Hayatımızda Kanserojen Gıda Boyası: Sudan

05.09.2017

   Kanserojen Gıda Boyası Sudan

  Sudan boyaları, kimyasal endüstriyel uygulamalarda, bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan fenil-azoik türevler sınıfında yer alan bir sentetik renklendirici ailesidirler. Sudan boyaları I, II, III ve IV olarak ayrılmaktadır. Doğada bulunmamakla birlikte yapay olarak sentezlenirler.

   Sudan boyalarının yoğun kırmızı-turuncu renklerinden ve düşük maliyetli olmasından dolayı gıdalara katkı maddesi olarak eklenmektedir. Özellikle kırmızı biber, sumak ve çeşitli baharatlar buna örnek olarak gösterilebilir.Ama yapılarında bulunan azo grupları (- N = N -) insan sağlığı açısından tehlikeli ve kanserojen olduğundan Avrupa Birliği dahil birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Herhangi bir düzeyde herhangi bir amaçla gıda maddelerinde varlığına izin verilmemektedir.

   Yapılarında bulunan diazo bağlarının kırılması ile oluşan aktif aromatik aminler çok etkili mutajenler ve kanserojen maddelerdir. Bu nedenle Sudan boyaları, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC ) tarafından 3. Grup kanserojen grubu olarak sınıflandırılmaktadır.

   Kaynak: IARC (1975). Kimyasalların insanlara kanserojen riski değerlendirmesi üzerine monografiler: bazı aromatikazo bileşikleri (Cilt 8), (s. 224-231). Lyon, Fransa: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı.