Şekerin Bilinmeyen Yüzü

25.02.2018

     Şeker ve Arkasındaki Bilinmedik Gerçekler

   Gerçekten de insan hayatını tatlandırıyor mu ? Yoksa tatlı olan hayatımızı karartıyor mu? İnsan ,hayatını devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerjiyi  tükettiği gıdalarda ki karbonhidrat, protein ve yağdan karşılar. Tükettiğimiz şeker bir karbonhidrattır ve insan beslenmesinde önemli bir yeri vardır. Tabii bu istediğiniz kadar tüketebilirsiniz anlamına gelmez. Bugün tükettiğimiz endüstriyel olsun ya da olmasın bir çok gıda da şeker türevleri (sakkaroz, fruktoz, glukoz v.s.) mevcuttur. Aşırı tüketimi elbette vücudumuzun değişik bölgelerinde olumsuz etkiler yapacak buda vücut sağlığımızın bozulmasına sebep olacaktır.

    İnsanlar yüzyıllardır meyvelerin gerek kendisinden gerekse işlem görmüş (kurutma, suyunu sıkma, pekmez vs) ürünlerinden beslenmelerinde etkin bir şekilde faydalanmışlardır. Hintliler şeker kamışını sıkarak suyunu tüketmişler aynı zamanda sıktıkları suyu konsantre hale getirerek uzun vade de tüketilmesine olanak sağlamışlardır.Ve günümüzde tüketilen endüstriyel şekerin temelini bundan binlerce yıl önce atmışlardır.Şeker kamışı İslamın yayılması sırasında Müslümanlar tarafından Avrupa’ya,buradan da kaşifler tarafından Amerika’ya taşınmıştır. Endüstriyel üretimi başlayınca Avrupa, kıtanın ikliminden dolayı şeker kamışı üretemeyip Amerika’ nın gerisin de kalmıştır.Bu durum Avrupayı ham madde arayışı içerisine sokmuş neticesinde şeker pancarından da şeker üretilebileceğini görmüşlerdir. Bu gelişmeler ile şeker endüstrisi hızla büyümüş ve insan beslenmesinde şeker önemli bir yer almıştır.
    Ülkemizde endüstriyel anlamda üretilen şeker, pancardan(sakkaroz) ve mısırdan (glukoz, fruktoz,maltoz v.s.) üretilmektedir. Malesef bu konuda çokça bilgi kirliliği bulunmaktadır. Glukoz-fruktoz şurupları zararlı gösterilir iken sakkaroz (halk dilinde şeker; kristalize toz şeker) çok masum gösteriliyor .Oysa ki sakkaroz bir mol glukoz ve bir mol fruktozun bileşiminden meydana gelir. Ve insan sağlığına zarar konuşulduğu zaman hiçbiri masum gösterilemez.
     Bu tartışmalar yapılır iken sakkarozun üretiminde kullanılan pancardan dem vurarak çiftçinin mağduriyeti konu ediliyor. Fakat unutturulan bir gerçek ise glukoz-fruktoz şuruplarının üretiminde kullanılan mısırın da çiftçi tarafından üretilmesidir. Bu bilgi kirliliği sürekli sıcak tutularak insanların hafızasında yer etmesi sağlanmaktadır. Şeker kamışının üretimi için Türkiye’ nin de iklimi uygun değildir. Bu yüzden şeker üretiminde şeker pancarı kullanılmaktadır. Şeker pancarı suyu çok seven bir bitkidir ve ülkemizde ekimi şeker fabrikalarının yoğun olduğu iç bölgelerde yapılmaktadır.Fakat bu bölgelerin bir kısmı su kaynakları bakımında zengin değildir. Bunun en iyi örneği Konya Ovası’ dır.Şeker pancarının sulamasında kullanılan suların bir kısmı yer altı sularından karşılandığından toprak çöküntüleri olup obruklar oluşmaktadır. Bu da doğayı tahrip etmektedir.