Ticari Öneme Sahip Yağlar

05.06.2017

   Ticari Öneme Sahip Yağlar

   Ticari Yağların Kaynakları:

   Yemeklik yağlar, bitkisel ve hayvansal kaynaklı olmak üzere 2 gruba ayrılır.

   1. Bitkisel Yağ Kaynakları:

   Dünyada yaklaşık 250.000 bitki türü olduğu saptanmıştır. Bunlardan 4500 adedinin yağları incelenmiş, incelenen türlerden ancak 100 kadarının ticari açıdan önemli olduğu ve sağlıklı beslenmede kullanılabileceği bulunmuştur. Bunlarında sadece 22 tanesinin dünyada ticari olarak geniş bir alanda üretimi yapılmaktadır. Bugün dünyada elde edilen yağın % 95 i, 12 bitki türünden elde edilmektedir. Ülkemizde tropik yağlı bitkiler (hindistan cevizi, palm çekirdeği yağı vb.) bütün yağlık bitkiler yetişmektedir.
   Bitkisel yağ kaynakları 2' ye ayrılır:
   •    Yağlı tohumlardan elde edilen yağlar: Ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, aspir, soya fasulyesi gb. tohumlardan elde edilen yağlar bu gruba girer.
   •    Yağlı meyvelerden elde edilen yağlar: Zeytin, badem, fındık, palm meyvesi, hindistan cevizi, ceviz, avakado gb. meyvelerden elde edilen yağlar bu gruptadır.

   2. Hayvansal Yağ Kaynakları:

   Bugüne kadar 1500 kara ve deniz hayvanın yağı incelenmiştir.

   Hayvansal yağ kaynakları 3 grupta toplanabilir:
   •    Kara hayvanlarının iç yağları (Çöz yağları): Kuyruk yağları. Özellikle koyun, sığır, domuz gb. hayvanlardan elde edilen yağlar.
   •    Deniz hayvanlarından elde edilen yağlar: Çeşitli balıklardan elde edilen yağlar
   •    Kara hayvanlarının sütünden elde edilen yağlar: Koyun, keçi, gb. hayvanların sütünden elde edilen tereyağlar

   Ülkemiz yağ bitkileri yetiştirilmesi bakımından oldukça şanslı bir durumdadır. Kakao, hindistan cevizi ve yağ palmiyesi gb. tropik bitkiler dışında, hemen hemen bütün yağ bitkileri yetişir.

   Ülkemizde en önemli yağ ham maddeleri zeytin, ayçiçeği ve çiğit (pamuk tohumu) dur. Ayçiçek yağı yılda ortalama 310.000 ton, zeytinyağı yılda ortalama 120.000 ton üretilmektedir.

   Her yıl yaklaşık 200.000- 250.000 ton ham yağ ithal edilip, işleyerek yurt ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır.

   Ülkemizde tarımı yapılan fakat ikinci derecede önemli yağ ham maddeleri ise; soya, yer fıstığı, susam, haşhaş, kolza, keten, kenevir, aspir ve hint yağıdır.

Kaynak: Yemeklik Yağ Teknolojisi- Fikri Başoğlu