu/24/Tarim-Takvimi-Artvin
 • https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/1909
 • https://nigde.tarimorman.gov.tr/Link/7/Tarim-Takvimi
 • https://isparta.tarimorman.gov.tr/Link/10/Tarim-Takvimi
 • https://kayseri.tarimorman.gov.tr/Menu/36/Tarim-Takvimi
 • https://cankiri.tarimorman.gov.tr/Haber/254/Tarim-Takvimi
 • https://bingol.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=11
 • https://mus.tarimorman.gov.tr/Menu/14/Tarim-Takvimi
 • https://www.gapteyap.org/wp-content/uploads/2014/10/Mardin-%C4%B0li-Tar%C4%B1m-Takvimi-11.01.2013.pdf
 • https://sirnak.tarimorman.gov.tr/Menu/25/Tarim-Takvimi
 • https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/1889/Description
 • https://kilis.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=68