HACCP,TACCP ve VACCP Nedir?

12.11.2019

Gıda güvenliği: Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür. 

Ancak tüketime sunulan her gıda ürününün ise çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir  güvence sağlamadığını bilmek gerekir. Bu sebeple tüm işlem  aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşte burada Gıda Savunmasını sağlayan HACCP,TACCP ve VACCP kavramları önümüze çıkmaktadır. 

HACCP(Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) NEDİR? 

 HACCP, gıda güvenliğini Codex Alimentarius’ta tanımlandığı şekilde sağlamak için tehlikeleri tanımlamak, korumak, ölçmek, değerlendirmek ve kontrol etmek için kullanılan bir sistemdir . Çiftlikten çatala işlem aşamasında ortaya çıkabilecek biyolojik, kimyasal, fiziksel tehlikeleri belirlemek ve toplum sağlığı için riskleri en aza indirmek üzere tasarlanmış bir araçtır. 

 HACCP Sisteminin Faydaları 

 • Son ürün güvenliğinin gelişmesi  

 • Mevzuata uygunluk sağlama  

 • Tüketici güveninde artma  

 • Şikayetlerde azalma  

 • Sistematik bir yaklaşımın katkıları 

 • Proseslerin daha iyi anlaşılması  

 • Kontrollerin sıkılaştırılmış olması 

 • Gerçek zamanlı izleme sistemi nedeniyle problemlerin kısa sürede tespit edilmesi ve hemen düzeltici faaliyetlerde bulunmaya imkan vermesi. 

 • Sadece gerekli bölgelere odaklanmaya imkan vermesi nedeniyle çok maliyetli olmaması  

 • Kalite hatalarının neden olduğu maliyetlerde azalma  

 • Personellerin görevlerini daha iyi anlaması ve düzenli eğitimin getirdiği faydalar 

TACCP(Tehdit Değerlendirmesi Kritik Kontrol Noktaları)  Nedir? 

 Tehdit Değerlendirmesi (Threat Assessment) İdeolojik bir amaca dayanan, gıdaya zararaı maddeler bulaştırarak, gıdanın üreticisine, tüketicisine veya müşterisine zarar verme ya da menfaat sağlama niyetinin değerlendirilmesidir. Bilgili ve güvenilir bir ekip ve bir otorite ile tehditlerin değerlendirilmesi, zayıf noktaların tespiti, materyal, ürün, satın alma, işleme, çevre, dağıtım ağları ve iş sistemlerinin kontrolünün sağlanması yoluyla değişikliklerin prosedürlere dönüşümünü sağlayan bir risk yönetim sistemidir . TACCP, kontamine gıda iddialarını tamamen önleyemez ancak iddianın doğru olup olmadığına karar verilmesine yardımcı olur. 

 TACCP işlemi, şu dört soruya cevap aramaktadır:  

 • Kim bize saldırmak isteyebilir? 

 • Bunu nasıl yapabilirler? 

 • Biz nerede zayıfız? 

 • Onları nasıl durdurabiliriz?   

Bu sorular doğrultusunda oluşturulacak akış şeması ile oluşabilecek tehditleri belirlememizi, değerlendirmemizi ve önlem almamızı sağlar. 

VACCP (Güvenlik Açığı Değerlendirmesi Kritik Kontrol Noktaları) NEDİR? 

Kasıtlı ve kasıtlı olmayan kontaminasyon tehlikeleri dışında gıda güvenliğini tehdit eden durumlardan bir diğeri de tağşiştir. Savunmasız/saldırılara açık gıdaları tağşiş gibi gıda hilelerinden korumak için VACCP sistemi geliştirilmiştir. u, bir gıda işletmesi için gıda dolandırıcılığından kaynaklanan açıkları belirlemek için kullanılan farklı bir tür gıda güvenliği sistemidir.Yiyecek dolandırıcılığı sahtecilik, zina, kaçakçılık, çalıntı mallar, seyreltme ve yanlış etiketleme gibi olayları içerir. Yiyecekler alındığı için herkes risklidir, söylediği şey olmayabilir ve / veya tedarik zinciri süreci boyunca görünürlük listede olabilirdi.VACCP sistemi, HACCP ile benzer prensipleri kullanmaktadır ancak tehlikelerin nasıl belirleneceği ve kontrol edileceği üzerinde odaklanılması, güvenlik açıklarının nasıl belirleneceği ve kontrol edileceğidir. 

KAYNAKÇA 

gursahakman.com/taccp-vaccp/