Verimli HACCP Ekibi Kimlerden Oluşmalıdır ?

08.07.2019

Verimli HACCP Ekibi Nasıl Kimlerden Oluşmalıdır ? 

Bir HACCP planı geliştirmedeki ilk görev, ürün ve sürece uygun özel bilgi ve uzmanlığa sahip bireylerden oluşan bir HACCP ekibi oluşturmaktır. HACCP planını geliştirmek ekibin sorumluluğundadır. Ekip çok disiplinli olmalı ve mühendislik, üretim, sağlık, kalite güvencesi ve gıda mikrobiyolojisi gibi alanlardaki bireyleri içermelidir. HACCP ekibinin, ürün ve süreçle ilişkili potansiyel biyolojik, kimyasal ve / veya fiziksel tehlikeler konusunda bilgili olan dış uzmanlardan yardım alması gerekebilir. Ancak, tamamen dış kaynaklar tarafından geliştirilen bir plan hatalı olabilir, eksik olabilir ve yerel düzeyde desteksiz olabilir. 

Tehlike analizi için gerekli bilgilerin teknik niteliği nedeniyle, gıda işleminde bilgi sahibi olan uzmanların, tehlike analizi ve HACCP planına katılması veya doğrulanması gerektiği tavsiye edilir. Bu tür bireylerin doğru şekilde yapabilecekleri aşağıdaki bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekir:  

  • Tehlike analizi yapmak;  

  • Potansiyel tehlikeleri belirlemek; 

  • Kontrol edilmesi gereken tehlikeleri belirlemek;  

  • İzleme ve doğrulama için kontroller, kritik sınırlar ve prosedürler önermek;  

  • Bir sapma meydana geldiğinde uygun düzeltici eylemleri önermek;  

  • Önemli bilgiler bilinmiyorsa HACCP planına ilişkin araştırmalar önermek 

  • HACCP planını doğrulamak. 

 

Kaynak: FDA