Organik Tarım Nedir?

Beyza KOZLUCA | 24.04.2018

   Organik Tarım nedir?   

   Organik tarım tamamen çevreci, sosyal ve ekonomik olarak geliştirilebilir bir sistemdir. Bunun yerine, tarım sistemi ürün rotasyonuna, hayvan ve bitki gübrelerine, elle toplamaya ve biyolojik böcek kontrolüne dayanmaktadır.

   İngiliz Beslenme Dergisinin yeni yayımladığı bir çalışmaya göre, organik süt ve et %50 daha fazla omega-3 içermektedir.

   Organik et çok az da olsa daha az iki çeşit doymuş yağ içermektedir.

   Organik olarak üretilen ürünler %68 kadar daha fazla antioksidan içermektedir.

   Organik gıdalar, kontrol altında tutulan  daha doğal olan çiftliklerde üretilmektedir. Organik olmayanların aksine, organik gıdalar doğal gübrelerle, hayvana da saygı göstererek daha az enerji ile elde edilmektedir.

   Organik tarım, tüm canlılara ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren; yetiştiricilikte, insana ve çevreye zararlı sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübrenin kullanılmadığı bir tarım yöntemidir. Ancak organik tarımın, sadece tarımsal girdi yönetimiyle sınırlandırılması doğru olmamaktadır. Organik tarım, aynı zamanda çiftliğin yönetiminden ürünlerin pazarlanmasına kadar, kendi özel prensip ve uygulamaları olan, sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarım yöntemidir. Organik yetiştiricilikte üretimle ilgili tüm faktörler bir bütün olarak ele alınır ve tarım işletmelerinin kendine yeterliliği öncelikli olmaktadır. Bunun için toprak, bitki, hayvan ve insan arasındaki doğal döngünün işlerliği gözetilerek kullanılan doğal kökenli hammaddelerin, mümkün olduğunca işletmenin içinden veya yakın çevresinden sağlanması amaçlanmaktadır. Organik üretim, çiftlikte kullanılan girdilerin (tohum, gübre, ilaç vb.) doğal çevreyi tehdit eden etkilerinden kaçınmayı taahhüt eder. Organik tarımda, tohumdan tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalar (yetiştiricilik, işleme, paketleme, etiketleme, depolama vb.), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca (KSK) denetlenir.