Gıda Savunması

Fatma ALCAN | 09.07.2019

                                                                                                                 GIDA SAVUNMASI

GIDA SAVUNMASI NEDİR?

Gıda Savunması, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim zinciri içinde yer almayan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik etkenlerle kasıtlı olarak kontamine edilmesini önleme çabasıdır.

Gıda savunma sistemi,

· Gıda ürünlerinin kasti kontaminasyonuyla ilgili kazaların sayısının artması ile ilgili duyulan endişe,

 · Gıda zincirindeki zayıf noktaların ortaya çıkması, gıda işleme ve dağıtımının yüksek hassasiyete sahip olması,

 · Klasik sistemlerde kontrol önlemleri yalnızca riskleri minimize edebilmekte ve sistematik veya önleyici ölçüm tabanlı olması gibi nedenlerden dolayı böyle bir sistemin kurulma ve uygulanma ihtiyacı artış göstermektedir.

GIDA SAVUNMA PLANI NEDİR?

Kasıtlı kontaminasyonu içeren bir riski kontrol altına almak veya minimize etmek için pratik olarak uygulanabilir yazılı dokümandır. Gıda savunma planı, ulusal ve uluslararası tüm gıda endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Gıda savunma deneyimli ve güvenilir bir ekip tarafından gerçekleştirilerek tedarik zincirinin zarar görecek her bir elemanını sistematik olarak değerlendirmelidir. Bu değerlendirme 6 maddeden oluşan CARVER programı kullanılmaktadır. CARVER, bir savunmasızlığı değerlendirmek için kullanılan bir kısaltmadır.

GIDA SAVUNMA PLANI NASIL OLUŞTURULUR?

1.Temel plan oluşturun

                 Temel düzlemde,güvenlikte sağduyuya dayanan önleyici tedbirler uygulayın

 2. Zaaf değerlendirmesi yapın

                 Kriz alanlarını tespit edin

 3. Kriz alanlarını azaltma stratejileri tespit edin

 4. Planı güncelleştirin ve geliştirin

GIDA SAVUNMASININ FAYDALARI NELERDİR?

  • Güvenlik ve kalite girişimlerini destekler.
  • Daha çok rastlanan güvenlik sorunlarının maliyetini azaltır.(hırsızlık, talan, etik olmayan işletme uygulamaları vs.)
  • İşletme sürecini ve yetersizliklerini ortaya çıkarır.
  • Tahripkar olay riskini azaltır.
  • Küçük çaplı olayların etkisini azaltır.