Organik Ürünlerin İşlenmesinde Nasıl Farklar Var?

Beyza KOZLUCA | 29.06.2018

   Organik Ürünlerin İşlenmesinde Organik Olmayanlara Göre Nasıl Farklar Var?

   Organik bir gıda işlenirken içerisinde kullanılan tarımsal kökenli ürün veya türevlerinin en az yüzde 95’inin organik sertifikalı olması gerekiyor. Tuz ve su hesaba katılmıyor. Organik bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesinde GDO’lu maddeler kullanılması yasak. Ayrıca, kimyasal yolla sentezlenen veya izole edilen sentetik aroma, doğala özdeş aroma, sentetik boya ve sentetik vitaminlerin kullanımına izin verilmiyor. Gıdanın işlenmesinde yaygın olarak

   300’ e yakın katkı maddesi kullanılıyor. Organik üretimde ise kullanımına izin verilen katkı maddesi sayısı 47. Örneğin, peynir yapımında bitkisel karbonlar ve bazı asitler, ot ve baharatlarda topaklanmayı önleyici silikon dioksit, çözücü olarak etanol vb...Organik üründe, raf ömrünü uzatmak için kullanılan iyonize radyasyona da izin yok. İyonize radyasyon, gıda içindeki organizmaları yok etmek için kullanılıyor,ama bunu yaparken canlı hücrelerin DNA' larına zarar veriyor. Sebze ve meyveyi kurutma yöntemiyle ilgili farklar da söz konusu. Örneğin konvansiyonel incirin kurtlanmaması içi metil bromid veya fos toksinler kullanılıyor. Organik üründeyse, incir, eksi 35 derecede şoklanıyor sonra artı 4 derecede depolanıyor.

   Veya basınçlı azot veren makinelerle kurtlardan arındırılıyor. Bazı ürünlerse CO2 çadırında bekletiliyor.Örneğin konvansiyonel domates sergide kurutulurken, sodyum
metabisülfit ya da hidrojen peroksit kullanılırken, organik domates kurutulurken sadece tuz kullanılıyor ve soğuk hava koşullarında depolanması gerekiyor.

   Ürünlerin işlenmesi sırasında konvansiyonel ürünle ya da bu ürünlerde kullanılan kimyasallarla karışma, bulaşma riski nasıl engelleniyor ?

   Organik üretimde tutulan kayıtlar sayesinde karışma ya da bulaşma durumu izlenebiliyor. Ürünün işlenmesi sırasındaki bütün aşamalarda, ürünün üzerindeki bilgiler aracılığıyla teşhis yapılabiliyor. Tüm dokümanlarda ürünlerin sertifikalama dereceleri (geçiş ürünü 1,2,3 ve organik) ve kaynağı gibi, ürünü tespit etmeye yarayan ayrıntılı bilgiler yazıyor. Böylece bir ürünün geriye dönük girdileri izlenebiliyor. Sertifika numarasından geriye yönelik izleme yapıldığında, o üründe kullanılan tüm ham maddelerin kaynaklarına, alım faturalarına, mahsul yıllarına, üretici ve sertifikalarına ulaşılabiliyor.Organik ürünler, konvansiyonel ürünlerle farklı zamanda veya
farklı üretim ünitelerinde işleniyor. Eğer organik ve konvansiyonel ürünler için aynı üniteler kullanılacaksa, önce organik tarımda kulanımına izin verilen maddelerle (arap sabunu, kül suyu, kireçli su, çamaşır suyu) temizlik yapılması gerekiyor. Bir işletmeye hangi tarihte ne kadar sertifikalı hammadde girdiği ve ne kadarının işlenip çıktığı kontrol firmalarınca denetleniyor. Örneğin bir işletmeye giren domates miktarı ile çıkan salça miktarı ve satış faturaları üzerinden bu salçanın stokları, sertifika kuruluşu tarafından izleniyor.

   Online Alışveriş Sayfamız için Tıklayınız.