Organik Ürünlerin Pazarlanmasıyla İlgili Temel Kurallar Nelerdir ?

Beyza KOZLUCA | 30.06.2018

   Organik Ürünlerin Pazarlanmasıyla İlgili Temel Kurallar Nelerdir ?

   İşlenmemiş taze sebze ve meyve gibi ürünlere toptan ürün sertifikası veriliyor. Her bir satışta, satış miktarı ürün sertifikasının suretine üretici tarafından not düşülüyor ve imza altına alınıyor. Böylece üreticinin satış miktarlarını kayıt altına alması sağlanıyor. İşlenmiş ürünlerde de ürün sertifikası düzenleniyor. Bu tür ürünler el değiştirdiğinde yeni bir işleme tabi tutulmuyorsa ve etiket bilgileri değişmiyorsa yeniden sertifika düzenlenmiyor. Üretici, ürün sertifikasının onaylı fotokopisi üzerine faturanın numarasını yazıyor. Satış miktarları KSK’ya bildiriliyor ve stok takibini KSK yapıyor.

   Organik ürün pazarlayan satış noktaları bu ürünlerle organik olmayan ürünleri bir arada aynı bölümde/rafta pazarlayamaz. Pazarlama noktalarında organik ürünler ve konvansiyonel ürünlerin tüketiciyi yanıltmayacak biçimde farklı bölümlerde/raflarda ayrı olarak satılması gerekiyor.

   Organik semt pazarlarında da organik ürün sertifikası olmayan ürünlerin satışı yasak. Belediyelerce organik pazar ilan edilmiş semt pazarlarında iyi tarım ürünleri ve konvansiyonel ürünler satılamıyor.


   Pazarlamada bir fiyat politikası var mı ?
   Perakende zincirler ve organik ürün satan dükkanların kendilerine göre bir fiyat politikası bulunuyor. Bazıları tüketiciye ürünleri yüksek fiyattan satarken, kimileri müşteri kazanmak için fiyatlarını düşük tutmaya çalışıyor. Hatta bazı ürünlerden kazanç sağlamamayı bile göze alabiliyorlar.Buğday Derneği ortaklığındaki %100 Ekolojik Pazarlarda, açıldığı 2006 yılından beri üretici ile tüketici arasında bir köprü oluşturmak ve fiyatlara bir denge getirmek amacıyla gıda piyasası takip ediliyor, buradan edinilen bilgiler üreticilerle paylaşılıyor ve öneri yapılıyor. Hem piyasayı izleyen, hem de üretim maliyetlerini bilen bir kurumun sektör gelişene kadar piyasayı takip edemeyen üreticilere öneride bulunması ve maliyetlerin kaynağını bilmeyen tüketiciye bunların nedenini anlatması, tüketiciyi bilgilendirmek ve üreticiyi
desteklemek açısından önemli. Serbest piyasa kuralları gereği fiyatlara müdahale edilemese de, hem üreticiyi, hem esnafı, hem de tüketiciyi mağdur etmemek için fiyatlarda denge sağlanmaya çalışılıyor. 

   Online Alışveriş Sayfamız için Tıklayınız.